Służby mundurowe

12 października 2020 r.

103 309 liczba policjantów, którzy potencjalnie mogliby skorzystać ze świadczenia

Zasiłek dla policjanta także na pogrzeb rodzeństwa12 października 2020 r.

Funkcjonariusz policji będzie miał prawo do zasiłku pogrzebowego, jeśli zorganizuje pochówek brata lub siostry. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 264), który właśnie trafił do konsultacji.

1 października 2020 r.

Ustawa realizuje też wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom policji odchodzącym ze służby (sygn. akt K7/15).

Nie przejdą na emeryturę, dostaną dodatek. Świadczenie motywacyjne dla mundurowych rusza od 1 października1 października 2020 r.

Funkcjonariusze, którzy zostaną w służbie zamiast przechodzić na emeryturę, od dziś mogą ubiegać się o atrakcyjne dopłaty. Takie rozwiązanie wprowadza ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610), która weszła w życie 1 października.

17 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze pozostający w służbie i mający wysługę powyżej 25 lat będą mogli liczyć na 1,5 tys. zł miesięcznie, a ci o stażu powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł miesięcznie

Dodatki dla służb mundurowych uchwalone17 sierpnia 2020 r.

Świadczenia motywacyjne dla najbardziej doświadczonych mundurowych, korzystniejsze zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i podwyższenie maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi to tylko niektóre rozwiązania ujęte w ustawie, którą przegłosował na ostatnim posiedzeniu Sejm.

5 sierpnia 2020 r.

Sprawa, która trafiła do sądu, dotyczyła rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia jednego z funkcjonariuszy.

Sąd: Chorowitego policjanta można zwolnić ze służby5 sierpnia 2020 r.

Jednym z wymogów służby jest dyspozycyjność funkcjonariusza, który musi, kosztem swojego życia osobistego, wypełniać należące do niego obowiązki służbowe. Jeśli więc ktoś opuścił wiele dni pracy, choćby z powodu wypadku przy pracy, możliwe jest jego zwolnienie. Stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

28 lipca 2020 r.

W pierwotnej wersji projektu przygotowanej przez resort spraw wewnętrznych miał to być lipiec, ale w tej przyjętej przez rząd pojawiła się już data sierpniowa. Po uchwaleniu ustawy przez Sejm realny jest dopiero październik, co wynika z kalendarza prac Senatu. Prezydent też musi mieć czas na podpisanie ustawy.

Dodatki dla funkcjonariuszy opóźnione28 lipca 2020 r.

Najwcześniej od października funkcjonariusze z najdłuższym stażem będą mogli liczyć na atrakcyjne dopłaty, jeżeli zamiast przechodzić na emeryturę, zostaną w służbie. Przewiduje je ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm.

27 lipca 2020 r.

Policja

Dodatek motywacyjny: Zachęty dla służb mundurowych uchwalone27 lipca 2020 r.

Dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby, wyżywienie oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

14 lipca 2020 r.

Policja, radiowóz

Policja będzie bardziej widoczna14 lipca 2020 r.

Nowe oznaczenia radiowozów mają zwiększyć ich zauważalność oraz pomóc promować misję policji, którą jest pomoc i ochrona społeczeństwa – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.