Finanse

10 grudnia 2019 r.

Gdyby nie jeden przepis w ustawie, stawki za odbiór odpadów mogłyby być nawet o kilkadziesiąt procent niższe – przekonują samorządy. Ministerstwo Klimatu na razie nie widzi jednak potrzeby zmiany przepisów.

Śmieci mogłyby być dużo tańsze10 grudnia 2019 r.

Gdyby nie jeden przepis w ustawie, stawki za odbiór odpadów mogłyby być nawet o kilkadziesiąt procent niższe – przekonują samorządy. Ministerstwo Klimatu na razie nie widzi jednak potrzeby zmiany przepisów.

4 grudnia 2019 r.

UMP skierowała już w tej sprawie pytanie do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) prowadzącego system ewidencji PPK.

Samorządowcy apelują o zmiany w PPK4 grudnia 2019 r.

Władze miast wnioskują o nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Chcą, by umowy z instytucjami finansowymi mogły podpisywać urzędy miast w imieniu nie tylko swoim, lecz także podległych im jednostek.

20 listopada 2019 r.

Dopiero mając upieczony prawidłowy tort, można dyskutować o jego sprawiedliwym podziale. W dyskusji o dystrybucji subwencji najczęściej przewijają się trzy postulaty.

Problemy z subwencją oświatową: Jak sprawiedliwie ją podzielić?20 listopada 2019 r.

To, jakiej wielkości są jego kawałki, zależy od tego, czy zostało upieczone odpowiednio duże ciasto (wypiekiem tortu jest określanie łącznej wysokości subwencji oświatowej na dany rok). Przyczyną niezadowolenia większości samorządów jest poczucie, że tort jest za mały. Tymczasem z formalnego punktu widzenia nie da się nawet określić, czy jest on za duży czy za mały, gdyż subwencja nie jest dochodem, który gwarantuje pokrycie konkretnych wydatków. To jest pierwsza rzecz, którą należy zmienić.

20 listopada 2019 r.

Prawo powinno pełnić rolę służebną wobec gospodarki publicznymi finansami.

Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]20 listopada 2019 r.

Głównym tematem ostatniej, piątej części komentarza do ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) jest wykonywanie budżetu. Poprzednie rozdziały samorządowego działu V u.f.p. dotyczyły planowania finansowego, zarówno w perspektywie rocznej – mającej w polskim systemie finansów publicznych charakter podstawowy – jak i wieloletniej. Ostatni rozdział skupia się na regulacjach dotyczących realnej gospodarki finansowej JST, chociaż ujętej od strony związków z planowaniem – jako realizacja budżetów i planów finansowych.

13 listopada 2019 r.

Niebawem czas podejmowania uchwał budżetowych i w związku z tym, jako radny, mam pytanie. Czy jeżeli w toku prac nad uchwałą wniosek któregoś z radnych, np. dotyczący sfinansowania budowy chodnika, nie zostanie uwzględniony, to może on zaskarżyć uchwałę budżetową?

Niezadowolony radny nie zablokuje budżetu13 listopada 2019 r.

Niebawem czas podejmowania uchwał budżetowych i w związku z tym, jako radny, mam pytanie. Czy jeżeli w toku prac nad uchwałą wniosek któregoś z radnych, np. dotyczący sfinansowania budowy chodnika, nie zostanie uwzględniony, to może on zaskarżyć uchwałę budżetową?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane