z YetiPay tylko: 25.90 zł

- Zasady tworzenia ZFŚS
- Odpisy i zwiększenia na ZFŚS w 2012 r.
- Obowiązki w zakresie administrowania środkami ZFŚS
- Dokumentacja świadczeń socjalnych
- ZFŚS w szkole
- Wydatki na działalność socjalną jako koszt pracodawcy
- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci – zakres zwolnienia podatkowego
- Przychód pracownika z tytułu otrzymania biletów ufundowanych z ZFŚS
- Porady, wyjaśnienia, przepisy, wskaźniki, wzory