Podatek od środków transportu w 2013 r.

Wysokość stawek tego podatku określają rady gmin. Maksymalna roczna stawka podatku od środków transportowych (od jednego środka transportu) nie może przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1352,74 zł,
c) powyżej 9 ton – 1623,28 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3097,68 zł,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1893,80 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie – 2394,29 zł,
b) powyżej 36 ton – 3097,68 zł,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1623,28 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 1893,80 zł,
b) powyżej 36 ton – 2394,29 zł
z tym że, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1893,80 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2394,29 zł.
(MP z 2012 r. poz. 587 i M.P. z 2012 poz. 743)