z YetiPay tylko: 129.90 zł

E-book zawiera:
• Obowiązujące stawki VAT
• Zwolnienia z podatku VAT
• Towary i usługi opodatkowane stawką 0%
• Stawka 5% na sprzedaż towarów
• Towary i usługi opodatkowane stawką 8%
• Stawki VAT w pytaniach Czytelników

W zakresie rozliczania VAT kwestia właściwego ustalenia stawki tego podatku należy do jednego z najtrudniejszych zdań, przed którym staje podatnik lub zatrudniane przez niego służby finansowo-księgowe. Tym trudniejsze, że całe ryzyko niewłaściwego przyporządkowania określonego towaru czy usługi do niewłaściwej stawki podatku obciąża podatnika. Aby zaś właściwie ustalić stawkę podatku, trzeba umiejętnie posługiwać się nie tylko przepisami podatkowymi, lecz także PKWiU. Aby przybliżyć Państwu te zagadnienia, prezentujemy w naszej publikacji 125 rzeczywistych, zaczerpniętych z prawdziwych pytań podatników przypadków, w których konieczne było ustalenie stawki VAT. Każdy przykład zawiera nie tylko opis zdarzenia, które poddawano analizie, i potrzebne do udzielenia odpowiedzi przepisy, lecz także krótkie streszczenia ułatwiające szybkie odnajdowanie właściwych odpowiedzi na pytania o stawkę VAT w określonych sytuacjach i dla określonych grup towarów.
352 stron