Ubezpieczenia

25 kwietnia 2014 r.

Uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w dalszym ciągu będzie uzależnione od spełniania kryterium dochodowego, które wynosi 624 zł w przeliczeniu na członka rodziny.

Już w maju rewolucja w pomocy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jak dostać pieniądze na nowych zasadach?25 kwietnia 2014 r.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, a teraz zasiłek dla opiekuna. Takie wsparcie mogą otrzymać osoby, które zajmują się krewnym z dysfunkcją zdrowotną. Nowa forma pomocy to niejedyna nowość, która już od przyszłego miesiąca czeka opiekunów. Jak nie pogubić się w przepisach i skorzystać z uprawnień, które dają, podpowiadamy w naszym poradniku.

3 kwietnia 2014 r.

Ustawodawca precyzyjnie określił zasady wypłaty części uzupełniającej emerytury, jeśli rolnik nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Kiedy rolnik dostanie emeryturę3 kwietnia 2014 r.

Emerytura rolnicza przysługuje zarówno rolnikom, jak i domownikom zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS. Od 1 stycznia 2013 r. o emeryturę rolniczą w wieku 60 lat mogą się ubiegać wyłącznie kobiety urodzone do 31 grudnia 1952 r. Natomiast mężczyźni mogą otrzymać świadczenie, mając 65 lat, pod warunkiem że urodzili się do 31 grudnia 1947 r. Pozostałym osobom wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany o miesiąc w każdym kwartale.

21 marca 2014 r.

W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się tylko okresy ubezpieczenia rolników, za które opłacono składki.

Kiedy ZUS nie przyzna renty rodzinnej po zmarłym mężu21 marca 2014 r.

Pani Małgorzata jest wdową. – Ubiegałam się o rentę rodzinną po moim mężu, jednak dostałam decyzję odmowną. Nie rozumiem dlaczego, skoro legitymował się wymaganymi 25 latami okresów składkowych i nieskładkowych, z tego w latach 1970–72 pracował w gospodarstwie rolnym. Niedawno zmarł mąż mojej koleżanki i ona rentę rodzinną dostała, chociaż jej mąż miał przepracowane podobne okresy jak mój, pracował też w latach 80. w gospodarstwie rolnym. Czy możliwe jest, że przy moim wniosku urząd się pomylił? – zastanawia się czytelniczka.

13 marca 2014 r.

Rolnicy ze zleceniem zostaną w KRUS13 marca 2014 r.

Około 700 tys. rolników, którzy obowiązkowo odprowadzają wpłaty do ZUS, będzie mogło skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na jego podstawie zmieniona zostanie ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.).