Nowe umowy i minimalna stawka godzinowa: 4 zmiany, jakie czekają nas wkrótce w prawie pracy

Wprowadzenie ograniczeń w zawieraniu umów na czas określony, minimalna stawka godzinowa i być może obowiązkowa umowa z pracownikiem jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego dnia pracy - to tylko niektóre zmiany, jakich możemy spodziewać się w prawie pracy w 2016 roku.

 • <b>Zmiany w zawieraniu umów i w okresach wypowiedzenia</b>
<br>
<br>
Przede wszystkim 22 lutego 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadza zmiany w zawieraniu umów o pracę. Umowy terminowe będą już wkrótce zawierane zgodnie z zasadą „3 i 33”. Obecną zasadę, która przewiduje, że trzecia umowa na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą przekształca się w umowę na czas nieokreślony, zastąpi przepis, zgodnie z którym maksymalny okres zatrudnienia terminowego wynosi 33 miesiące (nie wlicza się tu 3-miesięcznego okresu próbnego). Na umowach terminowych pracownik nie przepracuje zatem więcej niż 36 miesięcy. Ponadto w tym czasie będzie można zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy.
<br>
<br>
Projekt określa też skutki przekroczenia okresu 33 miesięcy oraz przekroczenia limitu liczby umów. A mianowicie, czwarty kontrakt lub kontynuowanie pracy po upływie określonego terminu będzie traktowany już jako stałe zatrudnienie, czyli pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/902287,duze-zdjecie,1,zmiany-w-umowach-o-prace-2016-umowy-o-prace-2016-nowe-umowy-o-prace.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o zmianach w umowach od 2016 roku przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Zmienią się też okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony - teraz będzie on uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (tak jak w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony). Okres wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony będzie teraz wynosił:
<br>
- 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
<br>
- 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
<br>
- 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.
<br>
<br>
Ponadto znika też umowa na czas wykonywania pracy określonej, a także prawnie zostanie zagwarantowana możliwość zwolnieni pracownika ze świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/904433,zwolnienie-z-obowiazku-swiadczenia-pracy-na-wypowiedzeniu-2016.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>></font></a>
 • <b>Zniknie "syndrom pierwszej dniówki"?</b>
<br>
<br>
Tymczasem szykują się kolejne nowości w umowach - Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji projekt kolejnych zmian w Kodeksie pracy. Ich celem jest likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki, czyli wykorzystywanie pracownika i przedłużanie mu okresu próbnego zatrudnienia bez podpisywania z nim umowy.
<br>
<br>
Obecnie przepisy zakładają bowiem, że potwierdzenie pracownikowi na piśmie uzgodnionych warunków umowy o pracę musi nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Nowe przepisy przewidują, że musiałoby to nastąpić jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za złamanie tej zasady pracodawcy miałaby grozić kara grzywny. 
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/920368,zmiany-w-kodeksie-pracy-w-zakresie-obowiazkow-pracodawcy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o zmianach przeczytasz tutaj: "Syndrom pierwszej dniówki". Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie obowiązków pracodawcy>></font></a>
 • <b>Będzie minimalna stawka godzinowa</b>
<br>
<br>
Do konsultacji społecznych trafił także projekt wprowadzający minimalną stawkę godzinową w wysokości 12 złotych przy umowach na zlecenie i o świadczenie usług. Minimalna stawka objęłaby również samozatrudnionych osobiście wykonujących pracę.
<br>
<br>
Przy czym minimalna stawka wynagrodzenia miałaby obejmować wszystkie tego typu umowy bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - nawet, gdy w umowie jest zapisana stawka godzinowa, jak i miesięczna lub tygodniowa.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/918652,umowy-terminowe-zmiana-zlecenia-na-etat-pip.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Decyzje PIP zmieniające zlecenie na etat mogą wywołać chaos</font></a>
<br>
<br>
Po wprowadzeniu zmian, w ciągu trzech miesięcy osoby na umowach cywilnoprawnych (oprócz dzieła) muszą mieć przeliczone stawki godzinowe. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/918805,minimalna-stawka-godzinowa12-zlotych.html" title=""><font color="#C9C9C9">A minister Elżbieta Rafalska zapewnia, że przepisy wejdą w życie już od 1 lipca 2016 roku>></font></a>
<br>
<br>
Przedsiębiorcy będą musieli też prowadzić ewidencję godzin pracy przepracowanych przez zleceniobiorców - pod karą grzywny nawet w wysokości 30 tys. zł.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/918852,minimalna-stawka-godzinowa-pensja-minimalna-2016-zlotych.html" title=""><font color="#C9C9C9">Jak wyliczyli dziennikarze DGP>></font></a>, po wprowadzeniu zmian zatrudniony na umowie cywilnoprawnej otrzyma miesięcznie 2016 zł – o 166 zł więcej niż etatowiec na pensji minimalnej (obecnie wynosi ona 1850 zł).
<br>
<br>
Projekt zakłada także likwidację zróżnicowania wypłacania minimalnego wynagrodzenia - gdyby zmiany weszły w życie, pracownik w czasie pierwszego roku pracy otrzymywałby nie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, ale całą płace minimalną (ta część przepisów ma wejść od stycznia 2017 r.).
 • <b>PIP zmieni zlecenie na etat?</b>
<br>
<br>
Razem z minimalną stawką godzinową konsultowane są zmiany w działaniu Państwowej Inspekcji Pracy. 
<br>
<br>
PiS chciałby wzmocnić uprawnienia kontrolne PIP. Inspektorzy mogliby kontrolować nie tylko zatrudnienie na podstawie umów o pracę, ale także cywilnoprawnych oraz tzw. samozatrudnionych - sprawdzaliby by w tym wypadku, czy kontrakt nie ma pozornego charakteru.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/919402,wprowadzanie-niezapowiedzianych-kontroli-pip.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Fatalny sposób wprowadzania niezapowiedzianych kontroli PIP</font></a>
<br>
<br>
Co więcej, inspektorzy zyskaliby prawo zmiany umowy cywilnoprawnej na etat w drodze decyzji administracyjnej, gdyby ta naruszała prawo pracy. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/918652,umowy-terminowe-zmiana-zlecenia-na-etat-pip.html" title=""><font color="#C9C9C9">Decyzje PIP zmieniające zlecenie na etat mogą wywołać chaos>></font></a>
<br>
<br>
Tymczasem PIP wprowadził już kontrole w firmach bez zapowiedzi, co wywołało sporo kontrowersji. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/918852,minimalna-stawka-godzinowa-pensja-minimalna-2016-zlotych.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Więcej na ten temat tutaj - PIP zapowiada zmiany w kontrolach firm: Będzie trudniej zatrudniać na czarno</font></a>

Artykuły powiązane

statystyki

Komentarze (1)

 • t(2016-02-08 09:07) Zgłoś naruszenie 20

  Pomysły i dobre i niekoniecznie. --- Obowiązek podpisania umowy przed rozpoczęciem pracy - bardzo dobry. Powinno się jeszcze wprowadzić obowiązek sporządzania jej w dwóch egzemplarzach, z których jeden ma być wręczony pracownikowi. Niedopełnienie tego obowiązku powinno być usankcjonowane wysoką grzywną. --- Uściślenie minimalnego wynagrodzenia. Do minimalnego nie powinny być wliczane premie dodatki, nagrody itp., tak jak to ma miejsce teraz. Płaca minimalna powinna mieć charakter stały. --- Ewidencjonowanie pracy zleceniobiorców i minimalna stawka zlecenia - pomysł kiepski. Po pierwsze zlecenie może być nieodpłatne - w takim przypadku byłoby zakazane. Tutaj trzeba ściśle zdefiniować stosunek pracy (obecna definicja to masło maślane). Przy dobrej definicji - ustalanie stosunku pracy w drodze nakazu administracyjnego - to byłby pomysł dobry.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!