Rynek pracy

31 marca 2020 r.

Kontrole temperatury pracowników zwykle nie powinny być przeprowadzane więcej niż trzy razy w ciągu tego samego dnia.

Koronawirus: co z pracownikami sezonowymi? Nowe wytyczne Komisji Europejskiej31 marca 2020 r.

Pandemia koronawirusa zmusiła państwa członkowskie UE do przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych krajów. Zbliżają się zbiory, a by zapobiec niedoborom siły roboczej m. in. pracowników z Ukrainy w sektorze warzywno – owocowym w Polsce, zgodnie z najnowszymi wytycznymi, państwa członkowskie powinny zezwalać i ułatwiać im przekraczanie granic.

26 lutego 2020 r.

Dominantę wynagrodzeń otrzymywało w 2018 roku 13,2 proc. pracowników. Większość z nich stanowili mężczyźni zatrudnieni w sektorze prywatnym.

Zapomnijcie o średniej krajowej. Tyle naprawdę zarabia się w Polsce [NAJNOWSZE DANE GUS]26 lutego 2020 r.

2379,66 zł brutto – to najczęściej wypłacane w Polsce wynagrodzenie. Wynika tak z badania, jakie GUS przeprowadza co dwa lata. Co ważne, w tej analizie uwzględnia sektor publiczny oraz wszystkie rodzaje firm, w jakich są zatrudnieni Polacy. To czyni z tego badania najbardziej miarodajne źródło wiedzy o strukturze wynagrodzeń Polaków.