Maszyny rolnicze

30 grudnia 2008 r.

Skala PIT do rozliczenia za 2008 rok

Jak szybko rozliczyć się z fiskusem i odzyskać nadpłatę30 grudnia 2008 r.

Podatnicy, którzy w wyniku rozliczenia rocznego za 2008 rok spodziewają się zwrotu podatku (nadpłaty), powinni pomyśleć o szybkim złożeniu zeznania PIT. Teoretycznie można tego dokonać już w piątek 2 stycznia. W praktyce wcześniej konieczne jest zgromadzenie wszystkich potrzebnych do tego dokumentów, tak by możliwe było ustalenie wysokości uzyskanych w 2008 roku dochodów opodatkowanych PIT. Pospieszyć powinny się przede wszystkim te osoby, które będą korzystać z ulgi prorodzinnej, która zapewnia obecnie największe korzyści podatkowe.

6 lutego 2008 r.

Jak pracodawca powinien chronić zdrowie pracownika6 lutego 2008 r.

W ochronie zdrowia i życia pracowników pracodawcę obarczono licznymi obowiązkami. Mają one charakter bezwzględny i dotyczą każdego pracodawcy, niezależnie od rodzaju prowadzenia działalności i jego kondycji finansowej. Dodatkowo w przypadku niektórych pracowników pracodawca musi przejawiać szczególną troskę o ich zdrowie.