Pierwsza praca i zmiana zatrudnienia: 4 prawa urlopu wypoczynkowego

Coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jednak jego długość zależy od stażu pracy i rodzaju kontraktu.

  • <b>Długość urlopu zależy od stażu pracy</b>
<br>
<br>
Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy, tak więc podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, a w przypadku, gdy staż pracy jest dłuższy niż 10 lat, dana osoba ma prawo do 26 wolnych dni. 
<br>
<br>
<a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/962909,choroba-przerywa-urlop-wypoczynkowy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Choroba przerywa urlop wypoczynkowy: Kiedy pracownik dostanie dni wolne>></font></a>
<br>
<br>
Do stażu pracy wliczają się nie tylko poprzednie okresy zatrudnienia, ale także udokumentowane okresy nauki (bez względu, czy było to tryb dzienny, wieczorowy czy zaoczny). Przy czym szkoła musi być ukończona, a liczba doliczanych lat różni się w zależności od rodzaju szkoły i wynosi:
<br>
<br>
• 3 lata - w przypadku zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,
<br>
• 5 lat - w przypadku średniej szkoły zawodowej,
<br>
• 5 lat - w przypadku średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,
<br>
• 4 lata - w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej,
<br>
• 6 lat - w przypadku szkoły policealnej,
<br>
• 8 lat - w przypadku szkoły wyższej (także licencjat).
<br>
<br>
Lat nauki się nie sumuje.
  • <b>Jaki urlop, gdy jest to pierwsza praca zatrudnionego</b>
<br>
<br>
Inaczej sytuacja wygląda, jeśli jest to pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika. Taka osoba nabywa prawo do urlopu cząstkowego z dołu, czyli za każdy przepracowany miesiąc.
<br>
<br>
<a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/888935,ile-wynosi-pierwszy-urlop-wypoczynkowy-pracownika.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o pierwszym urlopie wypoczynkowym pracownika przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Ogólna zasada - podobnie jak przy pracy w niepełnym wymiarze godzin - jest taka, że jeden miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 urlopu przysługującego danemu pracownikowi (czyli w przypadku 20 dni będzie 1,6 dnia, a 26 dni – 2,2 dnia). Niepełny dzień zaokrągla się w górę, ale w skali roku nie może zostać przekroczony pełny wymiar, czyli 20 lub 26 dni.
<br>
<br>
Tak więc w przypadku pierwszej pracy nowozatrudnionemu z upływem każdego miesiąca pracy przysługuje 1/12 urlopu przysługującego mu po roku. W związku z tym, że jego łączny okres zatrudnienia nie przekroczył jeszcze 10 lat, po 30 dniach pracy przysługuje mu 1,6 dnia odpoczynku (1/12 z 20 dni), po zaokrągleniu 2 dni.
<br>
<br>
Przy czym jeśli pracownik rozpoczyna pracę z pierwszym dniem miesiąca, to nabywa prawo do urlopu w ostatnim jego dniu (zatrudniony 1 sierpnia 2016 roku prawo do urlopu nabywa 31 sierpnia 2016 roku), natomiast w trakcie miesiąca - wtedy pracownik nabywa urlop w kolejnym miesiącu, w dniu poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy (pracownik zatrudniony 15 lipca 2016 roku nabywa prawo do urlopu 14 sierpnia 2016 roku).
<br>
<br>
Ponadto 20 dni, jakie przysługują nowemu pracownikowi, są naliczane proporcjonalnie do upływających miesięcy, a więc całe 20 dni jest do wykorzystanie tylko wtedy, gdy dana osoba rozpoczęła pracę 1 stycznia. Zasadniczo jednak na przykład 5 miesiącach pracy zatrudniony nie może wziąć więcej niż 5/12 urlopu, czyli 9 dni.
  • <b>Niepełny etat a urlop wypoczynkowy</b>
<br>
<br>
W przypadku osób zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni. Podstawą jest wymiar 20/26 dni przysługujących pełnoetatowemu pracownikowi, a dni niepełne zaokrągla się w górę.
<br>
<br>
<a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/961107,prawa-pracownika-zatrudnionego-w-niepelnym-wymiarze-czasu-pracy.html" title=""><font color="#C9C9C9">4 prawa pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy>></font></a>
<br>
<br>
Dla przykładu osobie zatrudnionej na 3/4 etatu, z okresem zatrudnienia dłuższym niż 10 lat, przysługuje co roku 3/4 z 26 dni urlopu – czyli 19,5 (po zaokrągleniu 20) dni urlopu.
  • <b>Urlop wypoczynkowy, gdy zmieniasz pracę</b>
<br>
<br>
Także jeśli pracownik zmienia pracę w ciągu roku, u starego pracodawcy przysługuje mu urlop proporcjonalny do czasu, jaki u niego przepracował (chyba, że wykorzystał urlop wcześniej). <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/816552,ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-kiedy-zostanie-wyplacony.html" title=""><font color="#C9C9C9">Kiedy zamiast urlopu pracodawca wypłaci ci ekwiwalent, przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Natomiast u nowego pracodawcy:
<br>
• jeśli pracownik jest zatrudniony nie krócej niż do końca roku kalendarzowego – przysługuje proporcjonalny urlop, jaki został mu do końca roku;
<br>
• jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż do końca roku kalendarzowego – ma proporcjonalnie tyle urlopu, ile na ten okres przypada.
<br>
<br>
<a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/959662,czy-mozna-przeniesc-urlop-wypoczynkowy-do-nowego-pracodawcy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zobacz, czy możesz przenieść urlop wypoczynkowy do nowej firmy>></font></a>
<br>
<br>
Ogólna zasada jest taka, że wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może być krótszy niż wynika to z okresu przepracowanego u obu pracodawców. Jeśli więc zdarzyło się, że pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy więcej urlopu niż wypadałoby z proporcjonalnych wyliczeń – u kolejnego pracodawcy ma po prostu mniej urlopu.
<br>
<br>
Dla przykładu: danej osobie przysługuje 26 dni urlopu, a w jednym miejscu pracy pracuje do 30 września. U jednego pracodawcy ma więc prawo do 9/12 urlopu – po zaokrągleniu 20 dni, które powinna wykorzystać do 30 września. Od 1 października osoba ta podpisuje umowę na czas nieokreślony w innej firmie i nabywa ma do wykorzystania pozostałych 6 dni urlopu lub zostaje zatrudniona na umowę na 2 miesiące (do końca listopada) i wtedy może wykorzystać 2/12 urlopu, czyli 5 dni.
<br>
<br>
<a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/856499,urlop-wypoczynkowy-a-zmiana-pracodawcy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o urlopie wypoczynkowym w nowej firmie dowiesz się tutaj>></font></a>
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!