Finanse

8 czerwca 2020 r.

Poza tym JST wcześniej będą mogły otrzymać raty subwencji ogólnej.

Tarcza 4.0: Jaka pomoc dla samorządów?8 czerwca 2020 r.

Możliwość niezachowania w tym roku równowagi budżetowej do wysokości ubytku dochodów podatkowych spowodowanych przez COVID-19, a także złagodzenie reguły fiskalnej JST ograniczającej wysokość spłaty długu. Te rozwiązania mają złagodzić konsekwencje epidemii, które dotkną samorządy.

1 czerwca 2020 r.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania, lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych

Kredyt dla samorządu. Brak opinii RIO może być naruszeniem dyscypliny finansów1 czerwca 2020 r.

Pracuję w wydziale finansowym urzędu miasta. Gmina właśnie ubiega się o kredyt w banku na planowany deficyt. W tej sprawie jest wymagana opinia regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Powstał jednak praktyczny problem, czy ta opinia może być wydana po podpisaniu umowy, ale przed uruchomieniem środków przez bank z kredytu.

Polecane