Zadania gminy

17 kwietnia 2019 r.

W zasadzie najważniejsza w tym kontekście jest struktura gminy. W przypadku gmin miejskich, które z organizacją transportu miejskiego raczej problemów nie mają, bo jest to ich codzienna praktyka od lat, dodatkowe działania muszą się koncentrować na przekonywaniu mieszkańców do korzystania z niego, by zmniejszyć korki i przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza.

Najważniejsza rzecz w gminie? Transport publiczny17 kwietnia 2019 r.

Jak ważna jest komunikacja w gminie i regionie, nie trzeba przekonywać. Rządzący zrobili z niej nawet jeden z ważnych punktów kampanii wyborczej. Transport zbiorowy mógłby być rozwiązaniem i problemów z przemieszczaniem się mieszkańców, i z jakością powietrza.

17 kwietnia 2019 r.

Resort zapowiada takie doprecyzowanie trybu udzielania pomocy publicznej, by zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy, a przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego cz. 4 [KOMENTARZ]17 kwietnia 2019 r.

Ustawa uwłaszczeniowa nie zwiera regulacji pozwalających na odraczanie terminów, rozkładanie na raty oraz umarzanie należności z tytułu opłaty przekształceniowej. Ale w art. 12 znalazło się odwołanie do odpowiednich przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W czwartej części komentarza omówimy je w pierwszej kolejności. Następnie przeanalizowane zostaną regulacje dotyczące mechanizmu opóźnionego uwłaszczenia. Chodzi tu o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w odniesieniu do gruntu pod budynkiem mieszkalnym oddanym do użytkowania przez dewelopera. W takiej sytuacji samorząd wydaje zaświadczenie na wniosek właściciela w terminie czterech miesięcy od dnia jego otrzymania. Z tytułu uwłaszczenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela opłatę w wysokości równej kwocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku, w którym oddano budynek do użytkowania. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do przekształcenia.

10 kwietnia 2019 r.

Przyjąć należy, że nie chodziło tu o wywłaszczenie rozumiane jako pozbawienie prawa własności gruntu, ale tylko o ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, czyli w praktyce – o ustanowienie służebności na gruncie uczestnika.

Bez wywłaszczenia gmina może liczyć najwyżej na służebność10 kwietnia 2019 r.

Sprawa dotyczyła zasiedzenia nieruchomości na warszawskim Bródnie. Wniosek złożyło miasto stołeczne Warszawa, twierdząc, że było posiadaczem tego gruntu jeszcze w latach 70. Faktycznie zaś właścicielem nieruchomości był Zakład Doskonalenia Zawodowego, który nabył działkę od osoby prywatnej około 1967 r. Postawiono na niej później warsztat zakładu. Kiedy w pierwszej połowie lat 70. rozpoczęto budowę osiedla Bródno, wszczęto procedurę wywłaszczeniową, której jednak nie dokończono – ostateczna decyzja o nacjonalizacji gruntu (w tamtych czasach jedynym właścicielem publicznych nieruchomości było państwo; samorząd terytorialny nie istniał) nigdy nie została wydana.

3 kwietnia 2019 r.

Prace nad nowelą ustawy trwają od sierpnia ubiegłego roku. W ostatniej wersji projektu resort środowiska utrzymał zakaz ryczałtowych rozliczeń między gminami i przedsiębiorcami. Nie zrezygnował także ze sztywnej różnicy w opłacie za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych.

Śmieci z biur i sklepów odbiorą samorządy3 kwietnia 2019 r.

Biurowce, sklepy i punkty usługowe zostaną z automatu objęte gminnym systemem odbioru śmieci; właściciele tych nieruchomości będą mogli z niego zrezygnować po złożeniu wniosku – z informacji DGP wynika, że na takie ustępstwa wobec strony samorządowej zgodziło się Ministerstwo Środowiska.

3 kwietnia 2019 r.

Pomysłem na zbilansowanie trudnej sytuacji gmin jest wprowadzenie preferencyjnych opłat dla mieszkańców, którzy będą kompostować odpady na terenie swoich nieruchomości.

Gminy w śmieciowym klinczu. Dotować system czy obciążać mieszkańców3 kwietnia 2019 r.

Rosnące ceny na rynku odpadów sprawiają, że samorządy coraz częściej stają pod ścianą. Muszą wybierać, czy wbrew prawu ulżyć mieszkańcom i dotować niewydolny system, czy obciążać ich wysokimi stawkami. Jeśli decydują się na pierwsze rozwiązanie, narażają się na kontrole regionalnej izby obrachunkowej, jeśli na drugie – na gniew lokalnych społeczności. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Gminy obniżają swoje wymagania względem firm do minimum. W efekcie mieszkańcy płacą mniej, ale odpady trzymają dwa razy dłużej.

1 kwietnia 2019 r.

Resort wyjaśnia, że art. 60 oraz 60a ustawy pozostawia gminie swobodę w zakresie podejmowania decyzji o ewentualnym dofinansowywaniu żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów działających na jej terenie.

Nie będzie wymogu dotowania dziecka z innej gminy1 kwietnia 2019 r.

Żłobki i kluby dziecięce nie są objęte powszechnym systemem dofinansowania z budżetu państwa, dlatego nie jest zasadne narzucanie gminom obowiązku płacenia za dzieci przebywające w takich placówkach na terenie innych samorządów, tak jak ma to miejsce w przypadku przedszkoli.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane