Rising Stars 2012 - laureaci

skomentuj

LexisNexis i Dziennik Gazeta Prawna prezentują ranking 30 prawników z kancelarii i wewnętrznych działów prawnych, przed 35 rokiem życia, których koledzy i partnerzy wskazują, jako liderów i wchodzące gwiazdy na rynku usług profesjonalnych.

Publikacja: 20 czerwca 2012, 03:52 Aktualizacja: 29 czerwca 2012, 08:45

6. Marcin Górski, 34 lata, adwokat, Tataj Górski Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach w Katolickim Uniwersytecie Nijmegen (Holandia) oraz we Fryburgu (Szwajcaria) w 2006 roku założył jedną z pierwszych w regionie łódzkim prawniczych spółek partnerskich. Od tego czasu zespół rozrósł się z dwóch do 15 osób. Obecnie partner zarządzający. Specjalizuje się w prawie UE, międzynarodowym, gospodarczym prywatnym i publicznym, administracyjnym (materialnym i procesowym), konkurencji i pomocy publicznej, prasowym i ochronie dóbr osobistych. Z sukcesem reprezentował Alicję Tysiąc w głośnej i szeroko komentowanej sprawie o ochronę dóbr przeciwko archidiecezji katowickiej, wydawcy „Gościa Niedzielnego”, i redaktorowi naczelnemu „GN”. Z kolei przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka reprezentuje Dariusza Barskiego i Bogdana Święczkowskiego, którzy skarżą Polskę za sprzeczne ze standardem konwencyjnym stwierdzenie wygaśnięcia mandatów poselskich. Zdolny mówca – jego mowę końcową w procesie przeciwko „Gościowi Niedzielnemu” cytowało wiele stron i portali. Autor licznych publikacji. Jako trener Korpusu Prezydencji przygotował grupę 12 tys. urzędników urzędów centralnych do obsługi polskiej prezydencji w Radzie UE. Wykłada m.in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Chętnie udziela się społecznie: jest członkiem zespołu pomocy prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz prowadzi cotygodniowe bezpłatne porady prawne. Uczestniczył w programie spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (sprawa dostępu obywateli UE do służby cywilnej w Polsce).

7. Agnieszka Pytlas-Skwierczyńska, 34 lat, adwokat, Magnusson Kancelaria Prawnicza

Od kilku lat zajmuje czołowe miejsce wśród polskich prawników zajmujących się podatkami. Począwszy od 2009 roku, rokrocznie wymieniana jest rankingu Legal 500 EMEA oraz European Legal Experts EMEA, z kolei od 2010 roku uwzględniana jest w zestawieniu TAX Directors Handbook. Zajmuje się podatkami i prawem pracy oraz fuzjami i przejęciami. Jej ostatnie projekty obejmują m.in. opracowanie struktur podatkowych dla międzynarodowych agencji pracy w związku z zatrudnianiem pracowników z nowych krajów członkowskich, a także przygotowanie programu dodatkowych świadczeń pracowniczych (opcje na akcje) dla polskiego oddziału firmy notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (LSE). Doradza renomowanym międzynarodowym korporacjom w sprawach dotyczących zatrudnienia, stosunków pracy i rozwiązań kadrowych. Opracowuje efektywne podatkowo międzynarodowe struktury korporacyjne na potrzeby transakcji w obszarze takich jurysdykcji, jak Luksemburg, Cypr czy Holandia.

Autorka wielu artykułów i opinii prawnych w sprawach korporacyjnych. Dyplom uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła też Academy of European Law w zakresie europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych. Biegle włada językami angielskim i niemieckim.

Agnieszka Pytlas-Skwierczyńska jest partnerem w kancelarii oraz członkiem międzynarodowego zarządu kancelarii Magnusson działającej w Polsce, Danii, Estonii, Finlandii, Rosji i Szwecji.

8. Krzysztof Kuczyński, 34 lata, adwokat, Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy Sp. k.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, który ostatni rok studiów spędził na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie, gdzie po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął podyplomowe studia prawnicze. Tam też odbył uzupełniające studia w ramach Anglo-American Law. Ma za sobą praktyki w kancelarii WendlerTremml w Düsseldorfie, przedstawicielstwie Ambasady RP w Kolonii, Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu, Trybunale Karnym ONZ ds. byłej Jugosławii w Hadze. Po powrocie do Polski związał się z kancelarią Domański i Wspólnicy, gdzie obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego. Specjalizuje się w prawie kontraktów oraz negocjacjach, prywatnym prawie międzynarodowym, międzynarodowym prawie transportowym oraz w szeroko rozumianej komparatystyce prawniczej. Niesłychanie ambitny i pracowity. Lider zespołu świadczącego obsługę prawną przy budowie Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku, współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jego udziałem były także transakcje M&A oraz prowadzenie due diligence. Aktywny na polu społecznym. Podczas studiów działał w samorządzie studenckim, obecnie zaaangażował się pro bono w działalność polsko-niemieckiego stowarzyszenia – jego celem jest wydobycie z dna jeziora Resko wraku niemieckiego wodnopłatowca (projekt „Dzieci z Kamp”). W wolnych chwilach żegluje, poluje oraz ćwiczy sztuki walki. Swoją przyszłość widzi w Komisji Europejskiej.

9. Artur Krzykowski, 32 lata, adwokat, Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa

Starszy prawnik w kancelarii. Od lat jest liderem zespołów zadaniowych powoływanych ad hoc. Na co dzień nadzoruje prace zespołów procesowych, a także doradza podmiotom gospodarczym m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego, autorskiego, ochrony konkurencji, gospodarczego, zamówień publicznych, rodzinnego, spadkowego i karnego.

Specjalista od prawa modelowego oraz konwencji międzynarodowych dotyczących przelewu wierzytelności. Jest cenionym pełnomocnikiem w sprawach sądowych i arbitrażowych, m.in. wygrał postępowanie o stwierdzenie wykonalności w Polsce wyroku sądu amerykańskiego dotyczącego odszkodowania karnego. Zajmuje się też reprywatyzacją i prawem rzeczowym – w prowadzonej przez niego sprawie dotyczącej samoistnego posiadania w dobrej wierze trzykrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, w tym raz w 7-osobowym składzie. Negocjator w transakcjach dotyczących nieruchomości, zbycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych. Jako ekspert uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP. Autor wielu opinii prawnych, w tym dotyczących możliwości obrony de lege lata, tzw. własności dzielonej w pionie. Napisał pierwszą na polskim rynku kompleksową monografię poświęconą umownym ograniczeniom swobody przelewu wierzytelności w obrocie krajowym i międzynarodowym. Anioł ekonomii – swoim doświadczeniem i wiedzą wspiera przedsięwzięcia gospodarcze w ramach programu ONZ propagującego społeczną odpowiedzialność biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2010 roku obronił pracę doktorską.

10. Karol Orzechowski, 31 lat, adwokat, Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k.

Doradza państwowym i prywatnym spółkom z sektora energetycznego i gazowego, podmiotom zajmującym się obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi oraz podmiotom związanym z energetyką jądrową. Jego praktyka skupia się także wokół zagadnień infrastrukturalnych i nieruchomości.

Świadczy usługi spółce Exelon (trzeci co do wielkości operator reaktorów atomowych na świecie), która zdecydowała się wystartować w przetargu na świadczenie usług doradztwa technicznego przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW. Orzechowski odpowiada m.in. za zgodność treści oferty z obowiązującym prawem polskim i standardami oraz wytycznymi takich organizacji, jak np. Międzynarodowa Agencja Energii. Pracował na rzecz członka portugalskiej MSF Group, dla której negocjował treść umowy konsorcjum. Na jej podstawie MSF Group działał jako lider konsorcjum realizującego inwestycję drogową w Polsce o wartości powyżej 200 mln zł. Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w transakcjach sprzedaży, nabywania oraz finansowania sprzedaży i nabywania nieruchomości, a także wynajmu powierzchni komercyjnych i biurowych. Regularnie uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć.

Jest osobą aktywną społecznie, m.in. zaplanował i przeprowadził 9-miesięczną akcję lobbingową, której celem było zmniejszenie czesnego na aplikację adwokacką. Autor wielu publikacji prasowych.

Zapytaj o licencje