Uprawa

14 kwietnia 2015 r.

MR: będą zmiany przepisów dotyczących m.in. sprzedaży bezpośredniej14 kwietnia 2015 r.

Podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa wiceminister przypomniała, że obecny stan prawny umożliwia rolnikom prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (przetworzonych i nieprzetworzonych) konsumentom, ale pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Zapowiedziała, że resort pracuje nad zmianą dotychczasowych przepisów.

14 stycznia 2015 r.

Nowe zasady dają władzom krajowym większą elastyczność w sprawie upraw roślin genetycznie modyfikowanych.

Ministerstwo Środowiska: Chcemy szybko przyjąć nowe unijne zapisy na temat zakazu upraw GMO14 stycznia 2015 r.

"Jak najszybciej będziemy chcieli skorzystać z możliwości, które daje dyrektywa, i transponować je do krajowego porządku prawnego" - zapewnił podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska, Piotr Otawski, na środowym posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, poświęconemu nowelizacji ustawy o GMO.

28 listopada 2014 r.

Stawka podatku rolnego zmienia się w 2015 roku.

Zmiany w ustawie o podatku rolnym w 2015 roku28 listopada 2014 r.

Stawka podatku rolnego ulegnie zmianie i wyniesie 153,43 zł od jednego hektara gruntu rolnego. Dotychczas obowiązująca wynosiła 173,20 zł od 1 ha. Projekt nowelizacji dotyczyć będzie również m. in. przeliczników dla niektórych rodzajów gruntów i zasad uiszczania podatku. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2015 roku.

25 listopada 2014 r.

Projekt wywołał wiele sprzeciwów już na etapie konsultacji społecznych.

Sejm będzie kontynuował prace nad rządowym projektem ustawy o GMO25 listopada 2014 r.

Projekt nowelizacji ustawy o GMO, przygotowany przez resort środowiska, został przyjęty przez rząd pod koniec kwietnia. Reguluje hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie. Dotyczy zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM) np. w ośrodkach badawczych zajmujących się inżynierią genetyczną. Określa się w nim, jakie działania muszą być podjęte na wypadek awarii, żeby zapobiec wydostaniu się ich na zewnątrz, poza laboratorium.