Uprawa

12 listopada 2020 r.

Resort rolnictwa uważa też, że niezbędne jest wskazanie w ustawie, iż organy IJHARS mogą korzystać z pomocy policji.

Służba rolno-spożywcza z prawdziwego zdarzenia12 listopada 2020 r.

Zakupy kontrolne, anonimowe pobieranie próbek, robienie dokumentacji fotograficznej czy korzystanie z asysty policji. Takie uprawnienia zyska IJHARS, czyli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wszystko po to, by „zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym przede wszystkim nad ich jakością handlową w produkcji i w obrocie”. Taki plan ma Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przekazało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

26 sierpnia 2019 r.

O problemie „nierzetelnego kwalifikowania obszarów objętych klęską suszy” informują włodarze ze Związku Gmin Wiejskich RP (ZGWRP) w piśmie skierowanym do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Dane o suszy zaniżone? Włodarze alarmują26 sierpnia 2019 r.

Zdaniem samorządowców w Polsce jest za mało stacji pomiarowych, pomagających określać stan suszy na danym terenie. W efekcie zdarza się, że w jednej gminie jest uruchamiana pomoc, a w sąsiedniej, również dotkniętej klęską – już nie.