Finanse

20 października 2018 r.

Dlatego warto z skierować zapytanie do właściwej miejscowo izby, która na mocy art. 13 pkt 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych jest umocowana do udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, w tym gmin.

Jak zaksięgować opłaty za parkowanie20 października 2018 r.

Mamy w gminie wątpliwości, czy dobrze zaksięgowaliśmy wpływy według klasyfikacji budżetowej. W jednym przypadku chodzi o opłaty za parkowanie (dział 600, rozdział 60095 i paragraf 0690), w drugim o dotacje WFOŚGW na cele związane z azbestem (rozdział 90002, paragraf 2440). Czy popełniono jakieś błędy?

20 września 2018 r.

W ramach akcji informacyjnej na temat programu „Czyste powietrze”, która ruszyła 4 września, resort środowiska zapowiedział zorganizowanie spotkania w każdej gminie Polski. Odbyło się już ich ponad 400.

„Czyste powietrze” w końcu zawiśnie nad gminami 20 września 2018 r.

 Zapowiadany od miesięcy pierwszy tak duży program termomodernizacyjny już ruszył. Od wczoraj mieszkańcy w całej Polsce mogą składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska o dotacje lub dofinansowanie do inwestycji, które poprawią efektywność energetyczną ich budynków.

22 sierpnia 2018 r.

Czy z gminnych pieniędzy może zapłacić za taką imprezę?

O imprezie dożynkowej decyduje gminny włodarz22 sierpnia 2018 r.

Do tej pory wójt nie robił hucznych wydarzeń. Tym razem, przy okazji październikowych wyborów samorządowych chce przypodobać się mieszkańcom i zamówić występy zespołów disco polo. Czy z gminnych pieniędzy może zapłacić za taką imprezę?

11 sierpnia 2018 r.

Domek letniskowy

Opłatę śmieciową za domek letniskowy ustala rada gminy11 sierpnia 2018 r.

W naszej gminie kilku właścicieli domków letniskowych zalega z opłatami śmieciowymi, nie złożyli też deklaracji. Stawki opłat zostały ustalone uchwałą rady gminy (150 zł i 250 zł), ale właściciele zapowiedzieli, że złożą do wójta wnioski o ich zmianę. Przedłożyli też ekspertyzy podważające wysokość stawek rady gminy, z których wynika, że te powinny być o połowę niższe. Twierdzą, że nie wytwarzają śmieci. Czy w takiej sytuacji należy wszcząć postępowanie o wymierzenie opłaty, czy też uwzględnić żądanie właścicieli?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane