Świadectwo pracy i płaca minimalna: Co się zmieniło dla pracownika od 2017 roku

Od 2017 roku także pracownik rozpoczynający pracę otrzyma pełną płacę minimalną, która zresztą uległa zwiększeniu. Zobacz też inne zmiany istotne dla pracowników.

  • <b>Świadectwo pracy po nowemu</b>
<br>
<br>
Od 2017 roku pracodawca został zwolniony z obowiązku wydania świadectwa pracy w przypadku, gdy zamierza podpisać umowę o pracę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jest to duże ułatwienie dla firm zatrudniających pracowników na umowach terminowych - firma, która zatrudni tego samego pracownika na podstawie umowy terminowej w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, wyda pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy na koniec zatrudnienia, a nie ja wcześniej oddzielne dokumenty co 24 miesiące.
<br>
<br>
Natomiast, jeśli pracodawca nie zamierza kontynuować zatrudnienia z pracownikiem, ma maksymalnie 7 dni na wydanie świadectwa - zasada ta obowiązuje przy wszystkich umowach o pracę.
<br>
<br>
<a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1007224,swiadectwo-pracy-termin-dane.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zobacz, jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy>></font></a>
<br>
<br>
Ponadto od 2017 roku na świadectwie pracy musi się znaleźć także informacja, czy zatrudniony korzystał z ochrony stosunku pracy przysługującej w związku z urlopem wychowawczym. Uprawniony do urlopu wychowawczego pracownik ma bowiem prawo złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca nie może pracownikowi odmówić, nie ma też prawa go zwolnić od momentu złożenia wniosku do czasu powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.
  • <b>Płaca minimalna w górę</b>
<br>
<br>
Od 2017 roku zmieniły się także przepisy związane z wypłatą wynagrodzeń, w tym te dotyczące minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Zniesiony został podział na nowych oraz „starych” pracowników - tym samym osoba rozpoczynająca pracę nie otrzyma jak wcześniej minimum 80 proc. wysokości płacy minimalnej, ale najmniej całą tą sumę, czyli od stycznia 2017 roku 2000 zł brutto (do ręki około 1460 złotych). <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/978054,placa-minimalna-2017-wysokosc.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o płacy minimalnej w 2017 roku przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Od 2017 roku do 2000 zł wzrosła więc najniższa płaca dla wszystkich pracowników, a z nią szereg dodatków do wynagrodzenia i świadczeń. <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/978583,swiadczenia-zalezne-od-placy-minimalnej-2017.html" title=""><font color="#C9C9C9">Co rośnie z płacą minimalną w 2017 roku, przeczytasz tutaj>></font></a>
  • <b>Pracujący w nocy zarobią więcej</b>
<br>
<br>
Zmiany objęły też dodatek za wynagrodzenie w nocy. Wcześniej pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie wykonujący swoje obowiązki w godzinach nocnych mógł otrzymywać wynagrodzenie w tej samej wysokości co pracownik, który miał minimalne wynagrodzenie, ale nie wykonywał pracy w nocy.
<br>
<br>
Wynikało to z tego, że pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej za każdą godzinę pracy przysługuje też dodatek do wynagrodzenia - w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek był wliczany do wynagrodzenia pracownika i w efekcie realnie obniżał jego zarobki. Od 1 stycznia 2017 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się już dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
  • <b>Minimalna stawka godzinowa weszła w życie</b>
<br>
<br>
O 2017 roku została też wprowadzona minimalna stawka godzinowa, która jest zresztą powiązana z płacą minimalną. Ustawowo wynosi 12 zł, jednak kwota ta będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych na umowie o pracę. W efekcie w 2017 roku stawka godzinowa wyniesie około 13 zł. Co więcej, kwota ta ma być w kolejnych latach podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego.
<br>
<br>
<a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1007679,minimalna-stawka-godzinowa-przy-zleceniach-pytania-przedsiebiorcow.html" title=""><font color="#C9C9C9">Minimalna stawka godzinowa przy zleceniach: Kadrowe pytają, my odpowiadamy>></font></a>
<br>
<br>
Do otrzymywania stawki godzinowej są uprawnione nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale także samozatrudnione. <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/974604,minimalna-stawka-godzinowa-2017-13-zl-za-godzine-na-zleceniu.html" title=""><font color="#C9C9C9">Kogo dokładnie obejmą przepisy o minimalnej stawce godzinowej, dowiesz się tutaj>></font></a>
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!