Nie zawsze urlop wypoczynkowy: 5 przypadków, gdy dostaniesz wolne w sytuacji losowej

W przypadku nagłego zdarzenia, takiego jak choroba dziecka czy inne ważne zdarzenie życiowe, pracownik nie zawsze musi korzystać z urlopu wypoczynkowego. Ustawodawca przewidział określone typy urlopów oraz zwolnień od pracy, które mają pomóc zatrudnionemu w tego typu sytuacjach.

Praca

żródło: ShutterStock

Zwolnienia od pracy

Pracodawca przewidział także kilka typów sytuacji, kiedy pracodawca musi zwolnić pracownika z całego lub części dnia pracy. Oprócz badań lekarskich czy wolnego na oddanie krwi, pracownik dostanie także zwolnienie w razie wezwania go do stawienia się przed organem państwowym, na przykład właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony.

Wolne przysługuje również, gdy pracownik jest zobowiązany stawić się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia oraz w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Ponadto pracownikowi wezwanemu w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownikowi powołanemu do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty też przysługuje zwolnienie od pracy.

Na maksymalnie 6 godzin tygodniowo lub 24 godzin miesięcznie zwolniony zostanie także pracownik na przeprowadzenie przez pracownika zajęć dydaktycznych (a pracownik młodociany na zajęcia szkolne). Pracodawca musi też zwolnić członka ochotniczej straży pożarnej oraz ratownika Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na czas niezbędny do uczestnictwa w działaniach ratowniczych oraz do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu.

Dokładnie o tym, kiedy dostaniesz płatne zwolnienie z pracy przeczytasz tutaj>>

W przypadku zwolnienia pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym oraz ratownika Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wynagrodzenie przysługuje jak za urlop wypoczynkowy.

W pozostałych przypadkach (oprócz przypadku zwolnień młodocianych), jeśli przepisy obowiązujące w firmie nie przewidują zachowania prawa do wynagrodzenia, pracodawca wystawia pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia, na którego podstawie właściwy organ rekompensuje stratę.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!