Zadania gminy

18 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 184 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane w drodze ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Gdzie złożyć skargę na wójta niepłacącego należności 18 stycznia 2020 r.

Urząd gminy ma zaległości wobec mojej firmy. Chciałem sprawę zakończyć i wniosłem o próbę ugodową do sądu, ale sąd zwrócił wniosek z przyczyn formalnych, bo nie dotrzymałem terminu na wniesienie opłaty – po prostu przegapiłem go. Czy można złożyć zażalenie od postanowienia sądu albo w inny sposób interweniować?

18 stycznia 2020 r.

Żadna ustawa tak naprawdę nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Opłaty dla gmin za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: Trzeba je płacić? Kto ponosi koszty budowy18 stycznia 2020 r.

Samorządy nie mogą pobierać od swoich mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. To opłaty dodatkowe, które nie mają podstawy prawnej w przepisach. Takiego zdania są sądy administracyjne oraz prokuratura. Mieszkaniec budując przyłącze i tak musi sfinansować (czasem tylko w części) jego budowę.

16 stycznia 2020 r.

Gminy mają coraz większy problem z zarządzaniem odpadami, bo koszty systemu poszły drastycznie do góry właściwie w całym kraju, a razem z nimi opłaty ponoszone przez mieszkańców

Samorządy boją się kolejnej rewolucji śmieciowej16 stycznia 2020 r.

Samorządowcy obawiają się kolejnej odpadowej rewolucji i domagają się cyklicznych spotkań z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. – Poprosiliśmy o powołanie samorządowego zespołu doradczego – informuje sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski.

15 stycznia 2020 r.

Błędy w nazwisku, różny PESEL czy dwa adresy do korespondencji przypisane do jednej osoby – z takimi sytuacjami mają do czynienia urzędnicy korzystający z publicznych, coraz bardziej cyfrowych rejestrów i ewidencji

Czy urzędnik ma się zajmować każdym e-mailem? Nowe rozwiązania usprawnią e-administrację15 stycznia 2020 r.

Rok 2020 będzie stał pod znakiem ofensywy doręczeń drogą elektroniczną. E-administracja ma służyć zarówno obywatelom, przedsiębiorcom, jak i urzędom. Tym ostatnim do efektywnej realizacji zadań publicznych. Przy czym samo stworzenie określonych rozwiązań cyfrowych nie wystarczy. Trzeba je przygotować tak, by ich wykorzystanie przez publiczne podmioty miało wartość dodaną względem tradycyjnych rozwiązań. W przeciwnym razie pozostają martwe. Tak jak to jest z doręczaniem drogą elektroniczną pism urzędowych. I choć taka możliwość formalnie w wielu sprawach już istnieje, to w praktyce przytłaczająca większość jest przekazywana na papierze. W praktyce, chcąc korzystać z e-administracji, urzędnicy napotykają szereg problemów. Dziś przedstawiamy te, które dzięki legislacji w najbliższym czasie powinny zniknąć. Przynajmniej częściowo.

3 stycznia 2020 r.

Eksperci zastanawiają się, czy „dostosowanie” dotyczy przyjęcia stosownych uchwał przez radę gminy, czy ich wejścia w życie.

Czystość i porządek w gminach. Ważne zmiany dla samorządowców3 stycznia 2020 r.

Dla samorządów 2020 r. to przede wszystkim czas uregulowania na nowo działań w zakresie odpadów komunalnych. Wynika to z konieczności dostosowania się do znowelizowanej ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), w tym wypełnienia obowiązku uzyskania narzuconego przez UE 50-proc. poziomu recyklingu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane