Podatek od środków transportu w 2013 r.

Wysokość stawek tego podatku określają rady gmin. Maksymalna roczna stawka podatku od środków transportowych (od jednego środka transportu) nie może przekroczyć: