ABC samorządu

2 grudnia 2020 r.

Ze strony przedsiębiorstw można się spodziewać podwyżek i to w wielu wypadkach znacznych, warunki ekonomiczne funkcjonowania firm na przestrzeni ostatnich trzech lat bardzo się bowiem zmieniły. Obecne taryfy odnoszą się do kosztów z 2017 r.

Nowe ceny za wodę i ścieki w całej Polsce. Początek grudnia to ostatni dzwonek na rozpoczęcie prac taryfowych2 grudnia 2020 r.

Pierwszy kwartał przyszłego roku zapowiada się jako niezwykle intensywny czas w branży komunalnej, a przede wszystkim wodociągowo –kanalizacyjnej. Spora grupa przedsiębiorstw gminnych, w tym również samych gmin, będzie składała do organów regulacyjnych wnioski o zatwierdzenie taryf, po raz drugi wedle nowych zasad. Mimo upływu prawie trzech lat od ostatniej kampanii taryfowej wiele problemów i wątpliwości pozostało nadal nierozwiązanych.

30 listopada 2020 r.

Stołeczne rozstrzygnięcia mają znaczenie dla kilkudziesięciu gmin, które albo już stosują, albo właśnie się przygotowują do wdrożenia metody od wody

Opłata śmieciowa w Warszawie: Metoda od wody kluczowa dla wielu gmin30 listopada 2020 r.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w Warszawie oraz właściciele nieruchomości zamieszkanych i lokali w zabudowie mieszanej dostali dodatkowe cztery miesiące na przygotowania do wdrożenia nowej metody obliczana opłaty śmieciowej. Wysokość stawki ma być uzależniona od ilości zużytej wody i będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2021 r., a nie, jak pierwotnie zakładano, od 1 grudnia tego roku.

16 listopada 2020 r.

1837 - tyle jest stacjonarnych zakładów pomocy społecznej.
118 877 - tyloma w sumie miejscami dysponują te placówki

Nowe obowiązki dla DPS-ów16 listopada 2020 r.

Rzecznik praw pacjenta (RPP) będzie mógł sprawdzać, czy mieszkańcy domów pomocy społecznej oraz prywatnych placówek dla seniorów mają zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych.

13 listopada 2020 r.

Po wejściu w życie noweli ustawy termomodernizacyjnej do uzyskania wsparcia na działania związane z likwidacją czy wymianą źródła ciepła dochód będzie wyliczany inaczej – w oparciu o ustawę z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111), czyli generalnie dochody netto.

Co się liczy, a co nie przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do udziału w programie „Stop smog”13 listopada 2020 r.

Już wkrótce przeciętny, miesięczny dochód osoby ubiegającej się o wsparcie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w gminie będzie liczony w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nie jak dotąd – na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Pod uwagę będzie brany uśredniony dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskany we wskazanym roku kalendarzowym.

11 listopada 2020 r.

Zapewne więc w podanej sprawie została wydana decyzja przez wójta gminy, w której stwierdzono przejście prawa własności nieruchomości na cele związane z poszerzeniem publicznej drogi gminnej.

Zamiast odszkodowania nieruchomość zamienna, ale tylko za zgodą właściciela wywłaszczonego terenu11 listopada 2020 r.

Nasza gmina zamierza wywłaszczyć kilka nieruchomości pod drogi publiczne. Co do zasady musimy wypłacić odszkodowanie. Ale czy możemy sami zaproponować albo wręcz narzucić właścicielom inne nieruchomości zamiast odszkodowania? Pozwoliłoby to na odciążenie wydatków budżetowych, które uległy zwiększeniu wskutek COVID-19. Może tarcza antykryzysowa reguluje te sytuacje?

Polecane