z YetiPay tylko: 25.90 zł

-Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione
- Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
- Zasiłek chorobowy, macierzyński, wyrównawczy, opiekuńczy
- Świadczenia rehabilitacyjne
- Podstawa wymiaru świadczeń dla pracowników
- Zasady wypłaty świadczeń