Służby mundurowe

18 września 2019 r.

Z ustawy o policji zakłada, że funkcjonariuszowi przywróconemu do służby przysługuje świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres sześciu miesięcy i nie mniej niż za jeden miesiąc

Mało skuteczna ochrona funkcjonariuszy. Policjanci są w gorszej sytuacji niż żołnierze18 września 2019 r.

Policjanci są w gorszej sytuacji niż żołnierze, którzy po oczyszczeniu z zarzutów wracają do służby. Okazuje się, że ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1091), wprowadzająca rehabilitację prawną i powrót uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, nie rozwiązała wszystkich problemów.

17 lipca 2019 r.

Policja

Koniec monopolu związkowego w policji17 lipca 2019 r.

Funkcjonariusz będzie mógł wybierać związek zawodowy, w którym zamierza się zrzeszać – to sedno przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543). Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie.