Urzędnicy

4 lipca 2018 r.

Urzędnikiem wyborczym nie może zostać osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru jego działania.

Chcesz zostać urzędnikiem wyborczym? Zobacz, ile zarobisz i jakie bedziesz miał obowiązki4 lipca 2018 r.

Powoływani są na sześć lat, do pełnienia zadań, które jeszcze niedawno należały do gmin. Ustawodawca nakłada na nich mnóstwo obowiązków, które muszą zazwyczaj wykonać bez zbędnej zwłoki, a miesięcznie – jeśli faktycznie przepracują cały miesiąc – zarobią nieco ponad 4,4 tys. zł brutto. Z własnej kieszeni będą musieli opłacić dojazd i nieźle się starać, by obowiązki wyborcze nie kolidowały z zadaniami w stałej pracy.

20 czerwca 2018 r.

Zajęcia zarobkowe to wykonywanie wszelkich czynności związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).

Urzędnicy mogą dorabiać. Ale pod pewnymi warunkami20 czerwca 2018 r.

W jednym z urzędów wojewódzkich kilka zatrudnionych tam osób chce w czasie wakacji dorobić i wyjechać za granicę na dwumiesięczny kontrakt. O taki wyjazd ubiegają się urzędnicy mianowani, ale też pracownicy służby cywilnej. Czy każdy z nich musi wcześniej wnioskować o zgodę na dorabianie?