z YetiPay tylko: 16.50 zł

- Definicja ustawowa
- Zadośćuczynienie za krzywdę
- Dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej
- Przekształcenia własnościowe
- Dyskryminacja
- Pracownik na wypowiedzeniu
- Rekompensata za rozwiązanie umowy
- Od kiedy liczyć przedawnienie
- Porady ekspertów