5 świadczeń jakie otrzyma kobieta w ciąży i matka na zleceniu

Kobieta w ciąży, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, nie ma co prawda przywilejów gwarantowanych przez kodeks pracy, ale nie jest całkowicie pozbawiona uprawnień - także po urodzeniu się dziecka.

  • <b>Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży</b>
<br>
<br>
Jeszcze w czasie ciąży, jeśli kobieta źle się czuje i nie jest zdolna do pracy, może udać się na zwolnienie lekarskie. Zaświadczenie z kodem B wystawia lekarz ogólny lub ginekolog, i może obejmować cały okres ciąży, czyli około 270 dni. Za cały okresy zwolnienia kobieta otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, a nie jak przy zwykłej chorobie - 80 proc.
<br>
<br>
Kobieta na zleceniu ma prawo do zasiłku, jeśli podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego zatrudniony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do tych okresów wlicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne), jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. <a  href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/780049,zasilek-chorobowy-ile-zus-wyplaci-za-pobyt-w-szpitalu.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne zleceniobiorcy, aby otrzymać zasiłek>></font></a>
  • <b>Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy</b>
<br>
<br>
Kobieta na zleceniu otrzyma także zasiłek macierzyński, o ile była ubezpieczona (dobrowolnie) w dniu porodu, czyli była wtedy zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Jeśli umowa wygaśnie przed urodzeniem się dziecka, prawo nie chroni kobiety - nie przysługuje jej więc zasiłek. Natomiast jeżeli umowa wygaśnie już po urodzeniu dziecka - wypłatę świadczenia za pracodawcę przejmuje ZUS.
<br>
<br>
W tym wypadku nie ma okresu wyczekiwania - kobieta zatrudniona na zleceniu otrzyma zasiłek macierzyński od pierwszego dnia ubezpieczenia. A to oznacza, że wystarczy, aby osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia i zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, a otrzyma zasiłek macierzyński bez względu na długość okresu, w jakim opłacała składki.
<br>
<br>
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi średnia podstawa wymiaru składki chorobowej z 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc porodu, czyli średnie wynagrodzenie brutto z umowy zlecenia z ostatniego roku. Jeśli umowa trwała krócej niż rok, średnia uwzględnia tylko miesiące, gdy umowa była rzeczywiście wykonywana lub wynagrodzenie brutto z jednego miesiąca, gdy umowa zawarta została tylko miesiąc przed porodem. 
<br>
<br>
Świadczenie jest wypłacane w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. 
<br>
<br>
<a  href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1054174,urlop-macierzynski-zasilek-macierzynski-przedsiebiorcze-matki.html" title=""><font color="#C9C9C9">Kobiecie na zleceniu nie przysługuje natomiast urlop macierzyński - zobacz, czym się różni zasiłek macierzyński od urlopu macierzyńskiego>></font></a>
<br>
<br>
  • <b>1000 zł na dziecko, czyli kosiniakowe</b>
<br>
<br>
Kobieta, która nie spełnia warunków, aby otrzymać zasiłek macierzyński, ponieważ jej umowa wygasła przed porodem, może liczyć na świadczenie rodzicielskie. Na tzw. kosiniakowe mogą liczyć także inne osoby, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym studenci, rolnicy i bezrobotni (bez względu na rejestrację w Urzędzie Pracy).
<br>
<br>
Świadczenie jest wypłacane od dnia urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie w przypadku jednego dziecka, 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. <a  href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/921604,jak-dostac-1000-zl-na-dziecko-krok-po-kroku.html" title=""><font color="#C9C9C9">Kiedy i jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać kosiniakowe, dowiesz się tutaj>></font></a>
  • <b>Becikowe dla każdej matki</b>
<br>
<br>
Matka na zleceniu otrzyma także zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Tzw. becikowe jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym w w wysokości 1000 złotych po narodzinach dziecka. Jest jednak przyznawane tylko wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922 zł netto.
<br>
<br>
Becikowe przysługuje tylko wtedy, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna. <a  href="http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1022681,urodzenie-dziecka-dokumenty-swiadczenia.html" title=""><font color="#C9C9C9">Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać becikowe, dowiesz się tutaj>></font></a>
  • <b>Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny i dodatki</b>
<br>
<br>
Wreszcie matka na zleceniu może liczyć na zasiłek rodzinny, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Samo świadczenie wynosi:
<br>
- 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
<br>
- 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
<br>
- 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.
<br>
<br>
Osoba z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o siedem różnego rodzaju dodatków, w tym o jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi 1000 zł. <a  href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1028402,swiadczenia-rodzina-w-polsce-kryterium-dochodowe.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zobacz, jakie jeszcze dodatki na dziecko można otrzymać do zasiłku rodzinnego>></font></a>
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!