Emeryci, wykładowcy - czyli kto może liczyć w najbliższej przyszłości na dodatkowe pieniądze

Premier i jego ministrowie przedstawili plan działania rządu. Jedną z najważniejszych obietnic Donalda Tuska jest ta złożona emerytom dotycząca waloryzacji i zakładająca podwyższenie przeciętnej emerytury o kilkadziesiąt złotych. Emeryci to nie jedyna grupa, która dostanie (niewielkie) podwyżki. Zobacz, kto jeszcze może liczyć na dodatkowe pieniądze w najbliższym czasie.

 • <b>Tusk proponuje emerytom 36 zł podwyżki</b>
<br>
<br>
W 2014 roku emerytury i renty z ZUS wzrosły o 1,6 procent i była to najniższa podwyżka od 2002 roku. W 2015 roku nie zapowiadał się lepiej - świadczenia miały wzrosnąć o 2,02 proc.
<br>
<br>
Dlatego pojawiły się propozycje, aby waloryzację procentową już od przyszłego roku zastąpić waloryzacją kwotową. Projekt zmian konstytucji, który zakładał jednakowe podwyżki świadczeń dla każdego, miał nawet wstępne poparcie nie tylko PO, ale także PSL i PiS. Gdyby pomysł ten udało się zrealizować, w przyszłym roku każda emerytura i renta wzrosłaby o 37,25 zł. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/807446,waloryzacja-kwotowa-juz-od-2015-roku-emeryci-dostana-po-37-zl-wiecej.html"><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Jednak premier nie zdecydował się na ten krok. W zamian zaproponował dwukrotne zwiększenie globalnej kwoty waloryzacji, co będzie oznaczało, że minimalny wzrost świadczenia wyniesie 36 zł. Świadczenie dotyczyłoby emerytów i rencistów, którzy otrzymują mniej niż 3300 złotych.
 • <b>Wykładowcy z podwyżkami</b>
<br>
<br>
Lepiej powiodło się wykładowcom. Rząd na akademickie podwyżki przeznaczył łącznie 5,8 mld zł, z czego 907 mln zł zostało przelanych na uczelniane konta pod koniec maja 2013 r. W 2014 ma to być 1,9 mld zł, a w 2015 jeszcze 3 mld zł.
<br>
<br>
Postulowany od dawna wzrost wynagrodzeń odczuli nie tylko nauczyciele akademiccy, ale także pozostali pracownicy wszystkich 132 uczelni publicznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szacuje, że przeciętnie wzrost uposażenia wśród ich pracowników wyniesie 30 proc. Dla przykładu wynagrodzenie profesora w 2012 r. wynosiło 4145 zł, zaś w 2015 r. osiągnie poziom 5390 zł brutto.
<br>
<br>
Podwyżki czekają też na pracowników naukowych niższych stopniem, wciąż jednak nie będą to wielkie sumy: w 2012 r. asystent zarabiał 1885 zł, zaś trzy lata później jego wynagrodzenie wyniesie 2450 zł.
 • <b>Dyplomaci z większymi wynagrodzeniami</b>
<br>
<br>
Resort spraw zagranicznych zdecydował się też na podwyższenie dodatku służby zagranicznej dla osób, które otrzymują stopień dyplomatyczny. Wzrośnie on maksymalnie o blisko 600 zł i wyniesie ponad 1030 zł. Najniższy jego wymiar pozostanie bez zmian i będzie na poziomie 337 zł.
<br>
<br>
Jeśli dyplomaci posiadają też status urzędnika służby cywilnej, otrzymują jednocześnie dodatek służby cywilnej. A ten w zależności od stopnia waha się od 880 zł – do blisko 4966 zł. Oba te świadczenia są liczone na podstawie kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej (1 873,84 zł).
<br>
<br>
Po zmianach np. radca minister będzie otrzymywał 918 zł dodatku służby zagranicznej (obecnie 412 zł). Jego wysokość nie zmieni się tylko na najniższym stanowisku – attaché. Najwyższa stawka jest przewidziana dla ambasadora tytularnego. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/810510,beda-podwyzki-dla-dyplomatow.html"><font color="#C9C9C9">Więcej o tej sprawie przeczytasz tutaj>></font></a>
 • <b>Minimalne podwyżki dla urzędników</b>
<br>
<br>
Jak wynika z przyjętego przez Radę Ministrów Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2017, wynagrodzenia urzędników zostaną zamrożone co najmniej do 31 grudnia 2014 roku. Natomiast płace w samorządach wzrosną jedynie o wskaźnik inflacji.
<br>
<br>
Płace urzędników mimo to jednak minimalnie rosną - wynika to ze zwiększających się dodatków stażowych. Średnia pensja w korpusie służby cywilnej wzrosła więc o 41 zł (w 2013 roku średnia płaca w służbie cywilnej wyniosła 4,8 tys. zł). A pod koniec roku mogą oczywiście liczyć na trzynastki.
 • <b>Nauczyciele i mundurowi - co z nimi?</b>
<br>
<br>
Budżet jest coraz bardziej napięty, ale ostatni podwyżka dla emerytów - i wcześniejsza wygrana opiekunów niepełnosprawnych dzieci, którzy dodatkowe pieniądze wywalczyli sobie przez ponad dwa tygodnie okupując korytarze Sejmu - sprawia, że kolejni pracownicy sfery budżetowej dopominają się swoich praw. Wśród nich są dwie silne i zorganizowane grupy: nauczyciele i mundurowi. 
<br>
<br>
Ci pierwsi ostatnią podwyżkę dostali w 2011 roku. Od tej pory nie było już żadnych podwyżek – nawet o wskaźnik inflacji. Nie mają co liczyć także na wzrost wynagrodzeń od 1 września 2014 roku. Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra edukacji, po wakacjach określona w ustawie budżetowej kwota bazowa, od której są liczone średnie płace pedagogów, wciąż będzie wynosić 2717,60 zł. W efekcie pensje zasadnicze nauczycieli pozostaną bez zmian. Stażysta z dyplomem magistra rozpoczynający karierę w szkole samorządowej zarobi 2265 zł, nauczyciel kontraktowy – 2331 zł, a mianowany – 2647 zł. Z kolei dyplomowany z najwyższym stopniem awansu będzie otrzymywał pensję zasadniczą w wysokości 3109 zł. ZNP już kilkakrotnie zapowiadało, że będzie walczyć o wynagrodzenia nauczycieli i nie wyklucza akcji protestacyjnej.
<br>
<br>
Walkę zapowiadają także mumdurowi. Ostatnie podwyżki - w wysokości 300 zł brutto miesięcznie - policjanci i żołnierze dostali w 2012 roku. W 2013 roku MSW wywalczyło podwyżkę w takiej samej wysokości dla strażaków, funkcjonariusze BOR, strażników granicznych i pracowników służby więziennej.
<br>
<br>
Policjanci, strażacy, pogranicznicy i funkcjonariusze Służby Więziennej chcą teraz walczyć o waloryzację swoich wynagrodzeń, które są zamrożone od pięciu lat. Dlatego postanowili skorzystać z procedury pozwu zbiorowego. Łącznie może chodzić o 150 tys. mundurowych. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/810496,koniec-czekania-na-podwyzki-mundurowi-walcza-o-zaleglosci-w-sadach.html"><font color="#C9C9C9">Więcej o tym przeczytasz tutaj>></font></a>
statystyki

Komentarze (9)

 • poniżony emeryt(2014-08-30 22:53) Zgłoś naruszenie 00

  Tusk proponuje emerytom 36 zł podwyżki
  TEGO NIE DA SIĘ SKOMENTOWAĆ.TO JEST TAK PONIŻAJĄCE DLA POLAKA JAK WYBÓR TUSKA NA SZEFA RADY EUROPY.

  Odpowiedz
 • bieda(2014-09-01 07:00) Zgłoś naruszenie 00

  A ile proponuja Tuskowi w UE?36 zł brutto to jakies 20żl netto.niech ten zasrany rząd w dupe sobie je wsadzimoże będa mieli na paczkę fajek u Sowy. A ile emerytury maja w UE przeciez my jesteśmy UE to dlaczego mamy takie żałosne emerytury? Dlaczego tutaj unia jakos nie interweniuje?Bo jesteśmy królikami doświadczalnymi które godza sie na każdy eksperyment dzięki tuskowi.Wiek emerytalny tez na nas eksperymentowali bo w innym kraju byłoby to raczej niemożliwe,tam ludzie wyszkli by na ulice a oni boja sie tego tylko w Polsce można wszystko nakazac bo tu jest apatia.

  Odpowiedz
 • kibic(2014-08-31 08:16) Zgłoś naruszenie 00

  powiedz pan gdzie moja kasa z ofe poszła na wybory do parlamentu czy zrobił pan zabezpieczenie rodzinie

  Odpowiedz
 • ws(2014-09-02 08:26) Zgłoś naruszenie 00

  Wykładowcy?Przecież trąbią solidaruchy,że szkoły się likwiduje bo jest niż.A wyższych przybywa.Chyba ,że chodzi o wykładowców towarów na półkach w markecie?Zresztą te obiboki z uczelni nie bardzo nawet do tego się nadają.

  Odpowiedz
 • Kuba(2014-09-02 10:15) Zgłoś naruszenie 00

  Tusk to Polityczny złodziej i Oszust szczególnie w temacie EMERYTUR nie mówiąc o abonamencie RTV..
  Tusk swoim działaniem Okradł setki Tysięcy spracowanych od 15 roku życia robotników . Okradł ludzi zatrudnianych w soboty ,niedziele i święta ,zatrudnianych za komuny bez dni zamiennie wolnych .
  Okradł robotników zatrudnianych w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych po fakcie wykonania przez Nich tej pracy. Tusk to zwykły Kibol ,były Ćpun i życiowy Nierób co lat pracy zanim dostał się do Sejmu jako Lawirant miał mniej niż dzieci w sumie wakacji. Powinien zostać rozliczony jak Słoneczko Karpat

  Odpowiedz
 • O_o(2014-09-03 11:24) Zgłoś naruszenie 00

  Unij­ne prze­pi­sy za­pew­nia­ją sze­fo­wi Rady Eu­ro­pej­skiej eme­ry­tu­rę w wy­so­ko­ści 2/3 jego za­rob­ków. A to ozna­cza, że po odej­ściu z funk­cji w wieku 62 lat – bo taki wiek eme­ry­tal­ny obo­wią­zu­je unij­nych urzęd­ni­ków – Tusk bę­dzie do końca życia do­sta­wał 80 tys. zł mie­sięcz­nie!

  Moja eme­ry­tu­ra ma wy­no­sić we­dług wy­li­czeń ZUS dwa ty­sią­ce z czymś – tak Do­nald Tusk (57 l.) skar­żył się na kon­fe­ren­cji pra­so­wej rap­tem 4 mie­sią­ce temu. Ale przy­szłość pre­mie­ra cał­ko­wi­cie zmie­ni­ła de­cy­zja sze­fów państw i rzą­dów w Bruk­se­li. Nie dość, że zo­stał jed­nym z naj­waż­niej­szych po­li­ty­ków w Eu­ro­pie i na świe­cie, to na sta­rość nie bę­dzie mu­siał – jak mi­lio­ny pol­skich eme­ry­tów – ze stra­chem wy­cze­ki­wać in­for­ma­cji, czy wa­lo­ry­za­cja wy­nie­sie 15, czy 36 zło­tych. Eme­ry­tu­ra Tuska wzro­sła 40 razy!

  To się na­zy­wa zmie­nić sobie życie w jeden dzień! Pre­mier Do­nald Tusk na sta­no­wi­sku szefa Rady Eu­ro­pej­skiej nie tylko bę­dzie za­ra­biał nie­bo­tycz­ne pie­nią­dze – aż 125 tys. zł mie­sięcz­nie. Do końca życia bę­dzie miał eme­ry­tu­rę, o ja­kiej zwy­kłym lu­dziom nawet się nie śni.

  Pre­mier z pew­no­ścią nie bę­dzie już na­rze­kał na marne pol­skie świad­cze­nia – choć jesz­cze nie tak dawno uża­lał się nad wy­so­ko­ścią swej przy­szłej eme­ry­tu­ry, którą ZUS wy­li­czył mu na nieco ponad 2 tys. zł. Teraz już wie, że bę­dzie miał 40 razy wię­cej! Wia­do­mo już także, dla­cze­go do Bruk­se­li wy­ga­nia­ła Tuska jego żona Mał­go­rza­ta (57 l.). Jej ZUS – jako bar­dzo krót­ko pra­cu­ją­cej – wy­li­czył eme­ry­tu­rę na 2–3 zł. Mimo to nędzy na sta­rość – jak zwy­kli Po­la­cy – nie muszą się oba­wiać.

  Pre­mier weź­mie 170 tys. zł na prze­pro­wadz­kę. W tym roku Świę­ty Mi­ko­łaj u Tu­sków bę­dzie wy­jąt­ko­wo bo­ga­ty. Zgod­nie z unij­ny­mi prze­pi­sa­mi od­cho­dzą­cy pol­ski pre­mier za prze­pro­wadz­kę do Bruse­li do­sta­nie do­da­tek w wy­so­ko­ści aż 170 tys. zł. To nie­mal tyle, ile za­ra­biał w rok jako szef rządu! A za to, że miesz­ka poza oj­czy­zną – co mie­siąc wpły­nie na jego konto do­dat­ko­wo ok. 12 tys. zł! W nowym życiu Do­nal­da Tuska (57 l.) jako szefa Rady Eu­ro­pej­skiej nawet prze­pro­wadz­ka bę­dzie czy­stą przy­jem­no­ścią. Na prze­no­si­ny z War­sza­wy do Bruk­se­li od­cho­dzą­cy pol­ski pre­mier do­sta­nie spe­cjal­ny jed­no­ra­zo­wy do­da­tek: 41 tys. euro! Po prze­li­cze­niu na zło­tów­ki wy­cho­dzi praw­dzi­wa for­tu­na. Z za­byt­ko­wej willi przy ul. Par­ko­wej w War­sza­wie Tusk prze­pro­wa­dzi się do apar­ta­men­tu, który jego współ­pra­cow­ni­cy znaj­dą mu w Bruk­se­li. Ale wcale nie bę­dzie zań pła­cił – opła­ci je Unia. A za to, że pre­mier bę­dzie miesz­kał poza Pol­ską – co mie­siąc do­rzu­ci mu ko­lej­nych ponad 12 tys. zło­tych!

  Odpowiedz
 • bogu(2014-09-02 11:09) Zgłoś naruszenie 00

  A czy pan ,,znawca,, wie , że z tej ogromnej kwoty 36 zł po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku PIT dla emeryta pozostanie jakieś 25 zł ?

  Odpowiedz
 • ola26(2014-09-03 16:12) Zgłoś naruszenie 00

  Proporcjonalnie znaczy sie 7,4 zł brutto ? Bo od 370 zl wlasnie tyle jest...

  Odpowiedz
 • hera(2014-09-14 08:41) Zgłoś naruszenie 00

  jestem bardzo ciekawa ile zona Tuska przepracowala lat pracy i jaki ma kapital w zus ,a tak w nawiasie to dlaczego ja mam 35lat pracy jestem po dwóch operacjach kregoslupa obecnie jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku ,gdyż nikt nie chce mnie zatrudnić ,gdyż wiek zbyt duzy tz. 57lat ,a może tusk jako ojciec narodu załatwi mi prace,gdyz ZUS mnie wyleczyl ,ale z renty.Na dzień dzisiejszy jestem na utrzymaniu dzieci ,gdyż Tusk tak bardzo dba o interesy POLAKOW... WSTYD .Mlodym POLAKOM radze jak najszybciej pakowac walizki i wyjechać z tego kraju,bo jak was wladza wyeksplatuje to na starość ma was w D...e

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!