Finanse

20 listopada 2019 r.

Dopiero mając upieczony prawidłowy tort, można dyskutować o jego sprawiedliwym podziale. W dyskusji o dystrybucji subwencji najczęściej przewijają się trzy postulaty.

Problemy z subwencją oświatową: Jak sprawiedliwie ją podzielić?20 listopada 2019 r.

To, jakiej wielkości są jego kawałki, zależy od tego, czy zostało upieczone odpowiednio duże ciasto (wypiekiem tortu jest określanie łącznej wysokości subwencji oświatowej na dany rok). Przyczyną niezadowolenia większości samorządów jest poczucie, że tort jest za mały. Tymczasem z formalnego punktu widzenia nie da się nawet określić, czy jest on za duży czy za mały, gdyż subwencja nie jest dochodem, który gwarantuje pokrycie konkretnych wydatków. To jest pierwsza rzecz, którą należy zmienić.

20 listopada 2019 r.

Prawo powinno pełnić rolę służebną wobec gospodarki publicznymi finansami.

Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]20 listopada 2019 r.

Głównym tematem ostatniej, piątej części komentarza do ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) jest wykonywanie budżetu. Poprzednie rozdziały samorządowego działu V u.f.p. dotyczyły planowania finansowego, zarówno w perspektywie rocznej – mającej w polskim systemie finansów publicznych charakter podstawowy – jak i wieloletniej. Ostatni rozdział skupia się na regulacjach dotyczących realnej gospodarki finansowej JST, chociaż ujętej od strony związków z planowaniem – jako realizacja budżetów i planów finansowych.

13 listopada 2019 r.

Niebawem czas podejmowania uchwał budżetowych i w związku z tym, jako radny, mam pytanie. Czy jeżeli w toku prac nad uchwałą wniosek któregoś z radnych, np. dotyczący sfinansowania budowy chodnika, nie zostanie uwzględniony, to może on zaskarżyć uchwałę budżetową?

Niezadowolony radny nie zablokuje budżetu13 listopada 2019 r.

Niebawem czas podejmowania uchwał budżetowych i w związku z tym, jako radny, mam pytanie. Czy jeżeli w toku prac nad uchwałą wniosek któregoś z radnych, np. dotyczący sfinansowania budowy chodnika, nie zostanie uwzględniony, to może on zaskarżyć uchwałę budżetową?

6 listopada 2019 r.

Trudno oczywiście oczekiwać od zamawiających, że zmienią swoje podejście o 180 stopni i że od jutra zaczną powszechnie wyrażać aprobatę dla wszelkich roszczeń waloryzacyjnych

Klimat sprzyja aneksowaniu umów z wykonawcami. Niestety, urzędnikom wciąż brakuje odwagi6 listopada 2019 r.

Jeśli urzędnicy nie będą się bać podejmowania trudnych decyzji, a wykonawcy wesprą ich w wykazaniu zgodności podejmowanych działań z przepisami p.z.p., spór o waloryzowanie umów może zawrócić z drogi sądowej na ścieżkę polubownego załatwienia sprawy. Zwłaszcza że nie w każdym przypadku zamawiającemu musi grozić utrata środków unijnych.

3 listopada 2019 r.

Podsumowując, przyjąć należy, że wybór określonego rozwiązania legislacyjnego należy do gminy, a finalnie i tak uchwała będzie weryfikowana przez organ nadzoru, czyli właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową.

Gmina może nakazać kontrolowanemu przygotowanie kopii dokumentacji3 listopada 2019 r.

Zamierzamy nieznacznie zmienić uchwałę dotacyjną, by usprawnić pracę kontrolerów gminnych badających rozliczenia niepublicznych przedszkoli z dotacji. Czy możemy wprowadzić do niej zapisy obligujące te placówki do przedkładania kontrolerom odpisów i kopii różnej dokumentacji? Czy też powinni je oni wykonywać samodzielnie?

29 października 2019 r.

Projekt zakłada utrzymanie systemu zapoczątkowanego w dodatkowym podziale subwencji we wrześniu 2019 r. Polega on na dodatkowym finansowaniu samorządów o niskim wskaźniku dochodowości, które prowadzą publiczne szkoły z klasami średniej wielkości (nie więcej niż 18 uczniów) bądź dotują takie placówki.

Subwencja oświatowa 2020: Gminy z małymi klasami wciąż będą promowane finansowo29 października 2019 r.

Od stycznia 2020 r. podstawowa kwota subwencji oświatowej na jednego ucznia ma wzrosnąć o 418 zł i wyniesie 5986 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020, który wczoraj trafił do konsultacji społecznych.

22 października 2019 r.

Gminni włodarze popierają postulaty nauczycielskich związków dotyczących m.in. wzrostu nakładów na oświatę. Przekonują jednak, że zapowiadany strajk włoski będzie problemem lokalnym, a na działania rządu nie będzie miał większego wpływu.

Samorządy nie dołożą się do zielonej szkoły22 października 2019 r.

Gminni włodarze popierają postulaty nauczycielskich związków dotyczących m.in. wzrostu nakładów na oświatę. Przekonują jednak, że zapowiadany strajk włoski będzie problemem lokalnym, a na działania rządu nie będzie miał większego wpływu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane