ABC samorządu

20 października 2019 r.

Deficyt przejściowy to niedobór budżetu występujący w perspektywie jednego roku, a spowodowany nieosiągnięciem zaplanowanych dochodów.

W uchwale zmieniającej budżet musi być pełne pokrycie założonego deficytu 20 października 2019 r.

Na ostatniej sesji rady miasta podjęliśmy uchwałę zmieniającą budżet. Nie określiliśmy w niej w pełni źródeł pokrycia planowanego deficytu, który ma wynieść 4 mln zł. Wskazaliśmy tylko, że część stanowić będzie 3 mln zł pożyczki. Brakuje pokrycia w innych źródłach, np. wolnych środkach czy nadwyżce budżetowej. Czy regionalna izba obrachunkowa może tę uchwałę podważyć?

14 października 2019 r.

Radni Nysy, ustalając wymogi, które trzeba spełnić, aby otrzymać bon wychowawczy, ponownie zastosowali kryterium pierwszeństwa w dostępie do niego dla małżeństw, chociaż sąd już trzy razy orzekał, że w ten sposób dyskryminują osoby wychowujące dzieci samotnie lub w związku nieformalnym.

Bon wychowawczy. Nysa dalej preferuje małżeństwa14 października 2019 r.

Radni Nysy, ustalając wymogi, które trzeba spełnić, aby otrzymać bon wychowawczy, ponownie zastosowali kryterium pierwszeństwa w dostępie do niego dla małżeństw, chociaż sąd już trzy razy orzekał, że w ten sposób dyskryminują osoby wychowujące dzieci samotnie lub w związku nieformalnym.

10 października 2019 r.

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich (RPO), zgłosił swój udział do postępowania toczącego się w Ministerstwie Finansów w sprawie odwołania Sopotu od decyzji wojewody pomorskiego nakazującej zwrot prawie 850 tys. zł dotacji budżetowej na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

RPO popiera Sopot w sporze z wojewodą10 października 2019 r.

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich (RPO), zgłosił swój udział do postępowania toczącego się w Ministerstwie Finansów w sprawie odwołania Sopotu od decyzji wojewody pomorskiego nakazującej zwrot prawie 850 tys. zł dotacji budżetowej na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

9 października 2019 r.

Wody zyskają dodatkowe źródło finansowania9 października 2019 r.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą miały więcej czasu na dostosowanie się do wymogu stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. Termin na sprostanie tym nowym rygorom zostanie przesunięty na 31 grudnia 2026 r. Zmienią się też zasady, na jakich wydawane są zgody wodnoprawne.

1 października 2019 r.

Rodzic nie otrzymujący pieniędzy na dzieci od dłużnika, który ogłosił upadłość, będzie mógł otrzymać potwierdzenie bezskutecznej egzekucji należności od syndyka. To zaś otworzy mu drogę do ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA).

Syndyk wystawi zaświadczenie o egzekucji1 października 2019 r.

Rodzic nie otrzymujący pieniędzy na dzieci od dłużnika, który ogłosił upadłość, będzie mógł otrzymać potwierdzenie bezskutecznej egzekucji należności od syndyka. To zaś otworzy mu drogę do ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA).

1 października 2019 r.

Po wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta samorządy będą miały do uprzątnięcia mniej śmieci. Za to będą to odpady gorszej jakości – czyli droższe.

Samorządy ospałe w kwestii ROP1 października 2019 r.

Po wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta samorządy będą miały do uprzątnięcia mniej śmieci. Za to będą to odpady gorszej jakości – czyli droższe.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane