statystyki

Jaka jest różnica między Radą Unii Europejskiej, Radą Europejską a Radą Europy

skomentuj

Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada Europy są często ze sobą mylone, choć zasadniczo różnią się od siebie.

Publikacja: 30 czerwca 2011, 13:24 Aktualizacja: 30 czerwca 2011, 16:00

Rada Unii Europejskiej, w której przez 6 miesięcy przewodniczy prezydencja narodowa, to główny organ decyzyjny Unii Europejskiej.

Rada Europejska to organ polityczny Unii Europejskiej. Radą Europejską nazywane są spotkania premierów lub prezydentów państw członkowskich, które odbywają się ok. czterech razy w roku i na których omawiane są najważniejsze problemy, jakich nie dało się omówić na szczeblu ministerialnym. Podczas szczytów Rady Europejskiej wyznaczane są ogólne kierunki rozwoju UE oraz opracowywane są i podpisywane ostateczne teksty unijnych traktatów.

Rada Europy nie jest w ogóle instytucją unijną, lecz niezależną od UE organizacją międzynarodową. Rada Europy zajmuje się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Organizacja wydaje akty określane mianem konwencji - nie mają one charakteru wiążącego, pełnią rolę wytycznych i tworzą standardy prawa.

Zapytaj o licencje
Zapisz się na bezpłatny newsletter