ABC samorządu

10 czerwca 2020 r.

Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, w skrócie „Kolej plus”, rusza w pechowych okolicznościach.

Samorządy mogą zgłaszać pomysły do rządowego programu „Kolej plus”10 czerwca 2020 r.

Oprócz dofinansowania budowy nowych linii czy rewitalizacji starych jest szansa na wsparcie mniejszych inwestycji. Pytanie tylko, czy wymóg 15-proc. wkładu własnego nie zniechęci JSTAndrzej Bittel: Te jednostki, które działają strategicznie, wiedzą, że wieloletnie przedsięwzięcia infrastrukturalne przynoszą długotrwałe korzyści społeczne i finansoweDolny Śląsk jest w ostatnich latach tym regionem, który mocno postawił na rozwój kolei i przywracanie wielu lokalnych połączeń. Województwo nie tylko stworzyło przed 13 laty własnego przewoźnika kolejowego, ale konsekwentnie inwestuje też w tory i reaktywację kolejnych, nieczynnych od wielu lat tras. Efekty są widoczne w statystkach, liczba podróżnych rośnie co roku o 20–25 proc. Mówi o tym w wywiadzie szef Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.

1 czerwca 2020 r.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania, lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych

Kredyt dla samorządu. Brak opinii RIO może być naruszeniem dyscypliny finansów1 czerwca 2020 r.

Pracuję w wydziale finansowym urzędu miasta. Gmina właśnie ubiega się o kredyt w banku na planowany deficyt. W tej sprawie jest wymagana opinia regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Powstał jednak praktyczny problem, czy ta opinia może być wydana po podpisaniu umowy, ale przed uruchomieniem środków przez bank z kredytu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane