Rising Stars 2012 - laureaci

skomentuj

LexisNexis i Dziennik Gazeta Prawna prezentują ranking 30 prawników z kancelarii i wewnętrznych działów prawnych, przed 35 rokiem życia, których koledzy i partnerzy wskazują, jako liderów i wchodzące gwiazdy na rynku usług profesjonalnych.

Publikacja: 20 czerwca 2012, 03:52 Aktualizacja: 29 czerwca 2012, 08:45

26. Tomasz Ostrowski, 34 lata, radca prawny White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

Pragmatyk, wymagający partner w negocjacjach, mistrz budowy trwałych relacji z klientami. Znakomicie odnajduje się w wieloaspektowych projektach polskich i transgranicznych, które są związane z kilkoma jurysdykcjami. Choć koncentruje się na bankowości i finansach, a jego klientami są m.in. banki, kredytobiorcy, fundusze inwestycyjne i capital/private equity, ma duże doświadczenie z zakresu prawa handlowego. Partner lokalny w praktyce bankowości i finansów. Posiada uprawnienia w zakresie prawa angielskiego i polskiego.

Wartość transakcji, w których doradza jego zespół, z reguły opiewa na miliardy euro. Pomagał polskiemu producentowi wyrobów stalowych należącemu do hiszpańskiej grupy CELSA w związku z restrukturyzacją spółek w Polsce, na Litwie i w Estonii (cały proces trwał 20 miesięcy i zakończył się restrukturyzacją długu na kwotę 500 mln euro), bankom ING Bank Śląski i BZ WBK w związku z finansowaniem nabycia przez Eurocash sieci hurtowni Tradis.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia ukończył z wyróżnieniem) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego na UW. Ma za sobą pracę dla angielskiego wymiaru sprawiedliwości – pracował jako solicitor Sądu Najwyższego w Anglii i Walii.

Zwolennik wykonywania zawodu według standardów angielskich – uważa, że każda sprawa wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów, lecz także poznania potrzeb biznesowych klienta i środowiska, w którym on działa. Choć zawsze jest nastawiony na sukces, to dużą wagę przykłada do zasad etyki zawodowej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych oraz Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji.

27. Piotr Dynowski, 33 lata, aplikant radcowski Kancelaria Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k.

Lider zespołu ochrony własności intelektualnej w polskim biurze kancelarii. Od 2001 roku doradza przedsiębiorcom i klientom instytucjonalnym. Poza ukończeniem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim w 2003 roku uzyskał tytuł LL.M. z zakresu prawa europejskiego i porównawczego na Uniwersytecie Maastricht w Holandii. W 2009 roku ukończył również Siódmy Specjalny Moduł dotyczący Wspólnotowego Znaku Towarowego na Uniwersytecie Alicante w Hiszpanii w ramach programu Magister Lucentinus. Prawnik patentowy na liście IAM Patent 1000 2012.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, reklamy i mediów, IT oraz handlu elektronicznego, gier hazardowych, ochrony danych osobowych, nieuczciwej konkurencji, zamówień publicznych, ochrony dóbr osobistych i rozwiązywaniu sporów (arbitraż, spory sądowe i sądowo-administracyjne), a także prawie farmaceutycznym. Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird był odpowiedzialny za praktykę własności intelektualnej i mediów w wiodących polskich kancelariach oraz zdobywał doświadczenie w Biurze ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Ostatnio otrzymał rekomendację, by znaleźć się na prestiżowej liście Intellectual Asset Management World’s Leading Patent Practitioners. Kierowany przez niego zespół zdobył tytuł Silver Band.

Dynowskiemu z powodzeniem udaje się łączyć pracę zawodową z wykładami na Uniwersytecie SAR, w Akademii Komunikacji Marki, Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

28. Mateusz Grabiec, 34 lata, adwokat Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Członek grupy prawa nieruchomości w kancelarii Baker & McKenzie od pięciu lat specjalizuje się w sprawach związanych z sektorem nieruchomości i projektami infrastrukturalnymi z perspektywy prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego i unijnego. Reprezentuje zarówno klientów polskich, jak i zagranicznych przed organami administracji, sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jest uczestnikiem największych transakcji na rynku nieruchomości, m.in. reprezentował spółki: Hochtief Development Poland, Warbud, Autostradę Wielkopolską, Autostradę Mazowsze, Liebrecht & Wood, ING Bank Śląski, ING Lease Polska, ING Securities, Lockheed Martin. Wykonuje kompleksowe usługi na rzecz podmiotów kupujących i sprzedających nieruchomości biurowe (m.in. odpowiada za badanie prawne nieruchomości, przygotowuje strukturę transakcji, uczestniczy w negocjacjach z architektami, wykonawcami, podmiotami deweloperskimi, przygotowuje także umowy). Doradzał przy budowie pierwszego i drugiego odcinka A2 oraz czterech odcinków A1. Na swoim koncie ma także pomoc przy przetargu na budowę i eksploatację elektronicznego poboru opłat drogowych w Polsce.

Zdaniem przełożonych ma udział w sukcesach kancelarii, które przekładają się na wysoką jej pozycję w polskich i światowych rankingach. Kancelaria zdobyła m.in. tytuł lidera w dziedzinie prawa budowlanego w rankingu Chambers Europe 2011.

Jest absolwentem wydziałów prawa i administracji oraz zarządzania i marketingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stale współpracuje z Katedrą Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

29. Tomasz Sancewicz, 30 lat, radca prawny CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa

Starszy prawnik w warszawskim biurze kancelarii koncentruje się na sprawach związanych z codziennym zarządzaniem zasobami ludzkimi, transakcjami handlowymi i restrukturyzacją (połączenie spółek i outsourcing). Brał udział w jednym z pierwszych na polskim rynku transgranicznym połączeniu spółek kapitałowych, doradzając i współkoordynując je w części pracowniczej.

Uczestniczy w transakcjach związanych z międzynarodowym transferem pracowników połączonych z restrukturyzacją i outsourcingiem. Pełni funkcję strategicznego doradcy w całym procesie zmian, prawnika wewnętrznego spółki, a także często pomaga w kontaktach z agencjami PR odpowiedzialnymi za przygotowanie strategii komunikacyjnej.

Doradza zagranicznym firmom przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej – wielokrotnie uczestniczył w negocjowaniu kontraktów oraz umów. Pomaga także przy ich rozwiązywaniu. Wielokrotnie wspierał firmy decydujące się na zastosowanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, redukcję kosztów bez redukcji załogi. Jego domeną jest prezentowanie opinii prawnych w sposób zrozumiały dla klienta.

Znajduje też czas na działalność pro bono, m.in. świadczył bezpłatne porady jednej z warszawskich instytucji zajmującej się służbą zdrowia. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

30. Robert Nogacki, 34 lata, radca prawny Kancelaria Prawna Skarbiec

Twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec specjalizującej się m.in. w międzynarodowym planowaniu podatkowym, czyli zakładaniu i kompleksowej obsłudze spółek i fundacji w rajach podatkowych. Firma oferuje klientom m.in. administrowanie spółkami w takich jurysdykcjach, jak Samoa, Vanuatu, Wyspy Marshalla czy Bermudy. Nogacki tworzy wielopoziomowe struktury podatkowe, w których skład wchodzą nie tylko spółki, lecz także trusty, prywatne fundusze inwestycyjne oraz mało znane polisy inwestycyjne.

Doradzał w projektach obejmujących emisje papierów wartościowych, przejęcia i fuzje instytucji finansowych czy negocjowanie umów wdrażania kluczowych systemów IT. Oprócz tego świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej na rzecz polskich i zagranicznych spółek, fundacji i funduszy inwestycyjnych. W 2010 roku otrzymał od rządu Anguilli (brytyjskiego terytorium zamorskiego) nominację overseas agent. Dzięki temu jest jedyną w Europie Wschodniej osobą uprawnioną do wpisywania spółek bezpośrednio do rejestru handlowego Anguilli, czyli bez pośrednictwa sądu rejestrowego czy organu administracji.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pasjonat komputerów i internetu. Twórca internetowego serwisu o międzynarodowym planowaniu podatkowym. Amatorsko zajmuje się również komponowaniem muzyki elektronicznej.

Dodatkowe opracowania na www.legalpoint.pl

Zapytaj o licencje