Finanse

17 lipca 2019 r.

Deficyt budżetu gminy może zostać pokryty spłatami pożyczek udzielonych w latach ubiegłych

Pokrycie deficytu ze spłaty pożyczki nie w tym roku17 lipca 2019 r.

Nasza rada gminy planuje zmienić uchwałę budżetową w części dotyczącej sfinansowania deficytu przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednich latach z budżetu gminy. Czy będzie to prawnie dopuszczalne? Naszym zdaniem tak, bo ustawa samorządowa stanowi w art. 18 o kompetencji rady gminy do ustalania pożyczek udzielanych z budżetu, a ustawa o finansach publicznych na takie działanie pozwala.

11 lipca 2019 r.

5978 wniosków o wsparcie finansowe złożyły do końca czerwca koła gospodyń wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Koła gospodyń wiejskich zainteresowane dotacjami11 lipca 2019 r.

Złożone wnioski obejmują kwotę ponad 20,6 mln zł z 40 mln zł przeznaczonych na pomoc kołom z budżetu państwa. Nabór rozpoczął się 7 maja i potrwa w biurach powiatowych ARiMR do 31 października 2019 r., chyba że pula na ten cel skończy się wcześniej.

26 czerwca 2019 r.

Z pewnością warunki te spełniają opisane w zapytaniu inwestycje gminy.

Cel pożądany, ale planowana pożyczka nieuzasadniona26 czerwca 2019 r.

Nasza gmina zamierza w tym roku inwestować w instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych. Wójt przygotował projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2 mln zł (wyprzedzające finansowanie) z WFOŚ. W budżecie gminy są też zaplanowane dochody z programu unijnego (EFRR) na ten cel. W ten sposób zapewnimy tej inwestycji wkład własny i unijny. Mamy jednak wątpliwości, czy takie wydatki będą legalne (w kontekście ewentualnej kontroli RIO) i czy planowanie budżetowe jest właściwe.

12 czerwca 2019 r.

System udzielania pomocy finansowej na zabytki jest jednak specyficzny, ponieważ rada podejmuje decyzję dwukrotnie.

Dotacja na zabytki – wydatki poza kontrolą radnych12 czerwca 2019 r.

Rada gminy planuje podjęcie uchwały w sprawie dotowania zabytków znajdujących się na naszym terenie. W projekcie są zapisy dotyczące kontroli dotacji i jej rozliczania oraz wymogi dla wnioskodawców dotyczące informowania o finansowaniu remontów przez ostanie trzy lata, kwotach i źródłach nakładów. Czy takie zapisy może weryfikować regionalna izba obrachunkowa?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane