z YetiPay tylko: 109.90 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z komentarzem
• tworzenie
• administrowanie
• dokumentowanie
• konsekwencje podatkowe
• przykłady
• wzory
• jednolity tekst ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Komentarz jest poparty licznymi praktycznymi przykładami, wzorami oraz podstawą prawną. Wszystkie omawiane w niej zagadnienia oparte są na aktualnie obowiązującym stanie prawnym.

W publikacji uwzględniono interpretację urzędów skarbowych i orzecznictwo sądów. Liczne przykłady wskazują rozwiązania, jakie warto zastosować. Zamieszczono także wzór regulaminu ZFŚS i innych formularzy związanych z administrowaniem ZFŚS. Omówiono zasady ich opracowywania oraz sposoby modyfikacji.

Publikacja zawiera ponadto ujednoliconą wersję ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto dodano wyciąg z przepisów związanych z tą tematyką m.in. Kartę Nauczyciela, ustawę o emeryturach pomostowych, ustawę o PIT, ustawę o CIT, ustawę o VAT.

E-book jest skierowany do pracodawców, pracowników, służb kadrowo-płacowych, finansowych i socjalnych, związków zawodowych, socjalnych reprezentantów pracowników, przedstawicieli firm zajmujących się kadrową obsługą firm i outsourcingiem kadrowo – płacowym, a także innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Autor: Magdalena Sobczak - specjalista z zakresu prawa pracy, tematyki związanej z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i zagadnień dotyczących jednostek sektora finansów publicznych. Autorka artykułów z tej dziedziny, a także z rachunkowości budżetowej i podatków. Redaktor prowadzący serwis internetowy dla księgowych.
Stron: 384