Prawo

9 grudnia 2019 r.

130 tys. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpłynęło do powiatowych urzędów pracy w pierwszym półroczu 2019 r.

Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca w rolnictwie9 grudnia 2019 r.

Praca związana z całoroczną uprawą pod osłonami, przy hodowli bydła oraz działalność usługowa wspomagająca chów zwierząt gospodarskich – to obszary, w których nie będzie wymagane zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Resort rodziny zamierza rozszerzyć listę wyłączeń w rodzajach działalności gospodarczej, w których taki dokument nie będzie konieczny.

11 czerwca 2019 r.

Sprzeciw budzą także ceny referencyjne, które mają, według KSPOiW, pozwolić przetwórcom zagranicznym ustalić niższe niż w Polsce ceny sprzedaży i w ten sposób wypchnąć polskie firmy z rynku europejskiego.

Przetwórcy walczą o wolność rolników11 czerwca 2019 r.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt zmiany przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych oraz przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej wywołuje ostre protesty niektórych branż. Należy do nich Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw (KSPOiW).