Finanse

1 kwietnia 2020 r.

Katalog uprawnień jest szerszy w przypadku działań podejmowanych „w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (nowela szeroko definiuje przeciwdziałanie epidemii, włączając zwalczanie jej skutków, w tym społeczno-gospodarczych).

Efekt tsunami. Już w maju JST mocno poczują stan epidemii w swoich budżetach1 kwietnia 2020 r.

Nowelizacja specustawy wprowadza liczne zmiany w gospodarce finansowej samorządów. Część z nich ma ułatwić jednostkom funkcjonowanie w trakcie kryzysu, a część została wprowadzona z myślą o wparciu innych podmiotów. Niestety, bez uwzględnienia kosztów dla samych JST, jak i tego, co się stanie, kiedy kryzys uderzy również w finanse komunalne.

21 marca 2020 r.

Rada gminy może więc, co prawda, rozpoznać skargę na działalność wójta, lecz nie może merytorycznie rozpoznać wniosku przedsiębiorcy o umorzenie zaległości z czynszów dzierżawnych.

Czy rada gminy może zmusić wójta do umorzenia długów21 marca 2020 r.

Wójt odmówił mi umorzenia zaległości za lokal komunalny, w którym prowadziłem działalność gospodarczą. Nie płaciłem czynszu z tytułu dzierżawy. Czy mógł tak zrobić, skoro innym umorzył długi? Czy można to uznać za dyskryminację przedsiębiorców? Może rada gminy umorzy ten dług albo sąd?

10 marca 2020 r.

Trzeba przypomnieć status prawny inkasentów. W art. 9 ordynacji podatkowej postanowiono, że inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zapłata dla inkasujących opłatę miejscową może zależeć od terminowości10 marca 2020 r.

Nasza spółka prowadzi usługi noclegowe na terenie nadmorskiej miejscowości. Burmistrz przygotował właśnie projekt uchwały, zgodnie z którym wszyscy pobierający opłatę miejscową, a więc i takie firmy jak nasza spółka, mają otrzymywać wynagrodzenie za inkaso pod warunkiem terminowego przekazania do kasy urzędu opłat pobranych od turystów. Czy można tak ograniczać nasze prawa?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane