• Czas pracy
• Wynagrodzenia
• Zakaz konkurencji
• Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
• Równe traktowanie w zatrudnieniu i mobbing
• Uprawnienia związane z rodzicielstwem
• Wypadki przy pracy
• Urlopy

Autor: Izabela Zawacka
radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. oraz członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, w tym w sprawach dotyczących relacji ze związkami zawodowymi. Jest autorką licznych publikacji poruszających ww. problematykę.