Trzynastka i płaca minimalna: Jakie zmiany w świadczeniach na przełomie roku

Jeszcze na koniec roku muszą pracownikowi zostać wypłacone obowiązkowe premie, w tym trzynastka. Z kolei od 2017 roku rośnie płaca minimalna oraz powiązane z nią świadczenia, wprowadzona zostaje także minimalna stawka godzinowa.

  • <b>Premie i nagrody dla pracowników</b>
<br>
<br>
Na koniec roku pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikom premie.
<br>
<br>
Jeśli jest to premia regulaminowa, która jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, to w przypadku, gdy pracownik nie otrzyma pieniędzy, może domagać się od pracodawcy dodatkowych pieniędzy, także przed sądem. <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/914352,premia-na-koniec-roku-jak-domagac-sie-pieniedzy-od-pracodawcy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o tym czytaj tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Natomiast jeżeli jest to premia uznaniowa, czyli w istocie nagroda pieniężna, nie stanowiąca składnika wynagrodzenia za pracę - to jej wypłata zależy tylko od uznania bezpośredniego przełożonego czy szefa firmy. <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/914352,premia-na-koniec-roku-jak-domagac-sie-pieniedzy-od-pracodawcy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat czytaj tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Ponadto pracownikom budżetówki przysługuje obowiązkowo trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane trzynastym wynagrodzeniem. <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1001247,trzynastka-czternastka-komu-przysluguje-dodatkowa-pensja.html" title=""><font color="#C9C9C9">Komu trzynastka dokładnie przysługuje, dowiesz się tutaj>></font></a> Trzynastka musi zostać wypłacona nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
  • <b>Rośnie płaca minimalna i pojawia się stawka godzinowa</b>
<br>
<br>
Od przyszłego roku rosną też wynagrodzenia - płaca minimalna zwiększy się od stycznia 2017 roku do 2000 zł brutto (do ręki około 1460 złotych). Jednocześnie zmienią się przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Zniesiony zostanie podział na nowych oraz „starych” pracowników - tym samym osoba rozpoczynająca pracę nie otrzyma jak jak dotychczas minimum 80 proc. wysokości płacy minimalnej, ale najmniej całą tą sumę.
<br>
<br>
Z płacą minimalną jest powiązana minimalna stawka godzinowa - będzie ona obowiązywała od 2017 roku i ustawowo ma wynosić 12 zł. Jednak kwota ta będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych na umowie o pracę. W efekcie stawka godzinowa wzrośnie do około 13 zł. Co więcej, kwota ta będzie w kolejnych latach podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Ponadto do wynagrodzenia nie będzie wliczany dodatek za pracę w porze nocnej. Do otrzymywania stawki godzinowej będą uprawnione nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale także samozatrudnione. <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/974604,minimalna-stawka-godzinowa-2017-13-zl-za-godzine-na-zleceniu.html" title=""><font color="#C9C9C9">Kogo dokładnie obejmą przepisy o minimalnej stawce godzinowej, dowiesz się tutaj>></font></a>
  • <b>Wyższy zasiłek chorobowy</b>
<br>
<br>
Z płacą minimalną powiązany jest szereg świadczeń - jakie dokładnie  świadczenia rosną z płacą minimalną w 2017 roku, dowiesz się tutaj <a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/978583,swiadczenia-zalezne-od-placy-minimalnej-2017.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o tym czytaj tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Jeżeli więc pracownik choruje na przełomie roku, wypłacający świadczenie (pracodawca lub ZUS) powinien pamiętać, że od 1 stycznia minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie będzie niższa niż 1725,8 zł (2000 zł minus 13,71% - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). W zawiązku z tym, jeśli podstawa zasiłku okaże się niższa od nowej najniższej kwoty, należy ją do niej podnieść.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!