Działalność inwestycyjna

9 października 2019 r.

Przyglądając się bliżej miejskim środkom transportu, warto zwrócić uwagę na innowacyjny transport przyszłości – czyli jednoszynową kolej typu monorail, która jest sterowana w pełni autonomicznie (może być prowadzona bez maszynisty) i porusza się po zamkniętej pętli.

NPBP: Smart city to przyszłość polskich miast9 października 2019 r.

Duże aglomeracje nie tylko powinny korzystać z najnowszych zdobyczy technologicznych w różnorodnych aspektach, zwiększając satysfakcję mieszkańców, lecz także umiejętnie angażować ich we współtworzenie przestrzeni publicznej. Bo bez słuchania głosu ludzi, którzy oczekują od rządzących zaoferowania wysokiej jakości życia, podejście „smart” po prostu nie ma racji bytu.

30 lipca 2019 r.

Jednocześnie lekarze protestują przeciwko sposobowi pracy nad projektem tej ustawy, który pominął etap konsultacji społecznych.

Samorząd lekarski za szybszym wzrostem płac30 lipca 2019 r.

Podwyższenie współczynników pracy i kwota bazowa na poziomie średniej krajowej już w tym roku – to postulat Naczelnej Rady Lekarskiej wobec procedowanej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dziś zajmie się nią senacka komisja.

17 lipca 2019 r.

Problemem jak zawsze są pieniądze. Samorządy wciąż nie wiedzą, kiedy i ile środków dostaną na elekromobilność

Elektromobilność: Samorządy nie mogą zwolnić tempa17 lipca 2019 r.

Jeden samochód elektryczny dla urzędnika i mieszkańca, nowe modele współpracy z biznesem – od innowacji nie ma odwrotu. Eksperci przekonują, że wymiana gminnego taboru na zeroemisyjny musi przyśpieszyć, mimo że JST dostały właśnie więcej czasu na przeprowadzenie tego procesu.

27 marca 2019 r.

Ambitne cele projektodawcy mogą nie zostać osiągnięte, jeżeli organizatorzy nie zdołają wygospodarować takich środków w swoich budżetach.

W ustawie pekaesowej zapomniano o związkach międzygminnych27 marca 2019 r.

Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (z 11 marca 2019 r.; dalej: ustawa pekaesowa), według jego pomysłodawców, ma dokonać rewolucji w finansowaniu przewozów autobusowych w Polsce powiatowej. Przewoźnicy mają powrócić na dawno zapomniane trasy i dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, czyli specjalnie utworzonemu funduszowi, otrzymywać za to godziwy zysk. Jednak choć projektowana ustawa jest intencjonalnie słuszna, to może spowodować niemały chaos i dyskryminację niewystarczająco szybkich organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Może też wcale nie poprawić sytuacji wykluczenia transportowego znacznych części kraju.

6 sierpnia 2018 r.

W praktyce oznacza to, że samorządy będą mogły sięgnąć po fundusze m.in. na budowę stacji ładowania czy tankowania wodorem oraz zakup niskoemisyjnego taboru. P

Samorządy otrzymają 10 mld zł na elektromobilność6 sierpnia 2018 r.

Samorządy będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie rozwoju niskoemisyjnego transportu. Ponad 10 mld zł popłynie m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wypłaty będą rozłożone na 10 lat – zapowiada Artur Michalski, wice prezes funduszu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane