Urzędnicy

10 lutego 2019 r.

Jolanta Itrich-Drabarek: Jeśli mowa o czynnikach pozapłacowych, to karnet na basen już nie wystarczy. Dzisiaj pracownicy, a szczególnie profesjonaliści, szukają pracy, która zapewnia nie tylko wysokie płace, lecz także przyjazną atmosferę. Etos służby cywilnej opiera się na poczuciu przynależności do elitarnej grupy, która ma poczucie własnej wartości i wyjątkowości oraz wywiera wpływ na najważniejsze decyzje i procesy w państwie.

Jolanta Itrich-Drabarek: Liczy się nie tylko wynagrodzenie, lecz także etos służby cywilnej10 lutego 2019 r.

- Dzisiaj pracownicy, a szczególnie profesjonaliści, szukają pracy, która zapewnia nie tylko wysokie płace, lecz także przyjazną atmosferę. Etos służby cywilnej opiera się na poczuciu przynależności do elitarnej grupy, która ma poczucie własnej wartości i wyjątkowości oraz wywiera wpływ na najważniejsze decyzje i procesy w państwie. - mówi w wywiadzie prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek z Instytutu Nauk Politycznych UW, były członek Rady Służby Cywilnej.

Serwisy Tematyczne