Finanse

7 grudnia 2018 r.

Doprecyzowane także mają zostać przepisy, że po zakończeniu roku budżetowego, do wyliczenia wskaźników finansowych brane są wielkości wykonane, a nie planowane. W projekcie doprecyzowano też przepisy dotyczące postępowań naprawczych.

Większe bezpieczeństwo finansowe samorządów od 2019 roku7 grudnia 2018 r.

Dzięki przyjętemu przez rząd projektowi ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w przyszłym roku samorządy będą mogły restrukturyzować dług przez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Będą mogły też wcześniej spłacić dług z własnych środków finansowych np. nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, środków ze zwrotu udzielonych pożyczek lub wolnych środków z rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

7 grudnia 2018 r.

Od początku kierunek obrany przez PiS w kwestii budżetów obywatelskich budził silne opory ze strony samorządów. Wskazywały, że nie jest potrzebne odgórne standaryzowanie reguł, które w ostatnich latach ustalane były oddolnie i na bieżąco zmieniane, w razie potrzeb.

Zasady tworzenia budżetów partycypacyjnych od nowego roku jednolite dla wszystkich7 grudnia 2018 r.

W 2019 r. już wszystkie budżety obywatelskie dla miast na prawach powiatu będą tworzone na nowych, jednolitych zasadach. Samorządy obawiają się, że zniechęci to mieszkańców do oddolnych inicjatywBrak jednolitych uregulowań powodował, że samorządy samodzielnie określały reguły dotyczące budżetu obywatelskiego, a te między miastami mogły znacznie się różnić

6 grudnia 2018 r.

Sprawdziliśmy, jak po ostatnich wyborach – a także powyborczych rozgrywkach koalicyjnych, które trwały kilka tygodni – realnie wygląda układ sił w województwach.

PiS zgarnął unijną pulę w sejmikach. 29 mld zł do zagospodarowania w regionach6 grudnia 2018 r.

Niemal 29 mld zł – tyle eurofunduszy jest jeszcze do zagospodarowania w regionach, w których władzę właśnie przejął PiS, samodzielnie lub w koalicjach. O 9 mld zł więcej niż to, czym do końca tej perspektywy unijnej będą zarządzać regionalni politycy Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników. Sprawdziliśmy, jak po ostatnich wyborach – a także powyborczych rozgrywkach koalicyjnych, które trwały kilka tygodni – realnie wygląda układ sił w województwach.

25 listopada 2018 r.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do nagrody jubileuszowej, tak jak inne świadczenia ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Kiedy wójtowi przysługuje nagroda jubileuszowa25 listopada 2018 r.

Czy wójtowi gminy kończącemu pracę w samorządzie przysługuje nagroda jubileuszowa z tytułu 40 lat pracy – jeżeli od daty poprzedniej nagrody jubileuszowej upłynęło pełne 5 lat pracy a do kolejnych 5 lat brakuje 14 dni? Poprzednia nagroda wypłacona została 30 listopada 2013 roku, a zakończenie pracy w urzędzie gminy przypada na 16 listopada 2018 roku.

20 października 2018 r.

Dlatego warto z skierować zapytanie do właściwej miejscowo izby, która na mocy art. 13 pkt 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych jest umocowana do udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, w tym gmin.

Jak zaksięgować opłaty za parkowanie20 października 2018 r.

Mamy w gminie wątpliwości, czy dobrze zaksięgowaliśmy wpływy według klasyfikacji budżetowej. W jednym przypadku chodzi o opłaty za parkowanie (dział 600, rozdział 60095 i paragraf 0690), w drugim o dotacje WFOŚGW na cele związane z azbestem (rozdział 90002, paragraf 2440). Czy popełniono jakieś błędy?

20 września 2018 r.

W ramach akcji informacyjnej na temat programu „Czyste powietrze”, która ruszyła 4 września, resort środowiska zapowiedział zorganizowanie spotkania w każdej gminie Polski. Odbyło się już ich ponad 400.

„Czyste powietrze” w końcu zawiśnie nad gminami 20 września 2018 r.

 Zapowiadany od miesięcy pierwszy tak duży program termomodernizacyjny już ruszył. Od wczoraj mieszkańcy w całej Polsce mogą składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska o dotacje lub dofinansowanie do inwestycji, które poprawią efektywność energetyczną ich budynków.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane