z YetiPay tylko: 16.90 zł

- Jak założyć i prowadzić żłobek po zmianie przepisów
- Kto i na jakich zasadach może założyć klub dziecięcy
- Jak zorganizowanie żłobka lub klubu dziecięcego może zwiększyć fundusz socjalny pracodawcy
- Jakie warunki lokalowe i sanitarne trzeba spełnić, aby założyć żłobek
- Kogo gmina może zatrudnić jako dziennego opiekuna dzieci
- Jak otrzymać dofinansowanie do legalnego zatrudnienia niani
- Jaka gmina będzie kontrolować działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów
- Jak gminy mogą zdobyć dodatkowe fundusze na żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów
- Ustawa z lutego 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3