ABC samorządu

20 stycznia 2020 r.

Kara za niedostosowanie się do przepisów będzie naliczana dziennie.

Warszawa pożegna reklamy wielkoformatowe. Za dwa lata20 stycznia 2020 r.

Ze stołecznych ulic zniknie część bilbordów, szyldy będą ograniczone do strefy parteru, zmieni się także tzw. mała architektura. Warszawscy radni przyjęli na ostatniej sesji uchwalę krajobrazową. Przestrzeń miejska nie zmieni się jednak gwałtownie, bo przewidziano czas na dostosowanie tych obiektów, które już stoją.

16 stycznia 2020 r.

Gminy mają coraz większy problem z zarządzaniem odpadami, bo koszty systemu poszły drastycznie do góry właściwie w całym kraju, a razem z nimi opłaty ponoszone przez mieszkańców

Samorządy boją się kolejnej rewolucji śmieciowej16 stycznia 2020 r.

Samorządowcy obawiają się kolejnej odpadowej rewolucji i domagają się cyklicznych spotkań z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. – Poprosiliśmy o powołanie samorządowego zespołu doradczego – informuje sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski.

15 stycznia 2020 r.

Błędy w nazwisku, różny PESEL czy dwa adresy do korespondencji przypisane do jednej osoby – z takimi sytuacjami mają do czynienia urzędnicy korzystający z publicznych, coraz bardziej cyfrowych rejestrów i ewidencji

Czy urzędnik ma się zajmować każdym e-mailem? Nowe rozwiązania usprawnią e-administrację15 stycznia 2020 r.

Rok 2020 będzie stał pod znakiem ofensywy doręczeń drogą elektroniczną. E-administracja ma służyć zarówno obywatelom, przedsiębiorcom, jak i urzędom. Tym ostatnim do efektywnej realizacji zadań publicznych. Przy czym samo stworzenie określonych rozwiązań cyfrowych nie wystarczy. Trzeba je przygotować tak, by ich wykorzystanie przez publiczne podmioty miało wartość dodaną względem tradycyjnych rozwiązań. W przeciwnym razie pozostają martwe. Tak jak to jest z doręczaniem drogą elektroniczną pism urzędowych. I choć taka możliwość formalnie w wielu sprawach już istnieje, to w praktyce przytłaczająca większość jest przekazywana na papierze. W praktyce, chcąc korzystać z e-administracji, urzędnicy napotykają szereg problemów. Dziś przedstawiamy te, które dzięki legislacji w najbliższym czasie powinny zniknąć. Przynajmniej częściowo.

8 stycznia 2020 r.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może kierować poleceń służbowych do pracowników urzędu gminy wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych w zakresie wskazanym w tym przepisie, a przynajmniej – nie jest dopuszczalne, by wydawał on polecenia, które byłyby sprzeczne z tymi wydawanymi przez przewodniczącego rady.

Urzędnicy muszą wykonywać polecenia przewodniczącego8 stycznia 2020 r.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może kierować poleceń służbowych do pracowników urzędu gminy wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych w zakresie wskazanym w tym przepisie, a przynajmniej – nie jest dopuszczalne, by wydawał on polecenia, które byłyby sprzeczne z tymi wydawanymi przez przewodniczącego rady.

8 stycznia 2020 r.

Samorządy naciskają na resort zdrowia, by wpływy z nowej opłaty od każdego sprzedanego alkoholu o objętości do 300 ml (czyli popularnych małpek) można było przeznaczać na infrastrukturę szkolną.

Gminy chcą, by pieniądze z małpek wydać na szkoły8 stycznia 2020 r.

Samorządy naciskają na resort zdrowia, by wpływy z nowej opłaty od każdego sprzedanego alkoholu o objętości do 300 ml (czyli popularnych małpek) można było przeznaczać na infrastrukturę szkolną. Resort zdrowia nie mówi „nie”. Przypomina jednak, że konsultacje wprowadzające to rozwiązanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów trwają do końca tygodnia.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane