Finanse

20 stycznia 2020 r.

Gmina, która wystąpiła o interpretację w tej sprawie, sądziła, że w jej przypadku obowiązek podzielonej płatności (split payment) nie ma zastosowania. Może go stosować, ale dobrowolnie.

Organy władzy też płacą w split paymencie20 stycznia 2020 r.

Gmina, której jednostki budżetowe kupują towary lub usługi określone w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, muszą płacić kontrahentom w podzielonej płatności, jeśli kwota na fakturze przekracza 15 tys. zł. I to nawet wtedy, gdy w danej transakcji gmina występuje jako podmiot prawa publicznego.

19 stycznia 2020 r.

Czy kierując się interesem budżetu gminy, mogą przeforsować takie zmiany?

Rada nie odchudzi budżetu bez inicjatywy burmistrza 19 stycznia 2020 r.

Choć rok dopiero się zaczął, to radni ze względu na trudną sytuację finansową miasta planują zmiany w budżecie. Chcą z własnej inicjatywy usunąć ich zdaniem zbędne wydatki. Chodzi przede wszystkim o koszty promocji miasta czy kolejnych usług dotyczących obsługi prawnej urzędu. Czy kierując się interesem budżetu gminy, mogą przeforsować takie zmiany?

18 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 184 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane w drodze ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Gdzie złożyć skargę na wójta niepłacącego należności 18 stycznia 2020 r.

Urząd gminy ma zaległości wobec mojej firmy. Chciałem sprawę zakończyć i wniosłem o próbę ugodową do sądu, ale sąd zwrócił wniosek z przyczyn formalnych, bo nie dotrzymałem terminu na wniesienie opłaty – po prostu przegapiłem go. Czy można złożyć zażalenie od postanowienia sądu albo w inny sposób interweniować?

8 stycznia 2020 r.

Samorządy naciskają na resort zdrowia, by wpływy z nowej opłaty od każdego sprzedanego alkoholu o objętości do 300 ml (czyli popularnych małpek) można było przeznaczać na infrastrukturę szkolną.

Gminy chcą, by pieniądze z małpek wydać na szkoły8 stycznia 2020 r.

Samorządy naciskają na resort zdrowia, by wpływy z nowej opłaty od każdego sprzedanego alkoholu o objętości do 300 ml (czyli popularnych małpek) można było przeznaczać na infrastrukturę szkolną. Resort zdrowia nie mówi „nie”. Przypomina jednak, że konsultacje wprowadzające to rozwiązanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów trwają do końca tygodnia.

17 grudnia 2019 r.

Do marca 2021 r. ministerstwo chce oddać do dyspozycji samorządom narzędzia informatyczne, dzięki którym będą mogły prowadzić ewidencję obiektów noclegowych

I opłata, i podatek dla uzdrowisk17 grudnia 2019 r.

Podatek turystyczny nie zastąpi opłaty uzdrowiskowej, ale uzupełni dochody gmin. Najpierw jednak trzeba uszczelnić system – samorządy mają dostać odpowiednie narzędzia do marca 2021 r.

13 grudnia 2019 r.

Jeśli na składowisku odpadów nie ma monitoringu lub jest wykonywany niezgodnie z przepisami, to prowadzący je może zostać ukarany przez inspektorów ochrony środowiska. Trudno się będzie wytłumaczyć zbyt krótkim terminem na wejście w życie przepisów.

Niewłaściwy monitoring śmieci? Bez taryfy ulgowej13 grudnia 2019 r.

Jeśli na składowisku odpadów nie ma monitoringu lub jest wykonywany niezgodnie z przepisami, to prowadzący je może zostać ukarany przez inspektorów ochrony środowiska. Trudno się będzie wytłumaczyć zbyt krótkim terminem na wejście w życie przepisów.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane