Rolnicy dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą do końca maja muszą złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego za 2010 rok. Osoby, które tego nie zrobią, muszą się liczyć z tym, że zostaną wykluczone z ubezpieczenia rolniczego i trafią do ZUS. Nie tylko brak zaświadczenia o wysokości należnego podatku będzie podstawą do pozbawienia ich prawa do dalszego ubezpieczenia w KRUS. Do ZUS trafią także rolnicy, których firmy zarobiły za dużo. Z tego też powodu KRUS przypomina rolnikom, że w ubiegłym roku kwota graniczna należnego podatku wynosi 2863 zł.

Natomiast z KRUS nie zostaną wykluczeni ci rolnicy, którzy mimo przekroczenia kwoty granicznej zakończą lub zawieszą prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Muszą to jednak zrobić najpóźniej jutro.