Prawo

9 grudnia 2019 r.

130 tys. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpłynęło do powiatowych urzędów pracy w pierwszym półroczu 2019 r.

Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca w rolnictwie9 grudnia 2019 r.

Praca związana z całoroczną uprawą pod osłonami, przy hodowli bydła oraz działalność usługowa wspomagająca chów zwierząt gospodarskich – to obszary, w których nie będzie wymagane zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Resort rodziny zamierza rozszerzyć listę wyłączeń w rodzajach działalności gospodarczej, w których taki dokument nie będzie konieczny.

11 czerwca 2019 r.

Sprzeciw budzą także ceny referencyjne, które mają, według KSPOiW, pozwolić przetwórcom zagranicznym ustalić niższe niż w Polsce ceny sprzedaży i w ten sposób wypchnąć polskie firmy z rynku europejskiego.

Przetwórcy walczą o wolność rolników11 czerwca 2019 r.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt zmiany przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych oraz przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej wywołuje ostre protesty niektórych branż. Należy do nich Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw (KSPOiW).

20 września 2018 r.

Według KRD rolnicy sprzedając produkowaną przez siebie żywność popełniają te same błędy, co branża budowlana: nie mają dokumentacji wystarczająco zabezpieczającej ich interesy.

KRD: Rolnik zadłużony na około 49 tys. zł20 września 2018 r.

Zadłużenie w sektorze rolniczym sięga 412,5 mln zł - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Średni dług rolnika wynosi ok. 49 tys. zł. Na liście dłużników są jednak "rekordziści", których zobowiązania znacznie przekraczają tę kwotę.

24 maja 2018 r.

Rolnik zatrudni bez formalności. Na umowę o pomocy przy zbiorach24 maja 2018 r.

Od tego dnia obowiązująca nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadziła do systemu prawnego umowę o pomocy przy zbiorach jako nowy rodzaj umowy. Jest ona przeznaczona dla rolników, którzy chcą zatrudnić na krótki czas pomocników bez zbędnych formalności. Z nowych przepisów nie będą mogli skorzystać wszyscy rolnicy, ale tylko ci uprawiający określone w ustawie kategorie roślin. Możliwości okazjonalnego zatrudnienia pomocnika nieobjętego powszechnym ubezpieczeniem społecznym nie będą mieli chociażby producenci mleka. Nowe rozwiązania mają w założeniu zapewnić ochronę osobom już pracującym dorywczo, ale najczęściej bez żadnych umów. Pojawiły się już jednak głosy krytyczne, że nowe przepisy nie zapewniają nawet minimum ochrony. Ustawa nie wprowadza bowiem ani stawki minimalnej, ani dozwolonego dobowego wymiaru czasu pracy dla pomocników oraz, co trzeba podkreślić, nie objęła ich ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.