Przechowywanie i infrastruktura

28 maja 2011 r.

Odcinek autostrady A2 pod Strykowem koło Łodzi buduje blisko 500 chińskich pracowników. W tym roku ma ich być kilka razy więcej. Inwestor z Chin, konsorcjum Covec, chce w ten sposób obniżyć koszty Fot. Sławomir Jarmusz/Newpix.pl

Polska gospodarka nie poradzi sobie bez imigrantów28 maja 2011 r.

Pracujący nad Wisłą cudzoziemcy są błogosławieństwem zwłaszcza dla branż, które najbardziej dotknęły wyjazdy polskich robotników na Zachód. Bez imigrantów nie utrzymamy tempa rozwoju gospodarczego, a rosnąca rzesza emerytów będzie skazana na głodowe świadczenia. Choć powinniśmy się pogodzić z tym, że przestajemy być krajem etnicznie jednorodnym, wciąż sporo u nas ksenofobii.

11 maja 2011 r.

Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, o warunkach inwestycji rozstrzyga decyzja wójta11 maja 2011 r.

Większość terenów w kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a dużo nowych inwestycji realizowanych jest nie w oparciu o miejscowe plany, ale na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rostrzygnięcie takie na wniosek inwestora wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta. W tym celu wyznacza on obszar i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy