Dotacje

29 października 2015 r.

Środki stanowią 50 procent dopłat przysługujących rolnikom.

Miliard złotych dla rolników z dopłat bezpośrednich29 października 2015 r.

Ponad miliard złotych wypłacono rolnikom w ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Wcześniejsze przekazanie funduszy to reakcja na trudną sytuację rynkową, związaną między innymi z letnią susza. Na taki ruch wszystkim państwom Unii zezwoliła Komisja Europejska.

20 sierpnia 2015 r.

Młodzi rolnicy mogą składać wnioski o premie. Można otrzymać 100 tys. euro20 sierpnia 2015 r.

Sto tysięcy euro premii czeka na młodych rolników poniżej 41-ego roku życia. Od dziś mogą składać wnioski o przyznanie funduszy na rozwój gospodarstw do oddziałów terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie przyznane 30 tysiącom producentów żywności.

26 lipca 2015 r.

Wnioski o refundację kosztów kwalifikowalnych w ramach operacji typu modernizacja gospodarstw rolnych będzie można składać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR. Dokładna data startu naboru nie jest jeszcze znana

Modernizacja gospodarstw rolnych. Nabór wniosków we wrześniu26 lipca 2015 r.

Nawet kilkaset tysięcy złotych otrzymają rolnicy w ramach operacji typu modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020. Refundowane będą inwestycje budowlane i zakup nowych maszyn. Wielkość refundacji wyniesie od 30 do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wnioski będzie można składać we wrześniu w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR

12 czerwca 2015 r.

Ubezpieczenia obejmują każde ryzyko (np. suszę, powódź, przymrozki czy gradobicie) oddzielnie.

Państwo dopłaci rolnikom do ubezpieczeń 15 proc. więcej niż w ubiegłym roku12 czerwca 2015 r.

Najważniejsze zmiany w noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotyczą wysokości dofinansowania z budżetu państwa składki do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich, która wyniesie do 65 proc. (wcześniej było to 50 proc.). Do ubezpieczeń włączeni zostali ponadto producenci warzyw i owoców: z dofinansowaniem składki do 50 proc. i do 5 proc. sumy ubezpieczenia.