z YetiPay tylko: 109.90 zł

E-book zawiera:
• Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
• Warunki udzielania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
• Obowiązki sprawozdawcze, kontrola oraz odpowiedzialność administracyjna i karna

Autorami komentarza są prawnicy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. posiadający bogate, praktyczne doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych z sektora gospodarki odpadami komunalnymi.