Ubezpieczenia

9 września 2014 r.

Obowiązek ubezpieczania upraw mają rolnicy korzystający z dotacji bezpośrednich do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Jak uzyskać odszkodowanie za utracone plony9 września 2014 r.

Po tegorocznych burzach i ulewach, które zniszczyły mi łany kukurydzy, długo czekałem na wypłatę pieniędzy z ubezpieczenia – pisze pan Wojciech. – Wreszcie, gdy wypłacono mi odszkodowanie, kwota nie pokryła wszystkich strat. Zacząłem się zastanawiać, czy słusznie zrobiłem, opłacając składkę, ale wydawało mi się, że ubezpieczenie plonów jest obowiązkowe. Czy dla wszystkich? W jakim terminie ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie? – pyta poszkodowany rolnik.

21 lipca 2014 r.

Resort pracy tłumaczy, że sprawy związane z ubezpieczeniem w KRUS nie leżą w jego gestii,.

KRUS: Rolnicy rezygnują z ubiegania się o świadczenia21 lipca 2014 r.

To do osoby zajmującej się niepełnosprawnym członkiem rodziny należy decyzja czy będzie składać wniosek o pomoc. Powinna ona jednak rozważyć, jaki, wpływ będzie to miało na jej dalsze ubezpieczenie w KRUS. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie dotyczące uprawnień rolników, ich małżonków i domowników do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

9 czerwca 2014 r.

Jak jest opodatkowana sezonowa działalność gospodarcza9 czerwca 2014 r.

Działalność zakładana na okres wakacyjny – tak jak i całoroczna – wymaga dopełnienia formalności, przede wszystkim zarejestrowania. Obecnie dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stwarza to większego problemu. Wniosek CEIDG-1 można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie gminy (miasta).