Czym jest ołówkowe i deputat - czyli przywileje pracowników w Polsce

Niektórym grupom zawodowym w Polsce przysługują przywileje, głównie finansowe, takie jak na przykład rożnego rodzaju nagrody pieniężne. Jednak oprócz tego typu bonusów część pracowników może liczyć na dodatek do zasadniczej pensji w postaci różnego rodzaju rekompensat, dopłat, ulg, zwrotów czy też specjalnych uprawnień. Pomimo że wiele z tych przywilejów określa się mianem reliktów po PRL-u, każda próba ich zlikwidowania spotyka się z oporem uprzywilejowanych grup wspieranych przez związki zawodowe.

 • <b>Posiłek regeneracyjny i deputat węgla</b>
<br>
<br>
Ostatnio głośno jest o przywilejach górniczych, a to dlatego, że <a href="http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/780559,deputat-weglowy-do-likwidacji.html" title="Przywileje dla górników"><font color="#C9C9C9"> resort gospodarki chce je ograniczyć.>></font></a> Chodzi głownie o deputat węglowy, który drenuje budżety pogrążonych w tarapatach spółek węglowych. Na mocy obowiązujących przepisów emerytom-górnikom przysługuje dożywotnio od 2,5 lub 3 ton węgla rocznie. Zamiast węgla górnik może zdecydować się na wzięcie gotówki: według obecnych stawek przysługuje mu 597 zł za tonę. Jak wylicza resort gospodarki, z węglowego przywileju korzysta ponad 250 tys. emerytów, a jego roczny koszt to 355 mln zł. 
<br><br>
Z kolei czynnym pracownikom przysługuje 6-8 ton węgla rocznie z tytułu deputatu.
<br>
<br>
Górnicy mają również prawo do wyższej i wcześniejszej emerytury (po 25 latach pracy pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczenie zwiększone jest o 1,8 proc.). Oprócz tego, tzw. Karta Górnika zapewnia górnikom dodatkowe pensje, tzw. barbórkowe wypłacane z okazji Dnia Górnika obchodzonego 4 grudnia, "trzynastkę", a jeśli kopalnia wypracuje określony zysk w danym roku górnicy mogą dostać również "czternastkę". Do tego dochodzą nagrody jubileuszowe, premie i dodatki za pracę w nocy.
<br>
<br>
Górnicy mają także skrócony do 7 godzin czas pracy, a w ciągu dnia powinni otrzymać posiłek regeneracyjny z racji uciążliwej pracy. Ponadto mogą korzystać z dopłat do wakacyjnych biletów kolejowych, z tzw. ołówkowego (pieniądze na wyprawę szkolną), żądać zwrotu za pranie czy reperowanie odzieży roboczej.
 • <b>Kolejarze też mają deputat</b>
<br>
<br> 
Kolejarze także mają swój deputat węglowy w wysokości 3,6 tony rocznie, więc co miesiąc otrzymują pensję wyższą o 160 zł.
<br>
<br>
Ponadto kolejarzom przysługuje 99-procentowa ulga na bilety kolejowe, natomiast ich rodziny oraz kolejowi emeryci i renciści mają prawo do zniżki 80-procentowej.
<br>
<br>
Kolejarze mogą też liczyć na dodatki jubileuszowe (po 15 latach pracy 150 proc. pensji zasadniczej, a na 25-lecie i potem co 5 lat - równowartość pensji) czy premię pieniężną na Dzień Kolejarza. Liczą się też przepracowane lata – tzw. stażowe wypłacane jest za każdy rok pracy w wysokości 1,5 proc. podstawowej pensji. 
<br>
<br>
Wcześniejsza emerytura przysługuje tylko za pracę w trudnych warunkach (kobieta może przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, mężczyzna od momentu ukończenia 60 roku życia).
 • <b>Roczny urlop dla nauczycieli</b>
<br>
<br>
Swoją Kartę mają także nauczyciele i - podobnie jak w przypadku górników - rząd chciałaby ukrócić przywileje w niej zawarte, a przysługujące tej grupie zawodowej. Już zostały zresztą podjęte takie próby, co spotkało się <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/747879,manifestacja-nauczycieli-znp-w-warszawie.html" title="Przywileje dla nauczycieli"><font color="#C9C9C9"> z wielkim protestem oświatowych związków.>></font></a>.
<br>
<br>
Najwięcej kontrowersji wzbudzają przepisy Karty, które czas pracy nauczycieli ustalają w wymiarze 18 godzin tygodniowo oraz przyznają im roczny płatny urlop zdrowotny dla poratowania zdrowia. Może z niego skorzystać osoba po 7 latach pracy w szkole, zachowując przy tym prawo do normalnego wynagrodzenia i premii. 
<br>
<br>
Zazdrość wzbudza też długi urlop wypoczynkowy nauczycieli - płatne są całe wakacje letnie, ferie zimowe i przerwy świąteczne.
<br>
<br>
Nauczyciele mogą też dostawać dodatek motywacyjny, funkcyjny oraz premie, gdy pracują w trudnych lub uciążliwych warunkach - np. w szkołach przy zakładach karnych. 
Pedagodzy mają również prawo do różnego rodzaju dodatków finansowych, w tym trzynastek i czternastek. 
<br>
<br>
Nauczycielom przysługuje również dodatek za wysługę lat, po 4 latach pracy, w wysokości 1 procent wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. 
<br>
<br>
Ponadto nauczyciele dostają też nagrody jubileuszowe: na przykład po 25 latach pracy otrzymują nagrodę w wysokości 100 proc. miesięcznej pensji, a po 40 latach – 250 proc.
<br>
<br>
Nauczyciel pracujący na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców ma też prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której znajduje się jego szkoła oraz do dodatku w wysokości 10 proc. pensji. W określonych przepisami przypadkach może też otrzymać dodatek mieszkaniowy i zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
<br>
<br>
Wcześniejsza emerytura przysługuje nauczycielom bez względu na wiek po 30. letnim okresie zatrudnienia, w tym 20. latach wykonywania pracy w szczególnym charakterze.
 • <b>Policjanci - młodzi emeryci</b>
<br>
<br>
Uprzywilejowani są także funkcjonariusze służb mundurowych.
<br>
<br>
Policjanci mieli też między innymi prawo do wcześniejszej, wysokiej emerytury - przed 2012 rokiem, aby na nią przejść, wystarczyło 15 lat służby, a wiek nie miał żadnego znaczenia. Emerytura po 15 latach służby wynosiła 40 proc. ostatniej pensji, za każdy dodatkowy rok służby świadczenie rosło o 2,6 proc. ostatniego wynagrodzenia. Jeśli przed wstąpieniem do służby funkcjonariusz pracował w cywilu, doliczało się mu też lata pracy w cywilu. Za każdy dodatkowy rok - 2,6 proc. ostatniej pensji. 
<br>
<br>
Jednak już funkcjonariuszowi przyjętemu do pracy w Policji w 2013 roku emerytura będzie przysługiwać, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby ukończy 55 lat i będzie mieć za sobą co najmniej 25 lat służby. Zmianie uległ również sposób ustalania wysokości emerytury - emerytura dla funkcjonariusza wynosi teraz 60 proc. podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i będzie wzrastać o 3 proc. za każdy dalszy rok tej służby. 
<br>
<br>
Do wysokości pensji wlicza się ponadto liczne dodatki nagrody roczne, w tym tzw. trzynastki. 
<br>
<br>
Z dodatków policjantom przysługuje między innymi dodatek mundurowy, remontowy, do wypoczynku oraz zwrot za dojazd do pracy. Mundurowi mają też prawo do mieszkania służbowego, a jeśli funkcjonariusz nie dostanie przydziału, to otrzymuje rekompensatę.
 • <b>Żołnierze z przywilejami jak policjanci</b>
<br>
<br>
Także żołnierzom przysługuje wcześniejsza emerytura, na którą można przejść po 15 latach służby, dodatkowa pensja wypłacana raz w roku (tzw. trzynastka), dodatki do pensji - za długoletnią służbę i służbę w trudnych warunkach, nagrody jubileuszowe oraz odprawa po odejściu ze służby.
<br>
<br>
Dodatkowo mundurowym przysługują zniżki na bilety kolejowe - w wysokości 78 proc. żołnierzom odbywającym niezawodową służbę wojskową, a funkcjonariusze Straży Granicznej, służby celnej, umundurowani funkcjonariusze policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych mają zagwarantowane przejazdy koleją za darmo.
 • <b>Sędziowie i prokuratorzy z immunitetem</b>
<br>
<br>
Na różnego rodzaju profity związane z wykonywanym zawodem, mogą liczyć również sędziowie i prokuratorzy.
<br>
<br>
Sędziowie i prokuratorzy mają prawo do wyższej emerytury - po ukończeniu 65. roku życia (lub w dowolnym momencie z powodu choroby) przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 proc. uposażenia, przysługuje im także immunitet oraz wydłużony urlop i dodatkowy urlop zdrowotny.
<br>
<br>
Ponadto sędziowie i prokuratorzy mogą liczyć na bonusy finansowe: trzynastą pensję oraz dodatek funkcyjny i stażowy.
<br>
<br>
Pracownicy naszego wymiaru sprawiedliwości mogą również liczyć na zniżki na przejazdy środkami transportu powszechnego - około 50 procent. Mogą też - podobnie jak nauczyciele - iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia. 
<br>
<br>
Sędzia nie może też zostać zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
 • <b>Lekarze z krótszym dniem pracy, pielęgniarki z dofinansowaniem do studiów</b>
<br>
<br>
Co ciekawe, podobnie jak nauczyciele, na krótszy dzień pracy mogą liczyć lekarze (maksimum 7 godzin 35 minut).
<br>
<br>
Nauczyciele mają również prawo do otrzymania pomocy lekarskiej bez kolejki oraz bonusów pieniężnych: dodatkowej pensji (tzw. trzynastki), dodatku za pracę w nocy i w weekendy oraz nagród jubileuszowych.
<br>
<br>
W przypadku pielęgniarek do przywilejów lekarzy należy doliczyć dodatek stażowy oraz dofinansowanie do kierunkowych studiów, a także dodatek za każdą godzinę pracy w weekendy i święta.
 • <b>Poseł i senator z zapomogą</b>
<br>
<br>
Także polscy parlamentarzyści cieszą się licznymi przywilejami. Podstawowym przywilejem parlamentarzysty jest immunitet, który od dnia ogłoszenia wyników wyborów zapewnia mu ochronę - na jego mocy poseł i senator nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.
<br>
<br>
Immunitet to nie jedyny przywilej parlamentarzysty. Oprócz wysokiej pensji może on liczyć również na 
dietę oraz dodatkowe pieniądze na prowadzenie biura poselskiego.
<br>
<br>
Posłowi czy senatorowi przysługuje też darmowy nocleg w Warszawie w hotelu sejmowym lub rekompensata za wynajem mieszkania. Ponadto parlamentarzyści mogą zaciągnąć niskooprocentowaną pożyczkę na zakup albo remont mieszkania lub domu.
<br>
<br>
Odchodzący poseł bądź senator ma prawo do odprawy, może też liczyć na pomoc materialną. Jeśli będzie miał problem ze znalezieniem zatrudnienia i udowodni, że nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, dostanie do 5 tys. zł bezzwrotnej zapomogi.
<br>
<br>
Dodatkowo parlamentarzystom przysługuje paszport dyplomatyczny oraz darmowe podróże środkami transportu powszechnego.
 • <b>Rolnik nie opłaca ZUS-u</b>
<br>
<br>
Przywileje rolników wywołują silne emocje w społeczeństwie. Rolnicy nie płacą między innymi podatku dochodowego - niezależnie od dochodów uiszczają tylko podatek rolny, który w tym roku wynosi 173,20 zł dla gruntów gospodarstw rolnych (np. grunty orne, stawy, jeziora) i 346,40 zł dla pozostałych gruntów (np. działki budowlane).
<br>
<br>
Ponadto rolnicy nie płacą składek na ZUS - niezależnie od dochodów opłacają tylko niskie składki ubezpieczeniowe w KRUS (dla rolnika posiadającego do 50 ha ziemi składka wynosi 378 zł).
<br>
<br>
Rolnicy otrzymują także zwrot akcyzy za paliwo rolnicze oraz dopłaty do gruntów rolnych, niezależnie od tego, czy coś na nich rośnie.
<br>
<br>
Rolnikom przysługuje też prawo do wcześniejszej emerytury: kobietom w wieku 55 lat, a mężczyznom w wieku 60 lat.

Artykuły powiązane

statystyki

Komentarze (19)

 • cmok(2014-06-22 22:21) Zgłoś naruszenie 41

  a w prywatnej firmie dostaje się dodatkową pensję w grudniu / 13 stka?/ prywatną opiekę medyczną za 30 zł miesięcznie dla całej rodziny, fundusz emerytalny /opłaca firma, pracownik płaci podatek/, zajęcia językowe dla dzieci, dowóz do pracy firmowym autobusem, wczasy pod gruszą, 2 razy w roku imprezy dla pracowników, prezenty na jubileusz.
  A aktorzy pracują w teatrze tylko 2 godziny na tydzień na scenie.
  A strażacy śpią w pracy i czekają na alarm.
  A lekarze dostają 2000 za jeden dyżur.
  A sędziowie idą na urlopy zdrowotne i nie płacą składek na ZUS
  A rolnicy nie płacą podatku dochodowego, tylko rolny.
  A mi obiecywali emeryturę na Majorce po 30 latach pracy a teraz wszystko zabrali
  Każda branża ma jakieś przywileje, plusy, minusy.
  Trzeba było w 89 roku wszystko rozwalić i budować na nowo prawo, no ale chętnych do odpowiedzialności nie było. Teraz za to są tacy, którzy stale jątrzą i napuszczają jednych ludzi na drugich. Smutne. Oto Polska właśnie

  Odpowiedz
 • nędza spędza sen z powiek(2014-06-26 19:59) Zgłoś naruszenie 41

  a ja się pytam... gdzie zdjęcie pracowników urzędów skarbowych?!
  przecież zarabiają grubą kasę- średnia 4000 albo może już nawet 5000 zł, dodatki, sratki wieczna nagonka w prasie... a teraz nikt ich nie wymienił?! a wiecie dlaczego?! bo zarabiają 1500-2000 i maja pensję zamrożoną od kilku lat i nie ma co wymieniać ich przywilejów bo jedyne czym mogą się pochwalić to nędzą która ich dopadła!!!
  aaaa!!! przepraszam!!! oczywiście młodzi i wykształceni w US mogą się pochwalić swoim przywilejem w US- umową zleceniem co miesiąc za najniższą krajową

  Odpowiedz
 • qwerty(2014-06-22 10:01) Zgłoś naruszenie 30

  A gdzie dziennikarze z PIT tylko od 50% przychodów ? A gdzie brak PIT dla rolników ? NIERZETELNY ARTYKUŁ !!!

  Odpowiedz
 • pol anka(2014-06-22 23:57) Zgłoś naruszenie 30

  od zmiany systemu gospodarowania minęło 25 lat, czy udało się ograniczyć wachlarz dodatków dla różnych grup zawodowych, może tak. Na pewno z całą bezwzględnością potraktowano pracowników z firm prywatnych. W stosunku do nich państwo używa słowa "może" np. można tworzyć fundusz socjalny. Bulwersujące są przywileje policjantów, sędziów, nauczycieli, kolejarzy, górników dla tych co żadnych przywilejów nie mają. Należy wprowadzić jedno ważne rozróżnienie, część zawodów opłacanych jest z budżetu państwa, a inne nie. Dla opłacanych z budżetu państwa pracodawcą jest państwo dla pozostałych zakład pracy, przedsiębiorstwo. Jeśli górnik, posiada szczególne uprawnienia emerytalne, wykraczające poza powszechny system obowiązujący pozostałych pracowników, to może ten który nadał im taki przywilej wytłumaczy dlaczego i SKĄD POCHODZĄ ŚRODKI FINANSOWE na utrzymywanie tego przywileju. Bo być może rzesza 300 tyś. emerytów górniczych zabiera środki zgromadzone w ZUS-ie dla siebie kosztem sprzątaczek, kasjerek. Może to zwykłe pasożytnictwo i przekręt. A CÓŻ PRZESZKADZA górnikom wydobyć te 9 ton "przywileju" i zawieźć do domu, zwalić do piwnicy. A cóż przeszkadza tej godnej braci górniczej wydobyć dla swoich emerytów po te 3 tony więcej i zawieźć do domu i zwalić do piwnicy. A tu jest pies pogrzebany ONI chcą pieniądze, nie chcą węgla, nie chcą deputatu ONI chcą kasę, nie interesuje ich czy kopalnia sprzeda węgiel by im DAĆ pieniądze, ONI chcą kasę. A w czym ONI są lepsi ode mnie, mój pracodawca jak nie zarobi, to rozwiąże ze mną umowę i cześć pieśni. Buzek kupił u górników nie spokój dla Narodu, rozdając odprawy, Buzek kupił sobie poparcie wyborcze Ślązaków, a dołożył cegiełkę do głodowych emerytur nieuprzywilejowanych

  Odpowiedz
 • odfanzolcie sie od górników(2014-06-22 21:58) Zgłoś naruszenie 22

  aż żal odpisywać na tak demagogiczny artykuł... idź i nie cudzołóż już więcej.

  Odpowiedz
 • cmok(2014-06-22 22:11) Zgłoś naruszenie 22

  A propos urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli:
  Nauczyciel może skorzystać z takowego o długości do 1 roku jednorazowo - w celu realizowania zaplanowanego leczenia. Najczęściej korzysta się z niego na wyjazd do sanatorium / 21 dni/ - bo urlopu wypoczynkowego nauczyciel nie może wziąć w czasie roku szkolnego.

  Odpowiedz
 • DAR(2017-10-08 11:13) Zgłoś naruszenie 11

  PANIE REDAKTORZE OD PONAD 25 LAT NIE MA 13 PENSJI W GÓRNICTWIE CZEMU PAN PISZE KŁAMSTWA

  Odpowiedz
 • Wiesnik z podkarpacia(2020-03-04 11:17) Zgłoś naruszenie 10

  Rolnik i przywileje ? Nie przeginajcie!

  Odpowiedz
 • xyz(2014-06-26 06:41) Zgłoś naruszenie 10

  cmok!!
  Twoja wiedza na temat pracowników firm prywatnych jest porażająca. W prywatnych firmach pracodawca może ale nie musi. Nie wielu chce dać pracownikowi więcej, niż musi. Zatem płaca to stawka zasadnicza plus premia uznaniowa. Trzynastki, wysługi, odprawy, nagrody poszły już dawno w zapomnienie. Ustawodawca bardzo rozwarstwił przepisy w tym względzie. Pozwolił odebrać wszystko pracownikom i szczególnie chroni przywileje sfery budżetowej.
  Za utrzymywanie drogich przywilejów sfery budżetowej płacą ci pierwsi. Nikt nie myśli o likwidacji tych świadczeń i o obniżeniu kosztów pracy, bo to grozi utratą elektoratu, no i sobie też trudno odjąć od korytka.
  Taka to sprawiedliwość społeczna w kraju katolickim.

  Odpowiedz
 • BB(2014-06-28 11:30) Zgłoś naruszenie 10

  W "komunie nie bylo nic dobrego" słyszałam wypowiedż jednego solidarnościowca w telewizji. O przywilejach po systemie komunistycznym nikt nie mówi. Ta opętana z pazerności holota nie pozwoli sobie odebrać takich pieniędzy. Nic dziwnego,że węgiel jiest taki drogi. Ktoś musi utrzymywać bandę uprzywilejowanych. Prywaciarz nie płaciłby nawet nadgodzin. na państwowe spółki dokładają sie ci najbiedniejsi.

  Odpowiedz
 • kajkaaa(2014-06-27 09:03) Zgłoś naruszenie 10

  Sędziowie i prokuratorzy powinni pracować za darmo! Jak służba to służba.

  Odpowiedz
 • ZNI(2020-03-04 11:12) Zgłoś naruszenie 10

  ROLNIK I PRZYWILEJE!!!!!!! SZOK!!!!!!!

  Odpowiedz
 • zdziwiony.(2014-06-22 21:12) Zgłoś naruszenie 01

  Komuś się pokręciło. Jaki dodatek mundurowy ? Przecież policjant w tym przypadku kredytuje państwo. Sorty mundurowe na które dostaje te " dodatek" musi zakupić w sklepie lub " magazynach KWP". Płaci całą cenę , a " mundurówka" zwraca mu tylko w danym roku część na którą obliczone sa okresy sortu np. kurtka kosztująca 1500 złotych na trzy lata to za jej zakup zwraca mu państwo 1/3 czyli w danym roku 500 złotych, spodnie 600 złotych na dwa lata otrzymuje 300 złotych. Tak więc za zakupione sorty otrzymuje w roku 800 złotych mimo iż wydać musiał 2100 złotych. Tak to działa. A z dodatkiem mieszkaniowym to tak nie jest, że każdy i zawsze otrzymuje jakiś dodatek mieszkaniowy. Są szczególne przypadki kiedy się on należy. zapoznajcie się ze stosownymi przepisami w tym zakresie. Podobnie jest z dodatkiem na dojazd do pracy. To otrzymuje się tylko w określonych warunkach (może go otrzymuje 15-20 % funkcjonariuszy, a może i mniej). Z opisu zdjęcia wynika, że otrzymuje go każdy i zawsze. Ale wrażenie zostało i chyba autorowi o to chodziło.

  Odpowiedz
 • vax(2014-06-27 11:16) Zgłoś naruszenie 00

  Nie widać komentarzy powyżej dziesiątego.

  Odpowiedz
 • contra(2014-06-25 23:31) Zgłoś naruszenie 00

  Głupoty piszecie. Sędziowie i prokuratorzy nie mają żadnych zniżek na przejazdy.

  Odpowiedz
 • policjant2013(2014-06-22 21:06) Zgłoś naruszenie 00

  Jako policjant zgadzam się: jest kilka dodatków do pensji czyli do tzw. grupy zaszeregowania.
  - grupa zaszeregowania jest to mnożnik kwoty ca. 1580 zł., która nie zmienia się od lat. Od tego należy odjąć podatek dochodowy 18% ...
  -do tego dochodzi dodatek za stopnień - posterunkowy ma 600zł. a im większy stopień tym kilkanaście złotych więcej za stopień.
  -Następnie dodatek służbowy który w zasadzie nie przekracza 400 zł. po XX latach pracy, jeżeli mowa o szarym policjancie (wyrobniku). do tego
  No i na powyższym kończymy podstawowe wynagrodzenie policjanta - oczywiście wszystko -18% podatku.
  Jeżeli zabrać te wszystkie szałowe dodatki to by policjant zarabiał najniższą krajową.
  Z innych dodatków jest 13-stka, którą dostaje cała strefa budżetowa oraz tzw. mundurówka za którą trzeba sobie dokupić wyposażenie, umundurowanie, wyprać to - kiedyś był projekt likwidacji mundurówki ale KGP wyliczyło, że im się to nie opłaca, taniej wychodzi dać policjantowi pieniądze, nich sam kombinuje jak zrobić, żeby miec mundur itp.
  Nagrody ... no i tutaj problem jest taki, że nagrody są uznaniowe ... czyli przełożony decyduje kto dostanie a kto nie ... co suma sumarum powoduje, że dostają je plecaki, przydupasy, lizodupy i kadra kierownicza.
  Czasem wpadnie coś za jakieś spektakularne wyniki np. 100zł. za złapanie jakiegoś gościa z narkotykami czy inne grubsze przestępstwo.
  Jest jeszcze kilka pomniejszych dodatków ale to są grosze w porównaniu z tym, że policjant jest zawsze do dyspozycji, pracuje świeta, weekendy, nocki i nie dostaje za to wynagrodzenia adekwatnego do przepisów zawartych w kodeksie pracy.

  Kiedyś był postulat, żeby policjantów wrzucić do ZUS-u a tym samym podpiąć pod kodeks pracy ... i co ... rząd wyliczył, że to się nie opłaca bo by ich wyszło drożej niż teraz jest.

  Odpowiedz
 • MALY(2014-06-22 20:16) Zgłoś naruszenie 00

  o la boga !

  Odpowiedz
 • Skórka(2014-06-22 10:19) Zgłoś naruszenie 00

  Redaktor ma nieco przestarzałe wiadomości na temat nauczycieli, warto się dokształcić, zanim się coś napisze.

  Odpowiedz
 • Dro(2014-06-30 15:30) Zgłoś naruszenie 01

  O kurczaczek,
  jako nauczyciel nie wiedziałem ,że mam prawo do leczenia bez kolejki! I czekam na termin przyjęcia do neurochirurga już ponad półtora roku!
  A tak na marginesie- to rzeczywiście, wiadomości podane przez dziennikarza co do tzw.przywilejów w moim zawodzie, są już w większości nieaktualne! Trochę rzetelności i mniej tendencyjności poproszę( jakoś zapomniano o przywilejach dziennikarskich i innych grup zawodowych).Poza tym przykład idzie z góry, od klas rządzących!

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!