Prawo

28 lutego 2016 r.

W 2013 roku gospodarstwa rolne o powierzchni ponad 100 ha zatrudniały 3% pracujących w rolnictwie, wytwarzając jednocześnie 16% wartości produkcji rolnej

FOR: Politycy chcą zahamować rozwój polskiego rolnictwa28 lutego 2016 r.

W związku z końcem zakazu wykupu ziemi rolniczej przez obcokrajowców 1 maja tego roku, politycy chcą zamrozić obrót ziemią rolniczą w ogóle. Taki będzie efekt ustawy uchwalonej przez Sejm poprzedniej kadencji i projektu ustawy przyjętego przez rząd Beaty Szydło 23 lutego 2016 roku. Zahamuje to poprawę produktywności rolnictwa i odpływ pracowników do bardziej wydajnych sektorów gospodarki. Polska ma obecnie czwartą najniższą produktywność rolnictwa i czwarty najwyższy odsetek pracujących w rolnictwie w Unii Europejskiej.

24 lutego 2016 r.

Mariusz Białecki

Prezes KRN: Przepisy ustawy rolnej powinny zostać doprecyzowane24 lutego 2016 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw został skierowany do konsultacji społecznych. Jednak, co z pewnym zaskoczeniem skonstatowali notariusze, do udziału w nich nie została zaproszona Krajowa Rada Notarialna - pisze Mariusz Białecki, prezes KRN.

1 lutego 2016 r.

Rząd przyjął rozporządzenie ws. kredytów obrotowych dla rolników1 lutego 2016 r.

Zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej, z której mogliby korzystać rolnicy, pożyczając środki na działalność bieżącą w okresie oczekiwania na dopłaty bezpośrednie.

10 stycznia 2016 r.

Priorytet w ustawie: wstrzymać sprzedaż ziemi państwowej na 5 lat

Projekt ustawy o obrocie ziemią: Państwowa ziemia w rękach Agencji Nieruchomości Rolnych przez 5 lat10 stycznia 2016 r.

Jak dowiedziała się PAP projekt w poniedziałek trafi do konsultacji społecznych. Według resortu rolnictwa, w pierwszej kolejności niezbędne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

16 grudnia 2015 r.

Odroczenie poparli posłowie PiS, Kukiz'15 i Nowoczesnej.

Ustawa o obrocie ziemią odroczona przez Sejm do 1 maja 2016 roku16 grudnia 2015 r.

Według Prawa i Sprawiedliwości ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, uchwalona w poprzedniej kadencji Sejmu, jest zła i nie w pełni zabezpiecza polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców - a ponieważ ziemi rolnej ubywa, to trzeba nią racjonalnie gospodarować.Ustawa o obrocie ziemią odroczona przez Sejm do 1 maja 2016 roku

16 listopada 2015 r.

Umowa z następcą na charakter umowy przedwstępnej. Rolnik jedynie zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności gospodarstwa na następcę

Rolnik może odebrać gospodarstwo przekazane swojemu następcy16 listopada 2015 r.

Rodzice cały majątek wraz z dużym domem przekazali bratu w zamian za emeryturę. Miał on, wraz z bratową i ich dziećmi, opiekować się nimi aż do śmierci. Ale bywało i bywa z tym różnie – pisze pani Grażyna. – Czy można cofnąć przekazane gospodarstwa i czy pozostałej rodzinie, a zwłaszcza dzieciom najbardziej zaangażowanym w opiekę, należy się zachowek.

11 sierpnia 2015 r.

Premier Ewa Kopacz przed posiedzeniem rządu

Rząd przyjął projekt, który ma promować grupy producenckie rolników11 sierpnia 2015 r.

Chodzi o projekt noweli ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który przygotował resort rolnictwa.