Służby mundurowe

17 lipca 2019 r.

Policja

Koniec monopolu związkowego w policji17 lipca 2019 r.

Funkcjonariusz będzie mógł wybierać związek zawodowy, w którym zamierza się zrzeszać – to sedno przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543). Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie.

3 lipca 2019 r.

Pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby, bez konieczności ukończenia 55 lat

Emerytura policyjna bez względu na wiek3 lipca 2019 r.

Funkcjonariusze służb mundurowych nie będą musieli czekać na przejście na emeryturę do ukończenia 55 lat. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej i ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 288).

19 czerwca 2019 r.

Prezydencki projekt zakłada, że „policjant będzie mógł wybierać związek zawodowy, w którym zamierza się zrzeszać”.

Koniec monopolu związkowego w policji. Mundurowy sam wybierze związek zawodowy19 czerwca 2019 r.

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o nowelizacji ustaw: o Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej. Dokument ten ma wprowadzić pluralizm związkowy do tych ustaw pragmatycznych. Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w tej formacji może działać tylko jeden związek zawodowy. Podobne zasady obowiązują w Straży Granicznej oraz w Służbie Więziennej.

4 czerwca 2019 r.

Czas służby ma być określany w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia.

Policjant przejdzie na emeryturę bez względu na wiek4 czerwca 2019 r.

1 lipca mają się zmienić zasady przechodzenia funkcjonariuszy na emerytury. Osoby, które rozpoczęły służbę 1 stycznia 2013 r., nie będą już musiały czekać na zakończenie aktywności zawodowej do ukończenia 55. roku życia. Wystarczy, że będą miały 25 lat służby. Rozwiązanie to będzie obowiązywało we wszystkich służbach mundurowych.