Zadania gminy

7 grudnia 2018 r.

Od początku kierunek obrany przez PiS w kwestii budżetów obywatelskich budził silne opory ze strony samorządów. Wskazywały, że nie jest potrzebne odgórne standaryzowanie reguł, które w ostatnich latach ustalane były oddolnie i na bieżąco zmieniane, w razie potrzeb.

Zasady tworzenia budżetów partycypacyjnych od nowego roku jednolite dla wszystkich7 grudnia 2018 r.

W 2019 r. już wszystkie budżety obywatelskie dla miast na prawach powiatu będą tworzone na nowych, jednolitych zasadach. Samorządy obawiają się, że zniechęci to mieszkańców do oddolnych inicjatywBrak jednolitych uregulowań powodował, że samorządy samodzielnie określały reguły dotyczące budżetu obywatelskiego, a te między miastami mogły znacznie się różnić

7 grudnia 2018 r.

W przedstawionej sytuacji nie jest dopuszczalne wydanie takiego pozwolenia na projektowaną przez czytelnika rozbudowę.

Starosta nie może się zgodzić na rozbudowę samowolki7 grudnia 2018 r.

Rok temu kupiłem pawilon handlowy. W momencie zakupu nie widziałem decyzji z 1997 r., z której wynikało, że budynek był tymczasowy. Zdecydowałem się na jego kupno, bo dowiedziałem się, że obiekt ten znajduje się na mapie geodezyjnej. Były odprowadzane podatki od nieruchomości, co wskazywało na to, że obiekt istnieje legalnie. Chociaż pozwolenie na budowę wygasło, żaden organ nie nakazał jego rozbiórki.

5 grudnia 2018 r.

Kto za co odpowiada, jakich błędów trzeba się wystrzegać?

Budżet 2019: Terminy, procedura, problemy 5 grudnia 2018 r.

Grudzień to zasadniczo ostatni miesiąc, w którym powinien być uchwalony budżet jednostki samorządu terytorialnego na 2019 r. Samorządowcy, którzy nie sprawowali dotąd mandatu, muszą więc szybko zapoznać się z dość skomplikowanymi zasadami procedowania nad budżetem.

28 listopada 2018 r.

Z korelacji tych norm prawnych jednoznacznie wynika, że pomoc finansowa w formie dotacji celowej może być udzielana z budżetu JST wyłącznie innej takiej jednostce

Poradnia samorządowa z 27 listopada 201828 listopada 2018 r.

Czy powiat może udzielić pomocy mieszkańcom gminy poszkodowanym zdarzeniem losowym? Jaka jest procedura wsparcia jednej jednostki samorządu terytorialnego przez drugą? Dlaczego w uchwale rady o pomocy finansowej musi być wskazana wysokość dotacji?

24 listopada 2018 r.

Spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe często, aby uniknąć obecności kotów w zimę w piwnicach lub innych pomieszczeniach, zamykają okienka lub inne przejścia, co uniemożliwia schronienie kotom podczas mroźnych zimowych dni. Takie postępowanie może być już traktowane jako znęcanie się nad zwierzętami, bowiem w sposób świadomy dopuszcza się do zadawania bólu i cierpienia poprzez ograniczenie kotom dostępu do ciepłych pomieszczeń.

Koty w zimie same mogą sobie nie poradzić. Czy spółdzielnie muszą im pomagać?24 listopada 2018 r.

Czy istnieje powinność spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, by zapewnić wolno żyjącym kotom, które tam są bądź, które potencjalnie mogą pojawić się na ich terenie, pomocy w przetrwaniu zimy, np. poprzez udostępnianie pomieszczeń? Kto jest ew. uprawniony do egzekwowania tego obowiązku, a także czy jest podstawa do powództwa przeciwko zarządcy nie wykonującemu takiego obowiązku?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane