Ubezpieczenia

2 września 2020 r.

Rzecznik finansowy poinformował na swej stronie, że planuje wraz z Ministerstwem Rolnictwa zrealizować program edukacji finansowej rolników. Chodzi m.in. o to, by osoby te zdawały sobie sprawę z tego, jakie umowy ubezpieczenia podpisują, jakie mają prawa oraz że czasem warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela do sądu.

Ubezpieczenia dla rolników mogą być uczciwsze2 września 2020 r.

Nieuzasadnione odmowy wypłaty, rażąco zaniżone kwoty odszkodowań oraz zbyt duża dowolność po stronie towarzystw w ocenie poniesionych szkód. Tak zdaniem rzecznika finansowego wygląda rynek ubezpieczeń skierowanych do rolników. Mariusz Golecki po przeprowadzeniu konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa przygotował projekt zmian w przepisach.

15 listopada 2019 r.

Rząd jednak uspokaja, że ma pomysł na znalezienie dodatkowych 150 mln zł.

W budżecie brakuje środków na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych15 listopada 2019 r.

Kilka tygodni temu wśród organizacji producentów rolnych rozniosła się wiadomość, że w projekcie budżetu na 2020 r. na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych rząd przeznaczył zaledwie ok. 350 mln zł. To znacząco mniej niż kwota zarezerwowana w tegorocznym budżecie (zaplanowano aż 650 mln zł) i dużo mniej niż realnie wydano na ten cel w 2018 r. (prawie 450 mln zł).

26 września 2019 r.

dokumenty

Poradnia ubezpieczeniowa: [Umorzenie składek, działalność rolnicza]26 września 2019 r.

Czy wypadek rolnika podczas zwolnienia lekarskiego zawsze pozbawi go jednorazowego odszkodowania Dlaczego brak przychodów ze spółki jawnej wyłączy obowiązek zapłaty składki zdrowotnej W jaki sposób przekonać ZUS do umorzenia składek spłacanych za zmarłego płatnika Jak często można przyznawać pracownikom nagrody, aby nie trzeba było odprowadzać od nich składek.

27 czerwca 2019 r.

Sąd pierwszej, jak i drugiej instancji uznał, że praca kierowcy ciągnika rolniczego zatrudnionego przy pracach polowych w zakładzie pracy branży rolniczej jest pracą w warunkach szczególnych.

Prace polowe dają prawo do wcześniejszej emerytury? [WYROK SN]27 czerwca 2019 r.

W sierpniu 2016 r. ubezpieczony złożył do ZUS wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury z racji wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Mężczyzna miał ukończone 60 lat i 25-letni okres składkowy i nieskładkowy. Pracował w spółdzielni kółek rolniczych na podstawie umowy o pracę od 20 maja 1976 r. do 31 grudnia 1998 r. jako kierowca ciągnika. Po odliczeniu urlopów bezpłatnych zainteresowany miał w sumie 19 lat, 10 miesięcy i 7 dni pracy jako kierowca. Spółdzielnia zajmowała się świadczeniem usług w rolnictwie oraz usług transportowych i zatrudniała około stu kierowców ciągników. Z czasem pozostało ich tylko siedmiu. Wnioskodawca pracował przy orce, sianiu, nawożeniu i opryskach, przewoził materiały budowlane, piach, cegłę, wapno, obornik, nawozy, tytoń ze skupów do zakładów tytoniowych. Zimą był wynajmowany przez inne podmioty do prac transportowych, np. przy remontach dróg lub wożeniu materiałów budowlanych.

22 marca 2018 r.

Należy zbadać, zgodnie z art. 4 nowelizacji, cały okres ubezpieczenia odwołującego się jako zleceniobiorcy i ustalić, czy spełniał wcześniej warunki do objęcia ubezpieczeniem rolniczym.

Rolnik przedsiębiorca pracujący na zlecenie może pozostać w KRUS22 marca 2018 r.

Sprawa dotyczyła Janusza W., rolnika, który od 2003 r. prowadził też indywidualną działalność gospodarczą. Uzyskiwał także dochody z umów-zleceń, jakie zawierał z miejscową jednostką ochotniczej straży pożarnej (na ich podstawie wykonywał usługi kierowcy – prowadził samochody OSP). Po rozpoczęciu działalności gospodarczej Janusz W. ubezpieczył się w ZUS i tym samym stracił możliwość korzystania z ubezpieczenia społecznego rolników.

5 maja 2016 r.

Obecnie tylko rolnicy mają prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Likwidacja KRUS? Pracodawcy chcą włączenia rolników do systemu powszechnego5 maja 2016 r.

Organizacje pracodawców chcą włączenia rolników do systemu powszechnego. Związkowcy zaś twierdzą, że rząd powinien uwzględnić KRUS w przeglądzie systemu emerytalnego. W Radzie Dialogu Społecznego trwa gorąca dyskusja dotycząca obniżenia wieku emerytalnego. Przyczynkiem do niej jest prezydencki projekt ustawy, który zakłada, że kobiety będą przechodzić na emerytury w wieku 60 lat, zaś mężczyźni po ukończeniu 65 lat.