Deregulacja: sprawdź, które zawody zostaną uwolnione

W Sejmie odbyło się trzecie czytanie ustawy mającej ułatwić dostęp do niektórych zawodów. To już druga transza deregulacji. Znalazły się w niej 82 profesje techniczne oraz 9 zawodów rynku finansowego.

  • Przedstawiamy zestawienie tego jak obecnie wygląda droga do niektórych zawodów i jakie są propozycje na jej ułatwienie. <b>Zestawienie zostało przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.</b>
  • Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
  • Rzeczoznawca samochodowy
  • Broker ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny
  • Agent ubezpieczeniowy
  • Urbanista<br /><br /><a href="http://g5.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/1739000/1739245-zawody-regulowane.pdf" style="color: #FFFFFF;"><strong>Sprawdź pełną listę wymagań dla poszczególnych zawodów i proponowane zmiany</strong></a>
statystyki

Komentarze FB: