Hodowla

14 lipca 2007 r.

Co zawiera faktura zaliczkowa

Jak prawidłowo wystawiać i rozliczać faktury VAT14 lipca 2007 r.

Faktura jest podstawowym dokumentem księgowym. Jej zasadniczą funkcją jest udokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego ujęcia transakcji w księgach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Przepisy nie zawierają jednego wiążącego wzoru faktury, wskazują jedynie, jakie elementy powinna ona zawierać. Tymczasem poprawnie wystawiona faktura pozwala uniknąć problemów przy odliczaniu VAT.

12 maja 2007 r.

Czy doradca podatkowy jest podatnikiem VAT12 maja 2007 r.

Doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy w spółce doradztwa podatkowego może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT. Nie musi się rejestrować, wystawiać faktur ani rozliczać podatku należnego. Problem pojawić się może w przypadku doradców, którzy są jednocześnie wpisani na listę radców prawnych lub adwokatów.