• Zgoda na wniesienie pozwu
• Niższy próg przy wnoszeniu skargi kasacyjnej
• Likwidacja postępowania odrębnego
• Kary w postępowaniu egzekucyjnym
• Krótsza lista tytułów egzekucyjnych
• Wyłączenie komornika z grona licytantów
• Szersze uprawnienia w toku egzekucji
• Ustawa