Ubezpieczenia

21 lipca 2014 r.

Resort pracy tłumaczy, że sprawy związane z ubezpieczeniem w KRUS nie leżą w jego gestii,.

KRUS: Rolnicy rezygnują z ubiegania się o świadczenia21 lipca 2014 r.

To do osoby zajmującej się niepełnosprawnym członkiem rodziny należy decyzja czy będzie składać wniosek o pomoc. Powinna ona jednak rozważyć, jaki, wpływ będzie to miało na jej dalsze ubezpieczenie w KRUS. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie dotyczące uprawnień rolników, ich małżonków i domowników do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

9 czerwca 2014 r.

Jak jest opodatkowana sezonowa działalność gospodarcza9 czerwca 2014 r.

Działalność zakładana na okres wakacyjny – tak jak i całoroczna – wymaga dopełnienia formalności, przede wszystkim zarejestrowania. Obecnie dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stwarza to większego problemu. Wniosek CEIDG-1 można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie gminy (miasta).

13 maja 2014 r.

Za kogo składki na Fundusz Pracy13 maja 2014 r.

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. od podstawy wymiaru. Opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę, zlecenia, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Płaci się ją za okresy podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.