• Ustalenie dochodu różnicą remanentów
• Składniki w remanencie sporządzanym przy zamknięciu księgi
• Wycena wyrobów gotowych oraz produkcji w remanencie
• Opodatkowanie wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej

Księgę zamykamy nie tylko w przypadku zakończenia roku podatkowego. Wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, zmiana proporcji udziałów w spółce to tylko niektóre sytuacje, w których pojawia się obowiązek sporządzenia remanentu. W e-booku omawiamy całą tę problematykę w sposób przystępny i praktyczny. Rozstrzygamy istniejące problemy, zawiłości wyjaśniamy na przykładach, a obowiązki obrazujemy wypełnionymi deklaracjami.
O autorze:
Grzegorz Ziółkowski – prawnik, doradca podatkowy. Jego specjalnością są m.in. zagadnienia z zakresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Przez kilka lat był redaktorem naczelnym czasopisma „Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów”. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.