statystyki

Które uczelnie kształcą najlepiej?

Już 29 września rozpoczną się egzaminy na aplikacje prawnicze. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że dotychczas największe szanse na pozytywny wynik z egzaminu mieli absolwenci wydziału prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim i Łódzkim.

Publikacja: 22 sierpnia 2012, 15:10 Aktualizacja: 24 sierpnia 2012, 08:57

Ludzie

źródło: Materiały Prasowe
autor: Image SourceJo Kircherr
Ludzie

Z analiz wyników egzaminów na aplikacje prawnicze przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, iż w latach 2008 – 2011 do egzaminów przystępowało ok. 60 % absolwentów prawa z danego roku. Na egzaminach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i taki sam zakres przedmiotowy. To powoduje, że egzamin ten jest jednolity w całym kraju i stwarza kandydatom równe szanse. Warunkiem przyjęcia na aplikację jest zdanie egzaminu wstępnego. Pytania testowe dla kandydatów na aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych opracowywane są przez niezależne zespoły powołane przez ministra sprawiedliwości.

Na podstawie rankingu stworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według danych za ubiegły rok, w pierwszej dziesiątce uczelni wyższych mogących się pochwalić najwyższym wskaźnikiem zdawalności na aplikacje prawnicze znalazły się kolejno: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W całym kraju w 2011 roku do egzaminów na aplikacje radcowską, notarialną, adwokacką, przystąpiło 10 918 osób, a wyniki pozytywny uzyskało 4 844 osób (44,73%). Średnia zdawalność wynosiła: na aplikację adwokacką 52%, na aplikację radcowską 45,4%, a na aplikację notarialną 15,3%.

Ze zbiorczej analizy wyników egzaminów na poszczególne aplikacje wynika, że większe szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminach aplikanckich mają studenci studiów stacjonarnych oraz posiadający bardzo dobre oceny na dyplomie ukończenia studiów.

A jak analizy Ministerstwa Sprawiedliwości oceniają eksperci?

- Zdziwienie budzi fakt, że tak dobre uczelnie jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmują odległe miejsca w rankingu. Moim zdaniem przyczyną tego zjawiska może być fakt, iż dla wielu absolwentów prawa, kończących swoją edukację w dużych ośrodkach, aplikacja prawnicza nie stanowi jedynej drogi rozwoju zawodowego i wśród tych osób nie ma tak dużej determinacji w zdobywaniu uprawnień zawodowych. Absolwenci wydziałów prawa znajdują pracę w bankowości, organach administracji państwowej bądź w innych branżach, w których wynagrodzenia są konkurencyjne do zarobków początkujących adwokatów czy radców prawnych- mówi adw. Jarosław Belowski.

Czytaj więcej: http://wwww.legalpoint.pl/trendy-i-innowacje-2012/ktore-uczelnie-ksztalca-najlepiej-/iH2lAU

Zapytaj o licencje