Babcia jako niania? Jak podpisać umowę uaktywniającą

Zgodnie z tzw. ustawą żłobkową możliwe jest zawarcie umowy uaktywniającej z nianią. Nianią może być osoba spokrewniona z rodzicami dziecka, np. babcia

 • Opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia jako niania może sprawować osoba fizyczna, która podpisała umowę o świadczenie usług, zgodnie z zaleceniami Kodeksu cywilnego. Umowę uaktywniającą podpisują niania i rodzice, lub rodzic, jeśli wychowuje dziecko samotnie.
 • <B>Umowa uaktywniająca określa w szczególności:
</b><BR>
1) strony umowy;
<BR>
2)  cel i przedmiot umowy;<BR>

3)  czas i miejsce sprawowania opieki;<BR>
4)  liczbę dzieci powierzonych opiece;
<BR>
5)  obowiązki niani;
<BR>
6)  wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
<BR>
7)  czas, na jaki umowa została zawarta;
<BR>
8)  warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.
 • Po podpisaniu umowy uaktywniającej składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca ZUS - od kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę oraz rodzic od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia. ZUS wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim niania musi zostać zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń. Ponadto rodzice muszą być zatrudnieni, świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach której opłacane są składki, prowadzić działalność gospodarcza lub rolniczą, a dziecko nie może byc umieszczone w żłobku. Składki opłacane są przez 3 miesiące po utracie zatrudnienia przez rodziców.
 • Co powinno znaleźć się w umowie?

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej i zawierać:

  strony umowy,
  cel i przedmiot umowy,
  czas i miejsce sprawowania opieki,
  liczbę dzieci powierzonych opiece,
  obowiązki niani,
  wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin wypłaty,
  czas, na jaki umowa została zawarta,
  warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy
 • Dzieci podczas posiłku
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!