Dodatki dla nauczycieli 2018: Jakie przywileje zostały odebrane pedagogom?

Na pensję nauczyciela, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składają się także dodatki. Cześć z nich została jednak zlikwidowana od 2018 roku.

 • <b>Dodatek za wysługę lat</b>
<br>
<br>
Dodatek za wysługę lat, zwany też dodatkiem stażowym, przysługuje pracownikowi po przepracowaniu określonego czasu i od liczby przepracowanych lat zależy też jego wysokość.
<br>
<br>
Nauczycielom przysługuje on w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Jest on wypłacany co miesiąc poczynając od czwartego roku pracy (dotyczy całego dotychczasowego okresu pracy nauczyciela), ale nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
<br>
<br>
Do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich poprzednich zakładach oraz inne okresy, jeśli podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W efekcie dodatek jest wypłacany w wysokości 3 proc. już od pierwszego miesiąca czwartego roku pracy nauczyciela.
 • <b>Dodatek motywacyjny</b>
<br>
<br>
Dodatek motywacyjny otrzyma nauczyciel, który między innymi:
<br>
- posiada udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
<br>
- skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze uczniów, działa na rzecz uczniów potrzebujących opieki i skutecznie przeciwdziała agresji, patologiom i uzależnieniom;
<br>
- skuteczne kieruje rozwojem uczniów szczególnie uzdolnionych;
<br>
- inicjuje i organizuje imprezy i uroczystości szkolne oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;
<br>
- opiekuje się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
<br>
Dodatek motywacyjny jest przyznawany się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 proc. otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Zasady ustalania dodatku motywacyjnego i jego wysokość określa organ prowadzący szkolę w regulaminie.
 • <b>Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach</b>
<br>
<br>
Nauczyciel może także otrzymać dodatek za wykonywanie pracy w trudnych warunkach, jako rekompensata za ryzyko, że tego typu praca może obniżać sprawność fizyczną i psychiczną pracownika lub wywołać chorobę zawodową.
<br>
<br>
Lista osób, które mogą liczyć na ten dodatek jest długa, a przykładowo zostanie przyznany za prowadzenie przez nauczyciela:
<br>
- praktycznej nauki zawodu szkół górniczych - zajęć praktycznych pod ziemią;
<br>
- praktycznej nauki zawodu szkół leśnych - zajęć w lesie;
<br>
- praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa;
<br>
- praktycznej nauki zawodu szkół medycznych - zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
<br>
- praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
<br>
- zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;
<br>
- zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym.
<br>
<br>
Wysokość dodatku może wynosić maksymalnie 50 proc. otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Dokładne warunki przyznawania i wysokość dodatku określa w regulaminie wynagradzania dla nauczycieli organ prowadzący szkołę.
 • <b>Co z innymi dodatkami?</b>
<br>
<br>
Nauczycielom przysługuje także szereg dodatków socjalnych, jednak część z nich zostaje zlikwidowana od 2018 roku.
<br>
<br>
Zachowany zostanie dodatek wiejski, przysługujący nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Jednak likwidacji uległ od 1 stycznia 2018 r. dodatek mieszkaniowy, przysługujący do do 31 grudnia 2017 r. osobom pracującym w małych miejscowościach. Tylko nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie, zachowuje prawo do dodatku do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane.
<br>
<br>
Od 2018 roku nauczyciele stracili także prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do działki gruntu szkolnego, a od 1 września 2018 r. znika również prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Do tej pory zasiłek na zagospodarowanie przysługiwał, o ile nauczyciel podjął pierwszą pracę zawodową w życiu w szkole i w ciągu dwóch lat uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego oraz był zatrudniony w wymiarze co najmniej pół etatu.
 • <b>Nowy dodatek dla nauczyciela</b>
<br>
<br>
Natomiast teraz nauczyciele będą mogli otrzymać nowy dodatek – za wyróżniającą pracę. Będzie on przysługiwał jednak tylko nauczycielowi dyplomowanemu, który przepracował co najmniej trzy lata w szkole od dnia nadania tego stopnia oraz legitymuje się wyróżniającą oceną pracy. 
<br>
<br>
Dodatek za wyróżniającą pracę nauczyciele będą mogli otrzymać po raz pierwszy od 1 września 2020 r. Jego wysokość będzie wynosić w pierwszym roku - 3 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, od 1 września 2021 r. - 6 proc. kwoty bazowej, od 1 września 2022 r. – 16 proc. kwoty bazowej.
statystyki

Komentarze (84)

 • małgorzata(2018-04-30 16:26) Zgłoś naruszenie 9357

  Jestem nauczycielem od 35 lat. Zarabiam tyle co początkujący pracownik Biedronki. Jak słyszę o tym, że jestem nierobem to zastanawiam się dlaczego człowieku nie jesteś nauczycielem. Miałbyś tyle czasu wolnego. A w klasach 1-3 w ogóle się nic nie robi. Poucz swoje dzieci od 8 do 13 -tej codziennie przez tydzień. Ciekawe czy nazwiesz siebie nierobem. Ktoś kiedyś też Ciebie czegoś nauczył czy był nierobem? Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. Ty możesz być nauczycielem. Nic nie będziesz robił, a kaska będzie spadała co miesiąc .

  Pokaż odpowiedzi (13)Odpowiedz
 • ds(2018-04-30 15:35) Zgłoś naruszenie 65137

  wreszcie ktoś ma "jaja" i zabrał tym nierobom, co o 13 wracają już do domu, ferie wolne, wakacje, święta itp. brawo rząd. są bardziej potrzebujący podwyżek - urzędnicy, policja, itp. Wielce panie po pedagogice,... szczególne te 1-3

  Pokaż odpowiedzi (14)Odpowiedz
 • obserwator(2018-04-30 22:27) Zgłoś naruszenie 6525

  Wyjątkowo trudna praca w klasach I-III. dużo dzieci zaburzonych, z problemami. zanim rodzic zdiagnozuje czesto mijają 2-3 lata. Nauczyciel bez dodatkowego wsparcia musi sobie poradzić.A rodzic?- udaje, że problem jest tylko w szkole. Kiedy zmuszony do badań, po diagnozie ucieka ze szkoły bo jak się przyznać, że jego dziecko ma problemy.

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • Małgorzata (2018-05-01 21:51) Zgłoś naruszenie 6419

  Pomyślcie Państwo, kto za kilka lat będzie wasze dzieci uczył: w takich warunkach i za takie wynagrodzenie. Na szczęście jest możliwość prawna, abyście sami uczyli je we własnych domach. Powodzenia. Nauczycielka.

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • Mural(2018-04-30 18:17) Zgłoś naruszenie 6218

  Dodatek na zagospodarowanie dostałam raz, w 1982 roku, jak zaczęłam pracę. Za trudne warunki w latach 80-tych za pracę na komputerze. Funkcyjnego nie mam, bo nie jestem wychowawcą ani dyrektorem szkoły. Ani szefem zespołu przedmiotowego. Wysługa max.20%, bez względu na lata pracy. Ja mam już 34, a dodatek ciągle 20%. Wiejskiego nie dostawałam, bo cały czas praca w szkołach miejskich. Dodatek motywacyjny/w to wrzucona tzw. szkodliwość/zależy w Warszawie nawet od dzielnicy. W tzw. terenie często symboliczny. Artykuł niedokładny.

  Pokaż odpowiedzi (4)Odpowiedz
 • Julka(2018-05-01 12:02) Zgłoś naruszenie 5933

  Ludzie, którzy krytykują nie mają pojęcia na czym ta praca polega. Ja uważam, że nauczyciel i lekarz to 2 zawody, które powinny być najbardziej poważne, najlepiej płatne, ale jednocześnie powinny byc najwyższe wymagania na studiach i w pozniejszej pracy, bo KAŻDY ich potrzebuje. Niestety u nas podejście do tych grup zawodowych i warunki ich pracy są zupełnie inne, szkoda.

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • Belfer(2018-05-02 09:57) Zgłoś naruszenie 577

  A może zorganizować strajk, który polegałby na wykonywaniu wszystkich obowiązków nauczyciela wyłącznie od 7.30 do 15.30. Lekcje, rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami, wycieczki z uczniami, szkolenia, sprawdzanie wszelkich prac, testów, diagnoz, planowanie, organizowanie imprez, przygotowywanie lekcji, itp. proszę bardzo, ale po 15.30 zabieramy palto i do domu. Wycieczka trzydniowa-owszem, ale proszę nam zapłacić dodatkowo. Rodzice na zebrania niech zwalniają się z pracy, świetlica szkolna też tylko 8 godzin. Może wtedy zaczęliby nas szanować.

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • tryacz(2018-04-30 17:35) Zgłoś naruszenie 5053

  Myślicie, że co? że taki budowlaniec co buduje mosty, domy, elektryk, dekarz czy spawacz w stoczni, to nie muszą myśleć, że mają zawodówkę i są gorsi, ktoś tak musi pracować i wykonywać tę pracę i to im się należy, a nie paniusią po pedagogice, gdzie teraz może ją skończyć każdy półgłówek.

  Pokaż odpowiedzi (3)Odpowiedz
 • Bum(2018-05-04 08:17) Zgłoś naruszenie 494

  Nie do końca rozumiem dlaczego tylu ludziom nauczyciele przeszkadzają. Osobiście uważam, że nauczyciel to zawód zaufania publicznego, powierzamy im swoje dzieci w nadziei, że nie skończą jako matoły w życiu, że dzieciak wyniesie ze szkoły coś więcej niż wiedzę o 2+2. Owszem, Karta Nauczyciela od dłuższego czasu wymaga nowelizacji, dostosowania, bo istnieje wiele patologii w tym zawodzie (zresztą jak w każdym, u pań z Biedronki, u krytykanckich noworyszy, u internetowych troli też są), ale na pewno nie powinny być to zmiany powodujące pełne urynkowienie zawodu (bo się wtedy moi mili Państwo, co krytykujecie nie wypłacicie za prywatne szkoły - nikt kto się ceni jak wszyscy ci mądrzy tutaj nie będzie pracował za aktualną stawkę nauczycielską, więc rynek zlikwiduje wolne dni, ale za szkołę dla dziecka będziecie płacić w tysiącach miesięcznie). Nauczyciel powinien zarabiać godnie, tak by zawód przyciągał pasjonatów, fachowców, ludzi z pomysłami. Na to powinna być tylko nałożona twarda selekcja przeciw wypaleniu zawodowemu. I piszę to jako naprawdę młody człowiek, który w zyciu nie narzeka. Pozdrowienia dla jątrzycieli nienawiści :|

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • Mmmmm(2018-05-02 13:17) Zgłoś naruszenie 334

  Wszystkie dodatki otrzymałem, ymuja również inni pracownicy np pracujący w różnych urzędach. NIK jednak nie mówi o odprawie emerytalnej a mianowicie nauczyciel gdy odchodzi na emeryturę ma 3 miesięczna odprawę a każdy inny np urzędnik 6 miesięczna odprawę. Pracowałam szkole 20 lat reforma zmusiła mnie do zmiany pracy ograniczenia liczby godzin. Od trzech lat pracuję w prywatnej firmie za biurkiem i nigdy już nie wrócę do pracy w szkole. Teraz czuję że żyję. Popołudnia mam wolne i nie muszę słuchać roszczeniowych rodziców którzy uważają że się na wszystkim znają

  Pokaż odpowiedzi (3)Odpowiedz
 • tomaszd(2018-04-30 17:41) Zgłoś naruszenie 3377

  Wolę dać Policji, wojsku, nawet na kościół urzędnikom skarbowym, bo ten jak się pomyli to ma teraz kaplicę, a taki nauczyciel to co? jak się pomyli to co kto zweryfikuje go? najwyżej dopisze punkt na sprawdzianie.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • W(2018-05-03 20:10) Zgłoś naruszenie 262

  To spoleczenstwo jest chore...chore z nienawisci..

  Odpowiedz
 • Sal(2018-05-01 08:39) Zgłoś naruszenie 2432

  Wielka Brytania pani w przedszkolu pracuje 8 godz plus przerwa 1 godzin to jest praca

  Pokaż odpowiedzi (5)Odpowiedz
 • green(2018-05-01 20:42) Zgłoś naruszenie 1530

  Podniesc nauczycielon tzw.pensum do zwyklego pracowniczego w gospodarce i wtedy dopiero moga narzekac na place. Przyslowie- jaka praca taka placa.

  Pokaż odpowiedzi (3)Odpowiedz
 • filologia angielska (2018-05-02 08:51) Zgłoś naruszenie 135

  Za to wykładowcom zabrano część pensum za autorstwo i nie dano nic w zamian,czyli pensja sie pomniejszyła.A poza godzinami w domu trzeba sprawdzać testy,trzeba przygotowac oceny,tematy wykładów to jest obciążnie dla rodziny i za to pomniejszono nam wynagrodzenia.Podwyzki rzędu 50zł netto to juz historia sprzed lat i od tamtej pory zero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!zarabiamy mniej niz kasjer w markecie.

  Odpowiedz
 • belfer(2018-08-30 20:25) Zgłoś naruszenie 104

  Jestem nauczycielem z 35 letnim stażem.Czytając bzdury jakie wypisano w komentarzach miałam wrażenie że ci którzy to pisali to do szkoły nie chodzili. Pisać, czytać i myśleć to kto nauczył ?- korporacja. Wszyscy widzą tylko 18 godzin pensum, gdzie czas poświęcony rodzicom, klasówkom, zeszytom, przygotowaniem do zajęć.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • kate(2018-05-06 12:28) Zgłoś naruszenie 927

  przecież praca nauczyciela , to praca odtwórcza a nie twórcza. nie jest to tez ciężka praca fizyczna, więc zarobki powinny być adekwatne , czyli mniejsze od zarobków twórców i pracowników fizycznych. o poziomie intelektualnym większości nauczycieli i 18- godzinnym tygodniu pracy nie będę się tutaj rozwodzić - wszyscy wiedzą.

  Pokaż odpowiedzi (4)Odpowiedz
 • Senior (2018-09-03 23:52) Zgłoś naruszenie 97

  No.dobrze.to po godz 15stej. Odcinam sie od myslenia o szkole. Dzienniki napisze na lekcji sprawdziany czesc na 20 min.sprawdze reszte oddam nieocenione. w nosie mam przygotowyw akademii,przedstawien andrzejek ,a wierszyki i piosenki niech sobie dzieci trenuja w domu z rodzicam tak niech sobie popiszcza.Zajecia korekcyjne a w nosie.tabliczke mnozenia prosze wyklepac w wakacje.na baseny( na basen z nimi nie jade bo jak by wody nie widzieli, a tak wogole za duza odpowiedzialnosc a kurs ratownika bo swego czasu byl taki pomysl robic za swoje pieniozki nie bede.rowery ogniska dodatkowe godziny siatki ,kosza, zajecia taneczne prosze umawiać sie z rodzicam albo niech tata zapisze gdzies i placi 120zl za zaj taneczne i dod angielski.ucznow przynoszacych alkohol używki do szkoly niebezpieczne gadżety z miejsca powiadamiam policje i odpowiednie organy a co ja bede wszystkich prosic co by grzeczni byli i z rodzicami debatowac nad tym ze mial gorszy dzien.. bo nie ogladal gry mycrafta..... Ksiazki prosze niech nosza jakie chca kupia nie kupia .....szkoda kasy.jakos przesmykna.Acha i te gazetki ozdoby to wszystko ale to wszytko niech maluja w domu pod prysznicem latwiej bedzie zmyc.Spotkania z rodzicami to tylko na 5 min przerwie nie mam ochoty poswiecac 2h po 15stej na to.potem to ja robie zakupy obiad.acha wf prosze zalatwic synkowi l4 bo kolejny(bs) to juz nuda.

  Odpowiedz
 • nauczycielka(2018-10-04 01:26) Zgłoś naruszenie 84

  Uważam że każdy od sprzątaczki poprzez nauczyciela powinien godnie zarabiać. Każdy zawód jest potrzebny i powinno się do ludzi odnosić z szacunkiem. Każdy zawód ma swoją specyfikę. Zawód nauczyciela jest ciężki. Pracuję w przedszkolu. Ile razy słyszę- co ty tam robisz? pobawisz się z dziećmi, wypijesz kawę. Wszędzie jest dobrze tam gdzie nas nie ma. To bardzo ciężka praca jak wiele innych. Najgorsze to papiery, które nas dobijają z każdej strony. I uwierzcie marzę o tym by w końcu spędzać popołudnia w domu bez myśli co jeszcze nie napisałam, a tu trzeba powycinać 25 wiewiórek i przygotować się do zajęć i tak już prawie przez 30 lat. Moje dzieci zaczynając pracę zarabiają więcej niż ja. Nie chcę być złym prorokiem- obyście nie szukali nauczycieli tak jak pielęgniarek lub lekarzy. A wiem że zaczyna brakować chętnych do pracy w tym zawodzie. Wielu nauczycieli, którzy zmienili pracę nie chce myśleć o powrocie do tego zawodu. "Obyś cudze dzieci uczył"-to mówiono gdy komuś źle życzono.

  Odpowiedz
 • Xyz (2018-09-18 17:52) Zgłoś naruszenie 82

  Skoro nauczyciele maja taka lekka prace to ciekawe dlaczego rodzice wypychają dzieci zevy chodziły do szkoły i siedziały tam od 7 do 17. W dni kiedy kiedyś były dla dzieci wole teraz gdy rylko jest otwarta świetlica rodzice robią ze szkoły przechowalnie bo musza iść do sklepu czy przygotować potrawy na święta a dziecko przeszkadza. Lecą hejty na nauczycieli a ten kto w oświacie nie pracuje nie ma pojęcia jakie dzieciaki są teraz zaburzone i ciężkie do współpracy. Ale nic dziwnego skoro rodzice są tacy to jakie maja być dzieci...

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!