ABC samorządu

2 grudnia 2019 r.

śmieci

Zasady fotografowania śmieci warto określić w umowie2 grudnia 2019 r.

Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregowania odpadów, firma, która je odbiera, powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na podstawie tego powiadomienia włodarz wszczyna postępowanie w sprawie podwyższenia stawki za odpady, która może wynieść od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 210 ze zm.) nie mówią jednak nic o sposobie dokumentowania przypadków braku segregacji śmieci.

21 listopada 2019 r.

We wtorkowym exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przyszłym roku szkolnym nauczyciele znów będą mogli liczyć na podwyżki. Ma też zostać utworzony fundusz dla szkół w wysokości 2 mld zł. W ciągu najbliższych czterech lat zostanie przeprowadzona ich modernizacja, celem jest co najmniej tysiąc samowystarczalnych energetycznie, ekologicznych placówek.

Nie będzie rewolucji w systemie wynagradzania nauczycieli21 listopada 2019 r.

We wtorkowym exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przyszłym roku szkolnym nauczyciele znów będą mogli liczyć na podwyżki. Ma też zostać utworzony fundusz dla szkół w wysokości 2 mld zł. W ciągu najbliższych czterech lat zostanie przeprowadzona ich modernizacja, celem jest co najmniej tysiąc samowystarczalnych energetycznie, ekologicznych placówek.

17 listopada 2019 r.

Inspektorzy twierdzą, że chcieli ustalić wszystkie okoliczności sprawy – zgodnie z art. 7 i 77 k.p.a. Czy nadzór miał prawo do nałożenia kary?

Za uniemożliwienie nadzorowi oględzin budynku grozi grzywna17 listopada 2019 r.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ukarał mnie grzywną. W decyzji o jej nałożeniu jako przyczynę podał, że nie okazałem pracownikom inspektoratu do oględzin budynku piekarni, którą to inwestycję niedawno ukończyłem. Zarzucono mi nieprawidłowości w jej budowie. Prawo budowlane nic nie mówi o takich sankcjach.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane