Emeryci, wykładowcy - czyli kto może liczyć w najbliższej przyszłości na dodatkowe pieniądze

Premier i jego ministrowie przedstawili plan działania rządu. Jedną z najważniejszych obietnic Donalda Tuska jest ta złożona emerytom dotycząca waloryzacji i zakładająca podwyższenie przeciętnej emerytury o kilkadziesiąt złotych. Emeryci to nie jedyna grupa, która dostanie (niewielkie) podwyżki. Zobacz, kto jeszcze może liczyć na dodatkowe pieniądze w najbliższym czasie.

nauczyciel, tablica

żródło: ShutterStock

Wykładowcy z podwyżkami

Lepiej powiodło się wykładowcom. Rząd na akademickie podwyżki przeznaczył łącznie 5,8 mld zł, z czego 907 mln zł zostało przelanych na uczelniane konta pod koniec maja 2013 r. W 2014 ma to być 1,9 mld zł, a w 2015 jeszcze 3 mld zł.

Postulowany od dawna wzrost wynagrodzeń odczuli nie tylko nauczyciele akademiccy, ale także pozostali pracownicy wszystkich 132 uczelni publicznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szacuje, że przeciętnie wzrost uposażenia wśród ich pracowników wyniesie 30 proc. Dla przykładu wynagrodzenie profesora w 2012 r. wynosiło 4145 zł, zaś w 2015 r. osiągnie poziom 5390 zł brutto.

Podwyżki czekają też na pracowników naukowych niższych stopniem, wciąż jednak nie będą to wielkie sumy: w 2012 r. asystent zarabiał 1885 zł, zaś trzy lata później jego wynagrodzenie wyniesie 2450 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
statystyki

Komentarze (9)

 • poniżony emeryt(2014-08-30 22:53) Zgłoś naruszenie 00

  Tusk proponuje emerytom 36 zł podwyżki
  TEGO NIE DA SIĘ SKOMENTOWAĆ.TO JEST TAK PONIŻAJĄCE DLA POLAKA JAK WYBÓR TUSKA NA SZEFA RADY EUROPY.

  Odpowiedz
 • bieda(2014-09-01 07:00) Zgłoś naruszenie 00

  A ile proponuja Tuskowi w UE?36 zł brutto to jakies 20żl netto.niech ten zasrany rząd w dupe sobie je wsadzimoże będa mieli na paczkę fajek u Sowy. A ile emerytury maja w UE przeciez my jesteśmy UE to dlaczego mamy takie żałosne emerytury? Dlaczego tutaj unia jakos nie interweniuje?Bo jesteśmy królikami doświadczalnymi które godza sie na każdy eksperyment dzięki tuskowi.Wiek emerytalny tez na nas eksperymentowali bo w innym kraju byłoby to raczej niemożliwe,tam ludzie wyszkli by na ulice a oni boja sie tego tylko w Polsce można wszystko nakazac bo tu jest apatia.

  Odpowiedz
 • kibic(2014-08-31 08:16) Zgłoś naruszenie 00

  powiedz pan gdzie moja kasa z ofe poszła na wybory do parlamentu czy zrobił pan zabezpieczenie rodzinie

  Odpowiedz
 • ws(2014-09-02 08:26) Zgłoś naruszenie 00

  Wykładowcy?Przecież trąbią solidaruchy,że szkoły się likwiduje bo jest niż.A wyższych przybywa.Chyba ,że chodzi o wykładowców towarów na półkach w markecie?Zresztą te obiboki z uczelni nie bardzo nawet do tego się nadają.

  Odpowiedz
 • Kuba(2014-09-02 10:15) Zgłoś naruszenie 00

  Tusk to Polityczny złodziej i Oszust szczególnie w temacie EMERYTUR nie mówiąc o abonamencie RTV..
  Tusk swoim działaniem Okradł setki Tysięcy spracowanych od 15 roku życia robotników . Okradł ludzi zatrudnianych w soboty ,niedziele i święta ,zatrudnianych za komuny bez dni zamiennie wolnych .
  Okradł robotników zatrudnianych w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych po fakcie wykonania przez Nich tej pracy. Tusk to zwykły Kibol ,były Ćpun i życiowy Nierób co lat pracy zanim dostał się do Sejmu jako Lawirant miał mniej niż dzieci w sumie wakacji. Powinien zostać rozliczony jak Słoneczko Karpat

  Odpowiedz
 • O_o(2014-09-03 11:24) Zgłoś naruszenie 00

  Unij­ne prze­pi­sy za­pew­nia­ją sze­fo­wi Rady Eu­ro­pej­skiej eme­ry­tu­rę w wy­so­ko­ści 2/3 jego za­rob­ków. A to ozna­cza, że po odej­ściu z funk­cji w wieku 62 lat – bo taki wiek eme­ry­tal­ny obo­wią­zu­je unij­nych urzęd­ni­ków – Tusk bę­dzie do końca życia do­sta­wał 80 tys. zł mie­sięcz­nie!

  Moja eme­ry­tu­ra ma wy­no­sić we­dług wy­li­czeń ZUS dwa ty­sią­ce z czymś – tak Do­nald Tusk (57 l.) skar­żył się na kon­fe­ren­cji pra­so­wej rap­tem 4 mie­sią­ce temu. Ale przy­szłość pre­mie­ra cał­ko­wi­cie zmie­ni­ła de­cy­zja sze­fów państw i rzą­dów w Bruk­se­li. Nie dość, że zo­stał jed­nym z naj­waż­niej­szych po­li­ty­ków w Eu­ro­pie i na świe­cie, to na sta­rość nie bę­dzie mu­siał – jak mi­lio­ny pol­skich eme­ry­tów – ze stra­chem wy­cze­ki­wać in­for­ma­cji, czy wa­lo­ry­za­cja wy­nie­sie 15, czy 36 zło­tych. Eme­ry­tu­ra Tuska wzro­sła 40 razy!

  To się na­zy­wa zmie­nić sobie życie w jeden dzień! Pre­mier Do­nald Tusk na sta­no­wi­sku szefa Rady Eu­ro­pej­skiej nie tylko bę­dzie za­ra­biał nie­bo­tycz­ne pie­nią­dze – aż 125 tys. zł mie­sięcz­nie. Do końca życia bę­dzie miał eme­ry­tu­rę, o ja­kiej zwy­kłym lu­dziom nawet się nie śni.

  Pre­mier z pew­no­ścią nie bę­dzie już na­rze­kał na marne pol­skie świad­cze­nia – choć jesz­cze nie tak dawno uża­lał się nad wy­so­ko­ścią swej przy­szłej eme­ry­tu­ry, którą ZUS wy­li­czył mu na nieco ponad 2 tys. zł. Teraz już wie, że bę­dzie miał 40 razy wię­cej! Wia­do­mo już także, dla­cze­go do Bruk­se­li wy­ga­nia­ła Tuska jego żona Mał­go­rza­ta (57 l.). Jej ZUS – jako bar­dzo krót­ko pra­cu­ją­cej – wy­li­czył eme­ry­tu­rę na 2–3 zł. Mimo to nędzy na sta­rość – jak zwy­kli Po­la­cy – nie muszą się oba­wiać.

  Pre­mier weź­mie 170 tys. zł na prze­pro­wadz­kę. W tym roku Świę­ty Mi­ko­łaj u Tu­sków bę­dzie wy­jąt­ko­wo bo­ga­ty. Zgod­nie z unij­ny­mi prze­pi­sa­mi od­cho­dzą­cy pol­ski pre­mier za prze­pro­wadz­kę do Bruse­li do­sta­nie do­da­tek w wy­so­ko­ści aż 170 tys. zł. To nie­mal tyle, ile za­ra­biał w rok jako szef rządu! A za to, że miesz­ka poza oj­czy­zną – co mie­siąc wpły­nie na jego konto do­dat­ko­wo ok. 12 tys. zł! W nowym życiu Do­nal­da Tuska (57 l.) jako szefa Rady Eu­ro­pej­skiej nawet prze­pro­wadz­ka bę­dzie czy­stą przy­jem­no­ścią. Na prze­no­si­ny z War­sza­wy do Bruk­se­li od­cho­dzą­cy pol­ski pre­mier do­sta­nie spe­cjal­ny jed­no­ra­zo­wy do­da­tek: 41 tys. euro! Po prze­li­cze­niu na zło­tów­ki wy­cho­dzi praw­dzi­wa for­tu­na. Z za­byt­ko­wej willi przy ul. Par­ko­wej w War­sza­wie Tusk prze­pro­wa­dzi się do apar­ta­men­tu, który jego współ­pra­cow­ni­cy znaj­dą mu w Bruk­se­li. Ale wcale nie bę­dzie zań pła­cił – opła­ci je Unia. A za to, że pre­mier bę­dzie miesz­kał poza Pol­ską – co mie­siąc do­rzu­ci mu ko­lej­nych ponad 12 tys. zło­tych!

  Odpowiedz
 • bogu(2014-09-02 11:09) Zgłoś naruszenie 00

  A czy pan ,,znawca,, wie , że z tej ogromnej kwoty 36 zł po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku PIT dla emeryta pozostanie jakieś 25 zł ?

  Odpowiedz
 • ola26(2014-09-03 16:12) Zgłoś naruszenie 00

  Proporcjonalnie znaczy sie 7,4 zł brutto ? Bo od 370 zl wlasnie tyle jest...

  Odpowiedz
 • hera(2014-09-14 08:41) Zgłoś naruszenie 00

  jestem bardzo ciekawa ile zona Tuska przepracowala lat pracy i jaki ma kapital w zus ,a tak w nawiasie to dlaczego ja mam 35lat pracy jestem po dwóch operacjach kregoslupa obecnie jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku ,gdyż nikt nie chce mnie zatrudnić ,gdyż wiek zbyt duzy tz. 57lat ,a może tusk jako ojciec narodu załatwi mi prace,gdyz ZUS mnie wyleczyl ,ale z renty.Na dzień dzisiejszy jestem na utrzymaniu dzieci ,gdyż Tusk tak bardzo dba o interesy POLAKOW... WSTYD .Mlodym POLAKOM radze jak najszybciej pakowac walizki i wyjechać z tego kraju,bo jak was wladza wyeksplatuje to na starość ma was w D...e

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!